PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐÃ KHÔNG CÒN SỨC SỐNG?

07/11/2017
Tags:

18 nhận xét:


 1. Rõ ràng xét dưới góc độ lý luận và thực tiễn, CNXH hiện thực chưa bao giờ mất đi sức sống của nó. Ngay cả sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu cũng chỉ là sự sụp đổ của một mô hình XHCN chưa phù hợp kết hợp với những sự đầu hàng, phản bội xa rời học thuyết Mác của những kẻ nhân danh cải tổ, đổi mới.
  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH”. Đó cũng là lời khẳng định cho sức sống trường tồn của CNXH.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin thưa rằng không ai có thể phủ nhận đc tầm ảnh hưởng to lớn, toàn diện và những giá trị tốt đẹp mà cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đem lại, chỉ tiếc rằng những người lãnh đạo Đảng của Liên xô đã đưa ra những chính sách thiếu đúng đắn để rồi dẫn đến sự sụp đổ. đây là bài học mà VN ta phải quán triệt, rút kinh nghiệm để đưa đất nước ta ngày càng phát triển đi lên con đường XHCN đã chọn

   Xóa
 2. Rõ ràng xét dưới góc độ lý luận và thực tiễn, CNXH hiện thực chưa bao giờ mất đi sức sống của nó. Ngay cả sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu cũng chỉ là sự sụp đổ của một mô hình XHCN chưa phù hợp kết hợp với những sự đầu hàng, phản bội xa rời học thuyết Mác của những kẻ nhân danh cải tổ, đổi mới.
  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH”. Đó cũng là lời khẳng định cho sức sống trường tồn của CNXH.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không thể phủ nhận vai trò của Cách mạng Tháng Mười và đây là sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, đánh dấu việc ra đời của nước Nga Xô viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, ủng hộ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Giá trị của nó vẫn mãi trường tồn

   Xóa
 3. Chúng ta tự hào là CNXH đã có những thành tựu mà toàn nhân loại và ngay cả các nước TBCN cũng phải thừa nhận và học tập.
  Điều đáng bàn hơn thể hiện sức sống trường tồn của CNXH đó là CNXH không mất đi mà vẫn có nhiều nước đi theo con đường XHCN, đã có nhiều mô hình XHCN xuất hiện và những nước đi theo mô hình đó đều đã đạt được những thành tựu to lớn. Ở thời điểm hiện tại chúng ta đang chứng kiến các mô hình như “CNXH đặc sắc Trung Quốc”, “CNXH ở Việt Nam”, “CNXH ở Lào”, “Cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế- xã hội” ở Cu Ba. Với Việt Nam, những thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng CNXH thể hiện ở những thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khẳng định một điều rằng Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng vô cùng lớn tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Một thế kỷ đã trôi qua, thời gian đã lùi xa, nhưng những giá trị thời đại mà Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở đến nay vẫn giữ nguyên tính hiện thực.

   Xóa
 4. Những ngày này, âm vang của cuộc cách mạng tháng 10 đang vang dội khắp mọi nơi. Hào quang của cách mạng tháng 10 đã soi đường, chỉ lối cho những quốc gia lựa chọn theo con đường Chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội vẫn sẽ là mô hình lý tưởng về một xã hội mà con người hướng tới trong tương lai.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã mở ra cho nhân loại một kỉ nguyên mới kỉ nguyên độc lập tự do, không có áp bức bóc lột ,đồng thời cũng hình thành nên một chế độ xã hội chủ nghĩa với tương lai tươi sáng.Cuộc cách mạng này đã cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa diệt chủng và ách nô lệ; là trụ cột vững chắc, là lực lượng tiên phong đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

   Xóa
 5. sự sụp đổ hệ thống XHCN ở Liên Xô không những không phải đánh dấu sự sụp đổ của một chế độ mà nó là cơ sở, mở ra một bước phát triển mới của hệ thống XHCN trên thế giới, bằng chứng là các thế lực thù địch đã dùng đủ cách chống phá nhưng các nước XHCN vẫn đang đi lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận đó những bằng chứng cụ thể nhất của sự bất diệt của CNXH

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ nghĩa Mác-Lê nin là một tư tưởng tiến bộ của nhân loại, đã giải phóng nhân loại khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc, với sự ra đời của xhcn nhân dân được làm chủ vận mệnh của mình, XHCN là chế độ mà nhân loại cần hướng đến. Những giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga sẽ luôn được nhân loại ghi nhận

   Xóa
 6. Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng thế kỉ, nó đã phát động cho toàn thể nhân dân lao động bị áp bức trên thế giới đứng lên dành lại công bằng trong đó có cả đồng bào bị áp bức xâm lược. Cuộc cách mạng Tháng Mười Nga đã đánh dấu sự ra đời của nhà nước Cộng sản, một chế độ Xã hội chủ nghĩa sẽ là đích đến của mọi chế độ cho con người nơi hạnh phúc, tự do.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, mở đầu thời đại mới – thời đại quá độ lên Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn là niềm tự hào bất tận của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới nói chung là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Việt Nam nói riêng.

   Xóa
 7. Cứ đến hẹn lại lên, lũ dân chủ dởm lại xuyên tạc. Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy ủng hộ các nước thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới đứng lên làm cách mạng, trong đó có Việt Nam, đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, đưa nhân dân lên làm chủ, đánh bại bè lũ bán nước và cướp nước, xây dựng đất nước theo con đường XHCN.

  Trả lờiXóa
 8. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử loài người, kể từ đây, nhân dân lao động trên toàn thế giới có quyền tin tưởng vào một cuộc sống không có bất công áp bức như ở Liên xô đã làm được. Một cuộc cách mạng mang ý nghĩa lớn nhất thế kỷ 20.Và sự sụp đổ của Liên Xô cũng là sự kiện địa chính trị lớn nhất thế kỷ này.Một sự ra đi của một đế chế từng làm mưa làm gió ,thách thức Mỹ tất cả.

  Trả lờiXóa
 9. từ những thành công vang dội, những người cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn tới sự sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, làm cách mạng thế giới lâm vào thoái trào và có bước thụt lùi nghiêm trọng. Cùng với đó, các thế lực đế quốc, phản động cùng tìm cách xuyên tạc, xóa bỏ ý nghĩa và tầm ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga với phong trào cách mạng thế giới. Đặc biệt, trong những dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thì các hoạt động tuyên truyền phá hoại lại càng được tiến hành ráo riết.

  Trả lờiXóa
 10. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười, điểm lại những bài học về giữ chính quyền mà cuộc cách mạng này để lại; đối chiếu với tiến trình đổi mới và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) của Đảng ta, nhất là kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) mới đây, chúng ta càng thấm thía phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”. Đó là sự khái quát cô đọng bí quyết để giữ vững chính quyền cách mạng trong mọi hoàn cảnh.

  Trả lờiXóa
 11. Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, dân tộc Việt Nam đã tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bước vào công cuộc đổi mới, Ðảng ta lãnh đạo phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa để xây dựng chủ nghĩa xã hội, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã xác định bước đi phù hợp nhằm tăng cường nội lực, tranh thủ thời cơ và sức mạnh bên ngoài, tiến bước vững chắc và kết quả đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

  Trả lờiXóa
 12. nếu chủ nghĩa xã hội không còn tồn tại thì mới khẳng định được điều đó nhưng hãy nhìn vào phong trào cách mạng tại các quốc gia trên thế giới mới thấy được rằng vẫn tồn tại áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản thì vẫn còn mảnh đất để chủ nghĩa xã hội nảy sinh và đó là quy luật tất yếu của lịch sử con người.

  Trả lờiXóa