TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM ĐANG ĐƯỢC CẢI THIỆN

15/12/2017
Tags:

32 nhận xét:

 1. Tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam. Chỉ những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền như kiểu của Nguyễn Văn Lý hay mấy ông linh mục Nam, Thục ở Nghệ An mới bị cấm cản còn lại những hoạt động tôn giáo thuần thúy luôn được Nhà nước tạo diều kiện.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Từ thời chiến tranh thì Công giáo đã bị bọn đế quốc lợi dụng vào hoạt động chống chính quyền Việt Nam, đến bây giờ chúng vẫn triệt để lợi dụng Công giáo để chống phá đất nước ta. Cần nghiêm minh xử lí những kẻ linh mục biến chất này, những kẻ phản động tiếp tay cho Mỹ chống phá đất nước thì phải nghiêm minh trừng trị theo quy định của pháp luật.

   Xóa
 2. Rõ ràng là, tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam. Chỉ những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền như kiểu của Nguyễn Văn Lý hay mấy ông linh mục Nam, Thục ở Nghệ An mới bị cấm cản còn lại những hoạt động tôn giáo thuần thúy luôn được Nhà nước tạo diều kiện.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có thể thấy rằng những người công giáo, có đức tin rất lớn vào người đứng đầu, hơn cả cha mẹ, đó là một điều kiện rất dễ để lôi kéo xúi dục người ta làm theo những ý đồ cần thiết, chỉ cần người đứng đầu công giáo đi theo âm mưa cần là được. Việt Nam vẫn luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân, luôn đảm bảo giáo dân có quyền theo hay không theo bất kỳ tôn giáo nào.

   Xóa
 3. Có thể nói sự khẳng định của một mục sư Hoa Kì là minh chứng đanh thép cho bức tranh nhân quyền tươi sáng tại Việt Nam trong đó có quyền tự do tôn giáo. Nó cũng là lời phản bác thuyết phục cho tất cả thứ báo cáo vớ vẩn của các tổ chức như Theo dõi nhân quyền quốc tế, Ân xá quốc tế hay Báo cáo tình hình tôn giáo vớ vẩn gì đó của nhóm nghiên cứu tôn giáo do nhà “dân chủ” Phạm Đoan Trang tổ chức.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Linh mục mà chẳng xứng đáng là cha của giáo dân, giáo xứ, suốt ngày chỉ biết chống phá chính quyền, phá hoạt cuộc sống bình yên của người dân thôi, những kẻ linh mục này là những kẻ phản động thì đúng hơn đấy, không thể chấp nhận được.Những vị linh mục này đang đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, hoạt động chống phá đất nước, lợi dụng cả trẻ em vào nữa, cần phải có những biện pháp ngăn chặn

   Xóa
 4. Trẻ em đang bị lợi dụng một cách tàn nhẫn. Việc lợi dụng trẻ em của các tôn giáo vào việc người lớn đã rất quen thuộc tại Nghệ An. Trẻ em là thế hệ tương lai, là mầm xanh của đất nước. Thế nhưng, lại không được học tập mà phải đi làm những việc mà không phải nhiệm vụ của các em. Đây là tội ác của những kẻ kia, phải trừng trị nghiêm khắc chúng, trả lại cuộc sống cho các em

  Trả lờiXóa
 5. Linh mục có nghĩa vụ giảng đạo để người dân sống tốt đời đẹp đạo nhưng mấy vị linh mục đnags kính ở đây toàn gieo rắc vào đầu người dân các tư tưởng chống đối, cực đoan. sai trái. Người dân mà cứ bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng như vậy thì làm sao mà sống tốt đời đẹp đạo được đây. Vì vậy người dân cần tự tránh ảnh hưởng của các tư tưởng đó.

  Trả lờiXóa
 6. Trong khi giáo hội phật giáo thì luôn hướng con người ta làm việc thiện, sống nhân văn vì mọi người thì công giáo lại ngược lại với điều đó. Tôi nghĩ rằng công giáo đáng lẽ ra không như vậy, nhưng tiếc thay, không ít các vị linh mục, giám mục,...lại đi truyền bá những tư tưởng bất mãn, những thông tin xuyên tạc, sai lệch, tạo sự mâu thuẫn giữa giáo dân và chính quyền, gây nên những tư tưởng chống đối như bây giờ.

  Trả lờiXóa
 7. Người dân các tôn giáo cần có sự phối hợp với chính quyền khi mà chính quyền đã nỗ lực cố gắng hết sức tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo được ổn định phát triển. Chính quyền luôn tạo mọi điều kiện trong phạm vi và thẩm quyền cho phép, vì vậy, các tôn giáo cần có sự giúp wx lại chính quyền, sống và phục vụ cho đất nước hơn nữa

  Trả lờiXóa
 8. Xin khẳng định một điều rằng Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo chứ không như một số kẻ vẫn thường xuyên tạc. Thế nhưng cũng chính vì tạo điều kiện nên có một số kẻ cực đoan, chống đối lợi dụng những thuận lợi này để kích động tín đồ, giáo dân vào các hoạt động gây rối an ninh, trật tư và vào những mưu đồ chống chính quyền. Cần phải lên án đối với những hành động này

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi, việc tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam. Chỉ những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền như kiểu của Nguyễn Văn Lý hay mấy ông linh mục Nam, Thục ở Nghệ An mới bị cấm cản còn lại những hoạt động tôn giáo thuần thúy luôn được Nhà nước tạo điều kiện.

   Xóa
 9. Có thể nói sự khẳng định của một mục sư Hoa Kì là minh chứng đanh thép cho bức tranh nhân quyền tươi sáng tại Việt Nam trong đó có quyền tự do tôn giáo. Nó cũng là lời phản bác thuyết phục cho tất cả thứ báo cáo vớ vẩn của các tổ chức như Theo dõi nhân quyền quốc tế, Ân xá quốc tế hay Báo cáo tình hình tôn giáo vớ vẩn gì đó của nhóm nghiên cứu tôn giáo do nhà “dân chủ” Phạm Đoan Trang tổ chức.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cần thấy rằng, cũng như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam, việc bảo đảm cho các hoạt động xã hội nói chung, tôn giáo nói riêng, tại một số nơi, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, dù có nhiều cố gắng vẫn có thể có mặt còn hạn chế, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai bị bắt bớ hay ngăn cản khi bày tỏ đức tin và càng không thể có việc chính quyền thù địch với tôn giáo. Chỉ có những kẻ lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi cá nhân, mưu đồ chính trị, phá hoại trật tự xã hội đã được thiết lập sẽ bị pháp luật ngăn cấm, trừng trị. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm: “Tôn giáo là nhu cầu tinh thần tất yếu của một bộ phận đông đảo nhân dân và sẽ đồng hành cùng dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và sự thật đã là như vậy trong thực tiễn.

   Xóa
 10. Rõ ràng là, tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam. Chỉ những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền như kiểu của Nguyễn Văn Lý hay mấy ông linh mục Nam, Thục ở Nghệ An mới bị cấm cản còn lại những hoạt động tôn giáo thuần thúy luôn được Nhà nước tạo diều kiện.Không thể giống như những gì mà các đối tượng này đang tuyên truyền được.

  Trả lờiXóa
 11. Quả thực từ thời chiến tranh thì Công giáo đã bị bọn đế quốc lợi dụng vào hoạt động chống chính quyền Việt Nam, đến bây giờ chúng vẫn triệt để lợi dụng Công giáo để chống phá đất nước ta. Cần nghiêm minh xử lí những kẻ linh mục biến chất này, những kẻ phản động tiếp tay cho Mỹ chống phá đất nước thì phải nghiêm minh trừng trị theo quy định của pháp luật. không thể dung thứ cho những kẻ như vậy được.

  Trả lờiXóa
 12. vấn đề tự do tôn giáo luôn được các thế lực thù địch và những kẻ cực đoan trong nước triệt để lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhân dân ta cũng quá hiểu những thủ đoạn này của chúng. Vì ý đồ đen tối đó, chúng sẽ còn xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật nhiều vấn đề khác nhằm bôi đen và hạ uy tín của Việt Nam. Song sự thật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam luôn được tôn trọng và bảo đảm đã và sẽ là một trong những thứ vũ khí sắc bén, lâu bền, vững chắc nhất đập tan những luận điệu xuyên tạc của chúng..

  Trả lờiXóa
 13. Cần phải nhấn mạnh rằng, cũng như hoạt động bình thường khác của xã hội, sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam đều phải trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc; nghiêm cấm và xử lý nghiêm bất kỳ ai lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đi ngược lại quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.

  Trả lờiXóa
 14. những việc làm của chính quyền việt nam thời gian qua đã cải thiện đáng kể tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo, bằng việc thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2018 đã cho thấy bước tiến quan trọng trong chính sách đối với tín ngưỡng, tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 15. Khi nói đến vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam thì có quá nhiều bài viết, báo cáo từ phía nước ngoài. Nhưng hầu hết các bài viết ấy toàn là những bài viết có thông tin sai lệch, không đúng sự thật nhất là tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tự do tôn giáo tại Việt Nam càng ngày càng được cải thiện thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 16. Đất nước Việt Nam có tự do tôn giáo là điều chúng ta nhìn thấy rõ. Nếu không có tự do tôn giáo thì có lẽ việc tồn tại của hệ thống chính trị tại Việt Nam đã không còn. Cái mà chúng ta nhìn thấy tự do tôn giáo tại nước ta đó chính là các tín đồ được tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào, tất cả các hành vi ép buộc người nào theo hoặc không theo một tôn giáo nào bị coi là vi phạm pháp luật. Nhận xét, báo cáo của các thế lực thù địch, chống đối chỉ là hoạt động hòng làm rối loạn thêm tình hình của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 17. NGhe cái tiêu đề thấy có gì đó sai sai nên phải mò vào xem, hóa ra tiêu đề là trích lời mục sư Franklin Graham, một nhà truyền giáo Hoa Kỳ nổi tiếng thế giới. Đùa chứ, vị mục sư này có tìm hiểu, có chứng kiến tận mắt các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam không vậy hay chỉ nghe đám lợi dụng tôn giáo hoạt động phi pháp nói càng. Tôn giáo ở trong một đất nước thì cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nằm trong khuôn khổ, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của đất nước đó.

  Trả lờiXóa
 18. Tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam. Chính quyền Việt Nam luôn đề cao và tôn trọng sự hoạt động cũng như phát triển của các tôn giáo tại Việt Nam. Do đó, chuyến đi thực tế của mục sư Franklin Graham tới Việt Nam và những cảm nhận của ông đã cho thấy tự do tôn giáo ở Việt Nam đang được cải thiện, chính quyền rất quan tâm tới tự do của các tôn giáo

  Trả lờiXóa
 19. Chính quyền Việt Nam luôn coi trọng tự do tôn giáo và luôn tạo mọi điều kiện để các tôn giáo được tồn tại và phát triển thuận lợi tại Việt Nam. Đó cũng là những gì mà mục sư Franklin Graham tới Việt Nam và cảm nhận được. Nhiều vụ việc xảy ra liên quan tới tôn giáo trong thời gian qua thực chất đó là hoạt động của những kẻ chống phá, chống đối và chính quyền phải can thiệp làm căng để bảo vệ tự do và sự trong sạch của tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 20. Có thể nói, không chỉ riêng người dân Việt Nam mà đối với những người từng được sống, được chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt của người theo tôn giáo ở Việt Nam thì họ có thể ngay lập tức khẳng định Việt Nam là một đất nước của tự do tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 21. trong thời gian qua việt nam đãluôn nỗ lực trong công cuộc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của quần chúng theo đạo, điều đó thể hiện qua việc việt nam đã tổ chức thành công các sự kiện quan trọng trong tôn giáo để cho quốc tế thấy việt nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân.

  Trả lờiXóa
 22. những cố gắng của việt nam đã được quốc tế thừa nhận và cả cộng đồng quốc tế luôn hỗ trợ những cố gắng của việt nam, thế nhưng những kẻ thiếu thiện chí với việt nam luôn thể hiện quan điểm đi ngược lại và có những hành động chống phá chính quyền việt nam.

  Trả lờiXóa
 23. Linh mục mà chẳng xứng đáng là cha của giáo dân, giáo xứ, suốt ngày chỉ biết chống phá chính quyền, phá hoạt cuộc sống bình yên của người dân thôi, những kẻ linh mục này là những kẻ phản động thì đúng hơn đấy, không thể chấp nhận được.Những vị linh mục này đang đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, hoạt động chống phá đất nước, lợi dụng cả trẻ em vào nữa, cần phải có những biện pháp ngăn chặn

  Trả lờiXóa
 24. Để nhận tiền hậu thuẫn rất lớn từ các tổ chức phản động từ bên ngoài gửi vào, theo thông tin, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Linh mục Đặng Hữu Nam, Linh mục Nguyễn Đình Thục... là một trong những khách hàng VIP thường xuyên đến nhận chuyển khoản số tiền khủng từ nước ngoài chuyển về tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Vinh.

  Trả lờiXóa
 25. các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách tung ra những luận điệu cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với đồng bào các tôn giáo, kích động quần chúng tín đồ chống đối chính quyền, gây mất ổn định chính trị - xã hội, tạo cớ can thiệp vào nội bộ nước ta.

  Trả lờiXóa
 26. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc”; từ đó, kiên trì chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân và đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Các bản Hiến pháp của Nhà nước ta đều quy định rõ về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Điều 24, Hiến pháp năm 2013 quy định: “(1) Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. (2) Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. (3) Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

  Trả lờiXóa
 27. Cảm ơn mục sư đã có những phát biểu tốt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, cho mọi người hiểu chủ trương, chính sách đúng đắn của Việt Nam về vấn đề tôn giáo như thế nào, nó đã tồn tại từ lâu nay rồi

  Trả lờiXóa