TẠI SAO PHẢI TRẢ TỰ DO NGAY LẬP TỨC CHO NỮ BLOGGER MẸ NẤM

10/12/2017
Tags:

3 nhận xét:

  1. Hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vi phạm Điều 88, Bộ luật Hình sự là rất rõ ràng. Hành vi ấy là hành vi phạm tội có tổ chức, có sự móc nối với bên ngoài... Hành vi đó là biểu hiện của chủ nghĩa tự do cực đoan, không chỉ gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức, mà còn gây nguy hiểm cho xã hội, làm phương hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc.

    Trả lờiXóa
  2. Chắc là mấy anh chị ở nước ngoài đứng đầu trong phong trào dân chủ lại chạy qua nhờ vả cơ quan Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo của Khối Dân biểu đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong Quốc hội Liên Bang Đức để can thiệp vào vấn đề dân chủ của Việt Nam. Và y như rằng cơ quan trên có tuyên bố can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam ngay. Đúng là chắc chắn phải có cái gì tác động tới họ thì họ mới làm vậy chứ.

    Trả lờiXóa
  3. làm gì có khái niệm trả tự do ngay lập tức cho mẹ nấm, điều này thật là buồn cười hết sức luôn, tôi nghĩ như vậy, một người vi phạm pháp luật hình sự bị xử lý mà đòi trả tự do ngay là sao

    Trả lờiXóa