VÌ SAO GIỚI “DÂN CHỦ” VIỆT PHÁT NGẤT VÌ FACEBOOK

14/04/2018
Tags:

3 nhận xét:

  1. Facebook họ đang dần thực hiện đúng cam kết của họ chính là tạo ra môi trường trong sạch trên mạng Internet. Họ biết được đâu là những người sử dụng Facebook một cách lành mạnh còn những người kia không sử dụng Facebook một cách lành mạnh. Họ hạn chế quyền truy cập của các nhà dân chủ Việt là đúng rồi, bởi việc các đối tượng này đang sử dùng Fecebook như một công cụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và hòng chống phá chính quyền Việt Nam. Mấy nhà dân chủ dừng có cầu xin hay thư ngỏ gì hết vì đây là việc Facebook họ làm trên toàn cầu rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Facebook họ luôn muốn là mọi người dùng công cụ của mình một cách lành mạnh, sử dụng vào mục đích tốt đẹp chứ không phải dùng Facebook để thực hiện các hoạt động xấu xa, chống phá. Mấy cái nhà dân chủ kia họ sử dụng Facebook làm gì. Họ sử dụng Facebook để hòng thực hiện các hoạt động phá đất nước, tuyên truyền xuyên tạc... thì Facebook họ cần hạn chế quyền truy cập là đúng quá rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Không phải vô cớ mà Facebook hạn chế quyền truy cập cá nhân của các nhà “dân chủ”. Nguyên nhân cơ bản là do các nhà “dân chủ” Việt đã vi phạm các tiêu chuẩn của facebook như đăng tải thông tin sai sự thật, kích động bạo lực hay dâm ô, đồi trụy.

    Trả lờiXóa