BÀN VỀ “CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP" CỦA PHẠM CHÍ DŨNG

14/11/2018
Tags:

1 nhận xét:

  1. Cái công đoàn độc lập này mang tiếng là bảo vệ người lao động nhưng thực chất thì hành vi của bọn chúng là chống phá Đảng và nhà nước ta. Tổ chức này vẫn thường có các hành vi cổ vũ cho đám dân chủ phản động trong và ngoài nước. Mọi người thực sự cần phải cảnh giác trước các luận điệu của bọn chúng!!!

    Trả lờiXóa