ÂM MƯU LẬT SỬ, CỨU NGỤY QUA BỘ QUỐC SỬ SẼ BỊ CHẶN ĐỨNG

27/11/2018
Tags:

5 nhận xét:

 1. các tướng lĩnh đã nêu rất rõ quan điểm về bộ Quóc sử, âm mưu của bọn Viêt Nam cộng hòa luôn thực hiện để nhằm xuyên tạc lại lịch sử để được công nhận.tuy nhiên với Tinh thần chỉ đạo chung của Đảng, Nhà nước khi biên soạn bộ Quốc sử đó là phải trung thực, khách quan, đúng quan điểm, không thể phi chính trị, không để bị lợi dụng xuyên tạc bóp méo ảnh hưởng lợi ích dân tộc…bọn chúng khó lòng đạt được ý đồ của mình/

  Trả lờiXóa
 2. Các thế lực thù địch đứng đằng sau đặc biệt là chủ nghĩa đế quốc Mỹ luôn có âm mưu thúc đẩy và hành động việc công nhận nhà nước việt nam cộng hòa từ đó quay lại xúi dục thúc đẩy bọn ngụy quân ngụy quyền thực hiện đòi lại chính quyền âm mưu thực hiện cuộc cách mạng màu trên đất nước ta.chúng ta phải hết sức cảnh giác và nâng cao ý thức với các hoạt động chống đối phá hoại của chúng.

  Trả lờiXóa
 3. Tèo đến nơi rồi O Hà ạ, với thái độ chính trị và với trình độ chính trị chưa qua ngọn cỏ của O tôi không hiểu sao O lại được đảm nhận chức vụ to thế không biết, từ xua đến nay những kẻ theo đuôi giặc để phản dân hại nước, bán nước cầu vinh đều là Nguỵ cả, O không biết sao mà định nối giáo cho giặc, định dẫm đạp lên mồ mả cha ông hả.

  Trả lờiXóa
 4. Lật sử cứu ngụy sẽ không bao giờ được diễn ra. Người dân chúng ta cần phải có cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử để tránh bị đám cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề này để chống phá Đảng và nhà nước ta. Mọi người hãy thực sự nắm được những vấn đề về lịch sử để không hiểu sai về cái chế độ Việt Nam cộng hòa này!

  Trả lờiXóa
 5. Tôi mong mọi người hãy hiểu thật kĩ về lịch sử, hiểu thật kĩ về đám ngụy quân, ngụy quyền để cho dù những kẻ có âm mưu lật sử cũng không thể nào lừa được người dân chúng ta. Tôi mong ai cũng cần phải trang bị kiến thức cho mình để tránh bị những kẻ cơ hội chính trị, móc nối, lôi kéo!

  Trả lờiXóa