TỔ KIỂM TRA BỔ NHIỆM SIÊU THẦN TỐC VÀ KỈ LUẬT CÁN BỘ

19/01/2018
Tags:

6 nhận xét:

 1. Việc thành lập Tổ kiểm tra công tác bổ nhiệm thần tốc, siêu tốc thực sự rất cần thiết. Mong rằng Tổ kiểm tra hoạt động sẽ nhanh chóng phát hiện được những trường hợp bổ nhiệm sai quy trình, bổ nhiệm người thân, bổ nhiệm không đúng người... Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm hạn chế và loại bỏ tham nhũng ra khỏi hệ thống chính trị của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Tổ kiểm tra công tác bổ nhiệm thần tốc, siêu tốc tại các cơ quan, ban ngành trong nước là một trong những hoạt động cần thiết để nhanh chóng phát hiện ra những sai phạm trong công tác bổ nhiệm. Trong thời gian qua với việc phát hiện nhiều sai phạm trong công tác bổ nhiệm của Lê Phước Hoài Bảo, Vũ Đình Duy thì việc thành lập Tổ kiểm tra này sẽ giúp nhanh chóng phát hiện những sai phạm và loại bỏ khỏi những trường hợp không đúng quy định, không tương xứng.

  Trả lờiXóa
 3. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi ủng hộ quyết định thành lập Tổ kiểm tra này. Cuộc chiến chống tham nhũng đang cần những tổ kiểm tra như thế này mới thực sự có hiệu quả. Mong rằng Tổ kiểm tra này sẽ hoạt động hiệu quả như đúng chức năng, nhiệm vụ đã đề ra.

  Trả lờiXóa
 4. Tổ kiểm tra công tác bổ nhiệm thần tốc, siêu tốc tại các cơ quan, ban ngành trong nước là một trong những hoạt động cần thiết để nhanh chóng phát hiện ra những sai phạm trong công tác bổ nhiệm. Trong thời gian qua với việc phát hiện nhiều sai phạm trong công tác bổ nhiệm của Lê Phước Hoài Bảo, Vũ Đình Duy thì việc thành lập Tổ kiểm tra này sẽ giúp nhanh chóng phát hiện những sai phạm và loại bỏ khỏi những trường hợp không đúng quy định, không tương xứng.

  Trả lờiXóa
 5. Cần phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ. Tăng thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu hiệu tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 6. Điều mà các đối tượng rận chủ không thể hiểu được đó là tại sao chúng thất bại, chính nhờ những sự lên tiếng của những người trong cuộc, đặc biệt trong thời gian gần đây, đảng và nhà nước Việt Nam xử lý rất nhiều vụ đại án có liên quan đến công tác cán bộ

  Trả lờiXóa