BUỒN CHO NGÔ NGỌC TRAI

27/05/2018
Tags:

16 nhận xét:

 1. Thật đáng buồn cho Ngô Ngọc Trai. Nếu nói về nhân quyền thì Mỹ và 1 số nước phương Tây là các quốc gia vi phạm nhân quyền hàng đầu thế giới. Còn việc họ thường vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền đó là chính sách ngoại giao nhân quyền của họ hòng lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép với Việt Nam, cổ vũ, hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Nếu VN chúng ta cho thấy nước mình là một thành viên có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, các giá trị phổ quát thì các nước họ sẽ yên tâm làm ăn với một đất nước có ý thức như vậy. Họ sẽ mở rộng các phạm vi giao thương, phát triển đối tác đầu tư lâu dài, thay vì thương mại theo sự vụ ngắn hạn vì thiếu sự tin cậy lẫn nhau.” Ông Ngô Ngọc Trai tô vẽ rằng Mỹ, các nước phương Tây là những quốc gia luôn coi trọng và cổ súy vấn đề nhân quyền, còn Việt Nam là quốc gia chưa tuân thủ luật pháp quốc tế.

  Trả lờiXóa
 3. Những điều ông Ngọc Trai viết ra không mới vì đó là những luận điểm quen thuộc của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thù địch với Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, nó lại được viết ra từ một người xưng danh luật sư như ông Ngọc Trai thì mới đáng phê phán. Lời kết luận, Ngọc Trai cho rằng vì vấn đề trở ngại trên nên hãy trả tự do ngay cho Trần Huỳnh Duy Thức, xem đó là bằng chứng chứng minh Việt Nam tôn trọng nhân quyền và cũng là cánh cửa mở ra với thế giới. Đến đây thì tôi đã cạn lời với Ngô Ngọc Trai mất rồi. Ngô Ngọc Trai là một luật sư mà nhận thức như thế này thì qủa thực là đáng nguy hại cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 4. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang bị rất nhiều đối tượng xấu lợi dụng để là liều. Và Trần Huỳnh Duy Thức là một đối tượng rất nguy hiểm, việc trả tự do cho đối tượng này là không thể. Bản thân Việt Nam là một quốc gia tôn trọng nhân quyền.Mọi công dân đều có những quyền riêng, nhưng với những đối tượng xấu thì không thể tha thứ được.

  Trả lờiXóa
 5. Những gì ông Ngô Ngọc Trai viết ra đâu có gì lạ. Đây là hoạt động hết sức thường xuyên của những đối tượng xấu bênh vực, cổ súy cho cái xấu cai ác tại Việt Nam. Vấn đề dân chủ nhân quyền ở Việt Nam được các đối tượng lợi dụng rất nhiều để có những bài viết chống phá. Nhận thức của vị luật sư này có vẻ như hết sức tầm thường thì phải.

  Trả lờiXóa
 6. Nếu nói về nhân quyền thì Mỹ và 1 số nước phương Tây là các quốc gia vi phạm nhân quyền hàng đầu thế giới. Còn việc họ thường vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền đó là chính sách ngoại giao nhân quyền của họ hòng lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép với Việt Nam, cổ vũ, hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 7. Những điều ông Ngọc Trai viết ra không mới vì đó là những luận điểm quen thuộc của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thù địch với Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, nó lại được viết ra từ một người xưng danh luật sư như ông Ngọc Trai thì mới đáng phê phán.Lời kết luận, Ngọc Trai cho rằng vì vấn đề trở ngại trên nên hãy trả tự do ngay cho Trần Huỳnh Duy Thức, xem đó là bằng chứng chứng minh Việt Nam tôn trọng nhân quyền và cũng là cánh cửa mở ra với thế giới. Đến đây thì tôi đã cạn lời với Ngô Ngọc Trai mất rồi. Ngô Ngọc Trai là một luật sư mà nhận thức như thế này thì qủa thực là đáng nguy hại cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. Việc ông Trai cho rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam như vấn đề hạt nhân của Triều Tiên là cách nhìn hoàn toàn sai trái. Việt Nam là một Nhà nước dân chủ và tôn trọng, đảm bảo quyền con người luôn là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam và luôn được Nhà nước Việt Nam thực hiện trong thực tiễn.

  Trả lờiXóa
 9. Nếu nói về nhân quyền thì Mỹ và 1 số nước phương Tây là các quốc gia vi phạm nhân quyền hàng đầu thế giới. Còn việc họ thường vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền đó là chính sách ngoại giao nhân quyền của họ hòng lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép với Việt Nam, cổ vũ, hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 10. Những điều ông Ngọc Trai viết ra không mới vì đó là những luận điểm quen thuộc của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thù địch với Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, nó lại được viết ra từ một người xưng danh luật sư như ông Ngọc Trai thì mới đáng phê phán. Ngọc Trai cho rằng vì vấn đề trở ngại trên nên hãy trả tự do ngay cho Trần Huỳnh Duy Thức, xem đó là bằng chứng chứng minh Việt Nam tôn trọng nhân quyền và cũng là cánh cửa mở ra với thế giới.

  Trả lờiXóa
 11. "Ông Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do thì mang lại lợi ích gì cho đất nước” chỉ cần nghe thôi đã thấy sự kệch cỡm. Người có câu nói này không ai khác chính là vị luật sư Ngô Ngọc Trai. Ngô Ngọc Trai đang tích cực nói về vấn đề nhân quyền của Việt Nam nhưng theo kiểu phê phán kịch liệt, không nói đến những vấn đề tích cực. Ngô Ngọc Trai đưa ra các luận điểm quen thuộc của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thù địch với Nhà nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. Những điều ông Ngọc Trai viết ra không mới vì đó là những luận điểm quen thuộc của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thù địch với Nhà nước Việt Nam. Với những điều ông viết thì ông cũng không xứng đáng xưng danh là một luật sư trên đất nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 13. Ông Ngọc Trai cần hiểu nhân quyền thì Mỹ và 1 số nước phương Tây là các quốc gia vi phạm nhân quyền hàng đầu thế giới. Còn việc họ thường vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền đó là chính sách ngoại giao nhân quyền của họ hòng lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép với Việt Nam

  Trả lờiXóa
 14. Nếu VN chúng ta cho thấy nước mình là một thành viên có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, các giá trị phổ quát thì các nước họ sẽ yên tâm làm ăn với một đất nước có ý thức như vậy. Họ sẽ mở rộng các phạm vi giao thương, phát triển đối tác đầu tư lâu dài, thay vì thương mại theo sự vụ ngắn hạn vì thiếu sự tin cậy lẫn nhau.”

  Trả lờiXóa
 15. Những điều ông Ngọc Trai viết ra không mới vì đó là những luận điểm quen thuộc của các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, thù địch với Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, nó lại được viết ra từ một người xưng danh luật sư như ông Ngọc Trai thì mới đáng phê phán.

  Trả lờiXóa
 16. Mới nghe qua đã thấy được sự lệch lạc trong nhận thức của Ngô Ngọc Trai. Việc ông Trai cho rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam như vấn đề hạt nhân của Triều Tiên là cách nhìn hoàn toàn sai trái. Việt Nam là một Nhà nước dân chủ và tôn trọng, đảm bảo quyền con người luôn là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam và luôn được Nhà nước Việt Nam thực hiện trong thực tiễn.

  Trả lờiXóa