CÁC NHÀ “DÂN CHỦ” KHEN CHIẾN DỊCH ĐỐT LÒ CỦA TỔNG BÍ THƯ

07/05/2018
Tags:

13 nhận xét:

 1. chiến dịch đốt lò này đang trở thành một động lực mạnh mẽ để đảng cộng sản lấy lại niềm tin nơi quần chúng nhân dân, vẫn còn nhiều những thanh củi to tươi chưa chịu cháy, nên chúng ta cần ủng hộ mãnh mẽ hơn cho công cuộc chống tham nhũng lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hi vọng rằng Hội nghị Trung ương 7 khóa XII sẽ là bước đệm để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cùng xây dựng và hoàn thiện hơn hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

   Xóa
 2. một sô người đang hoài nghi về công cuộc chống tham nhũng của tổng bí thư và một số kẻ đang lợi dụng điều đó để quy kết cho rằng công cuộc chống tham nhũng chỉ là hình thức mà không có sự thực chất cốt lõi bên trong, cho nên những kểt quả đang là minh chứng rõ ràng cho những điều mà các kẻ này nói là giả dối.

  Trả lờiXóa
 3. Không hề có chuyện chiến dịch đốt lò của tổng bí thư là câu chuyện phe cách, nhằm vào cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bởi chiến dịch đốt lò của ông chẳng trừ một ai. Có thể nói đây là một sự đánh giá, nhìn nhận về chiến dịch đốt lò khá khách quan của các nhà “dân chủ” Việt. Ngay phường “dân chủ” trong nước còn thừa nhận như thế thì các nhà “dân chủ” ngoại còn xuyên tạc gì nữa.

  Trả lờiXóa
 4. Tất nhiên chiến dịch đốt lò này được nhiều người đánh giá cao, được toàn dân ủng hộ. Thế nhưng cũng có không ít ý kiến xuyên tạc về chiến dịch đốt lò của tổng bí thư, cho rằng chiến dịch này chẳng qua là cuộc thanh trừng phe phái, đấu đá nội bộ, là sự củng cố quyền lực của tổng bí thư theo kiểu Tập Cận Bình bên Tàu; hay để tổng bí thư trục lợi cá nhân…

  Trả lờiXóa
 5. Sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ và những ưu điểm trong công tác cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Song những yếu kém, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một trong những nguyên nhân làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 6. Đất nước đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển đất nước nhanh và bền vững đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, khó khăn, phức tạp hơn so với trước.

  Trả lờiXóa
 7. Quyết tâm của Trung ương rất rõ, thực tiễn và kinh nghiệm cũng đã có. Chắc chắn bằng trí tuệ, tài năng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng sẽ đóng góp bổ sung dự thảo nghị quyết, làm cơ sở để Trung ương hoàn thiện và ban hành chủ trương lãnh đạo sát, đúng nâng cao chất lượng CTCB và xây dựng ĐNCB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

  Trả lờiXóa
 8. Rất cần sự tỉnh táo của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, không sa đà, mất thời gian vô bổ cho những chia sẻ, bình luận phá đám. Đồng thời, mỗi người phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phê bình với những biểu hiện chủ quan thiếu chín chắn của đồng đội, bạn bè, người thân; nhất là việc vô tình tán phát, khuếch trương những thông tin, bài viết, bình luận về các vấn đề xã hội dưới góc nhìn chủ quan sai lạc trên mạng xã hội...

  Trả lờiXóa
 9. Không nằm ngoài những mưu đồ xấu xa, thâm độc kể trên là các nội dung phủ nhận, bôi nhọ thành quả CTCB trong hơn 20 năm qua của Đảng. Chúng tạo dựng nên bức tranh tối màu về chất lượng ĐNCB; bịa đặt về tính hệ thống trong việc thâu tóm quyền lực ở Việt Nam hòng tạo ra sự hoài nghi trong xã hội về vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên... Đây là sự chống phá hướng vào phần việc gốc rễ của Đảng, cũng là bước chuẩn bị cho những công kích, chống phá Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 10. việc kiểm tra, kết luận tuân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với nguyên tắc khách quan, thận trọng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc chúng ta phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn gần đây thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, thể hiện rõ sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ và quyết tâm trong toàn Đảng.

  Trả lờiXóa
 11. chính ngay các nhà “dân chủ” Việt cũng khẳng định rằng tổng bí thư không hề tìm kiếm lợi ích kim tiền cho gia đình và cá nhân từ chiến dịch đốt lò bởi không có một dấu hiệu nhỏ nhất nào cho thấy gia đình tổng bí thư có dính líu đến chuyện tiền bạc xoay quanh chiến dịch đốt lò. Ngay phường “dân chủ” trong nước còn thừa nhận như thế thì các nhà “dân chủ” ngoại còn xuyên tạc gì nữa.

  Trả lờiXóa
 12. Như vậy chính ngay các nhà “dân chủ” Việt cũng khẳng định rằng tổng bí thư không hề tìm kiếm lợi ích kim tiền cho gia đình và cá nhân từ chiến dịch đốt lò bởi không có một dấu hiệu nhỏ nhất nào cho thấy gia đình tổng bí thư có dính líu đến chuyện tiền bạc xoay quanh chiến dịch đốt lò.

  Trả lờiXóa