BỎ NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN LÀ XÉT LẠI LỊCH SỬ

07/11/2018
Tags:

4 nhận xét:

 1. Người dân chúng ta cần phải hiểu rõ về chế độ tay sai Ngụy do Mỹ dựng lên để đàn áp phong trào kháng chiến của toàn dân ta để thấy được bản chất của những kẻ ngày nay cổ xúy cho chế độ đó!

  Trả lờiXóa
 2. Cái quan trọng nhất mà người dân chúng ta cần phải hiểu đấy chính là việc tay sai do Mỹ dựng lên đấy chính là nỗi nhục của dân tộc mà chúng ta cần phải hiểu rõ!

  Trả lờiXóa
 3. Không thể công nhận chế độ Việt Nam Cộng Hòa được! Đó là chế độ tay sai mà Mỹ đã dựng lên để đàn áp nhân dân ta! Nỗi đau này không thể quên được!

  Trả lờiXóa
 4. Không thể tin nổi một sự việc đau lòng như vậy có thể xảy ra.

  Trả lờiXóa