TÂM THƯ HAY TRÒ MUA VUI CHO THIÊN HẠ CỦA LINH MỤC NGUYỄN DUY TÂN

14/09/2018
Tags:

2 nhận xét:

  1. Ông linh mục Nguyễn Duy Tân này thực chất là có đám dân chủ phản động trong và ngoài nước đứng đằng sau chống lưng và thường xuyên có những lời lẽ xuyên tạc và chống đối Đảng và nhà nước ta!!!

    Trả lờiXóa
  2. Năm 1954 các quý Ngài đã đuổi đi một đạo quân đã từng sang để "khai hóa văn minh" cho dân VIỆT NAM và 1975 các quý Ngài lại đã đuổi nốt đi một nền "văn minh" nhân loại nữa! Thật đáng ngạc nhiên chưa???

    Trả lờiXóa