NIỀM TIN NHÌN TỪ HỘI NGHỊ TW 6

05/10/2017
Tags:

33 nhận xét:

 1. từ hội nghị trung ương 5 cho thấy một thực tế là quyết tâm chính trị của đảng, nhà nước việt nam trong chấn chỉnh là đội ngũ cán bộ đảng để loại bỏ những người có những tư tưởng trái với quan điểm của đảng đề ra trước đây, đây là điểm tích cực mà hội nghị trung ương 6 cần phát huy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. KKinh Tế - Chính Trị luôn có mỗi quan hệ quyết định lẫn nhau. Chính trị có ổn định thì kinh tế mới có thế phát triển. Kinh tế phát triển là một yếu tố vô cùng quan trọng đề quyết định sự ổn định chính trị. Quan điểm đổi mới để phát triển kinh tế và phải đi kèm với giữ vững ổn định chính trị là vô cùng đúng đắn!!!

   Xóa
  2. Đỏi mới để phát huy hết khả năng của tất cả các ban ngành , mang lại hiệu quả quản lý cao . Tuy vậy trong quá trình sắp xếp lại bộ máy cần phải cân nhắc , tính toán kĩ lưỡng tất cả mọi khía cạnh , tránh sai lầm. Hiện giờ có thể thấy điều quan trọng cần đổi mới là cơ cấu tổ chức bộ máy, khi nó đã phình to ra và trách nhiệm của từng cá nhân đang giảm dần

   Xóa
 2. hội nghị trung ương 6 của đảng thu hút sự chú ý bởi thời gian qua bên cạnh những mặt đã đạt được thì vấn đề tổ chức bộ máy còn nhiều tồn tại như tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng, nhiều nấc, trùng dẫm chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế nhiều nơi phình to, cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhiều nơi còn thấp…

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong xu thế toàn cầu hiện nay xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước về mọi mặt ; đặc biệt là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. tin rằng Đảng và Nhà nước sẽ có những chủ trương, đường lối và chính sách phù hợp để hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống chính trị nước ta

   Xóa
 3. Tùy từng giai đoạn lịch sử, tùy tình hình thực tiễn mà chúng ta cần phải có những cơ cấu tổ chức cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn khách quan. Khi cơ cấu nhân lực cũ đã lỗi thời, bộc lộ những hạn chế thì việc thay đổi để thay diện mạo mới, nâng cao hiệu quả hoạt động là hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Như trước đây chỉ toàn vụ trưởng, vụ phó rồi hàm vụ trưởng, hàm vụ phó, chả có ai nhân viên cả,mà trong khi cơ quan đơn vị nào cũng cần có nhân viên, thậm chí phải có những nhân viên chuyên ngành rất giỏi mới đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra. Đây có thể coi là bước đi mạnh dạn và chính xác của Đảng

   Xóa
 4. Thật sự cần đặc biệt chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; không nôn nóng từ cực nọ nhảy sang cực kia; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều mà người dân muốn ở đây là một đảng cộng sản Việt Nam trong sạch vững mạnh, muốn ở người đảng viên có năng lực, có tâm, cống hiến sức lực của mình cho Tổ Quốc. Đảng ta đang cố gắng, nỗ lực trong việc tinh giảm bộ máy, tinh giảm biên chế nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Và bên cạnh đó cũng cần phải cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng đổi mới chính trị để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

   Xóa
 5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc lần này mong sẽ đạt được thành công lớn. Người dân luôn luôn tin tưởng vào các chủ trương chính sách lớn của Đảng, tin tưởng vào tính minh bạch, hiệu quả, chất lượng cao của các cơ quan công quyền, đem lại hạnh phúc cho nhân dân

   Xóa
 6. Đổi mới chính trị. Mong sao các tỉnh thành phố có một hệ thống chính trị. Chính quyền đô thị thông minh như ông Nguyễn bá Thanh từng phát biểu. Các chức danh lãnh đạo ra đó mà tranh cử thi thố. Ai trúng ai được dân ủng hộ thì làm và phải hứa nếu làm không được thì phải từ chức và được lựa chọn người giúp việc kể cả con cháu miễn là làm được việc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. chung lại là cho đến khi Hội nghị Trung ương bế mạc chúng ta mới biết được Đảng ta đã bàn thảo những nội dung gì, nghị quyết lãnh đạo đất nước nào mới ra đời. Ở đây, các thế lực thù địch không quan tâm thực sự là Đảng ta bàn gì, lãnh đạo đất nước ra sao trong thời gian tới mà điều chúng quan tâm trước mắt, là bằng sự xuyên tạc của mình, chúng tạo được dư luận xấu về Trung ương Đảng, hi vọng sẽ gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa các ủy viên Trung ương. Dưới sự xuyên tạc và hoang tưởng của chúng, nếu ai đó rơi vào vòng xoáy luận điệu của đám phản động sẽ luôn cảm thấy đất nước này bất ổn đến nơi rồi, chính biến sắp diễn ra rồi.

   Xóa
 7. Để thực hiện tốt vai trò quản lí, nhà nước đang không ngừng phấn đấu, xây dựng một hệ thống các cơ quan nhà nước hoàn chỉnh, nâng cao chức năng của mỗi cơ quan. Bên cạnh đó, vấn đề về bộ máy nhà nước rườm rà, cũng đang được quan tâm, khắc phục, đúng với mục tiêu của hội nghị lần này, nhà nước ta sẽ xem xét, cắt giảm, sắp xếp, và nâng cao trình độ chuyên môn, để thuận tiện quản lí, và mỗi cơ quan có thể thực hiện tốt chức năng của mình.

  Trả lờiXóa
 8. Qúa trình đổi mới phải đảm bảo thật chắc chắn trên mọi mặt, tránh để kẻ xấu đặc biệt là thế lực thù địch và bọn phản động nhăm nhe phá hoại. Sự ổn định chính trị của chúng ta không phải chỉ là trách nhiệm của các cơ quan đảng, nhà nước, chính quyền mà mỗi người dân chúng ta cũng phải góp phần đấu tranh chống các thế lực chống phá, đảm bảo an ninh chính trị

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực tế cho thấy, bên cạnh nhiều gương cán bộ, đảng viên, nhân dân, kể cả đảng viên đã nghỉ hưu, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vẫn còn nhiều đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ, công chức, chưa nhận thức đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ quan trọng này. Hoặc tuy nhận thức đúng nhưng vì nhiều lý do (không muốn ảnh hưởng đến thành tích của cơ quan, đơn vị, có biểu hiện bao che cho cấp dưới vi phạm, sợ ảnh hưởng, liên lụy đến bản thân, hoặc cũng đã "trót nhúng chàm"...) nên đã không phát huy hết ý thức, trách nhiệm của mình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

   Xóa
 9. Cơ cấu lại bộ máy nhà nước, hay cụ thể là thực trạng tinh giảm biên chế được tiến hành nhiều năm qua nhưng hiệu qủa con kém. Mong rằng hội nghị có thể tìm ra được những phương án mới, để có thể hoàn thiện hơn bộ máy Nhà nước, tăng cường được hiệu quả hoạt động.Kinh tế và sự phát triển là không ổn định thì Chính Trị ổn định

  Trả lờiXóa
 10. từ hội nghị trung ương 6 cho thấy một quyết tâm chính trị của đảng, nhà nước việt nam đó là củng cố quyền lực, năng lực lãnh đạo của đảng đối với xã hội, bên cạnh đó là kỷ luật những cán bộ tham nhũng hoặc xa rời đạo đức của đảng đã đề ra, điều đó là có ích cho xã hội, cho toàn dân tộc việt nam.

  Trả lờiXóa
 11. thời gian qua cụ tổng đã làm nhiều điều để có thể vực dậy lại sức sống của đảng cộng sản việt nam, với hội nghị trung ương 6 chắc chắn một đợt sóng mới tiếp tục giáng vào những quan chức xa hoa, hưởng lạc mà không chịu đi theo con đường của đảng đã đề ra, cho nên chúng ta đang chờ tín hiệu tốt từ hội nghị này.

  Trả lờiXóa
 12. Trước quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc chống tham nhũng, trong khi cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi thì một số kẻ xấu cho đây là cơ hội để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 13. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến vấn đề này và nhắc nhở: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Đây cũng là điều mà Đảng ta xưa cũng như nay, đều rất quan tâm. Song, việc một loạt cán bộ nguyên và đương chức vi phạm, bị kỉ luật nặng vừa qua một mặt khẳng định quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, nó cũng đặt ra một câu hỏi không nhỏ, đó là công tác cán bộ

  Trả lờiXóa
 14. Một thời gian dài tổ chức cơ sở đảng bị vô hiệu hóa, hoạt động hình thức, các ủy viên không dám đấu tranh mất sức chiến đấu, thứ vén cá nhân, ai có tính chiến đấu cao thì cho là gây mất đoàn kết nội bộ, bệnh hình thức đoàn kết giả tạo Cần đánh giá lại thế nào là đoàn kết? đoàn kết phải như thế nào? tránh lợi dụng từ này để thủ tiêu đấu tranh nhất là ở các cơ sở Đảng, Đang cần làm mạnh vừa đánh tham nhũng vừa chỉnh đốn lại đội ngũ Đảng viên lãnh đạo và tổ chức cơ sở Đảng làm được vậy Đẳng sẽ lấy lại được lòng tin trong dân

  Trả lờiXóa
 15. chưa bao giờ người dân tại tỏ ra quan tâm đến tình hình chính trị đến như vậy, xâu chuỗi các sự kiện cho thấy rằng đảng nhà nước ta đang nỗ lực huy động toàn bộ cơ chế bộ máy để chống tham nhũng chống lại suy thoái về chính trị, đưa con đường chính trị đi vào đúng với quỹ đạo đã đề ra như trước đây.

  Trả lờiXóa
 16. Tại Hội nghị Trung ương 6 lần này chứng kiến những bước tiến mới trong cuộc chiến chống tham nhũng khi nhiều vụ đại án tham nhũng được đưa ra xét xử, tiếp tục nhiều cán bộ, đảng viên cấp Trung ương đến cấp địa phương bị kỷ luật với những hành vi sai phạm của mình. Cùng với đó, các thành viên và tổ chức phản động ở trong nước trước sự tấn công, trấn áp của lực lượng công an đang từng bước bị tan rã. Trong khi đó, về đối ngoại, quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới và trong khu vực ngày càng tăng cường.

  Trả lờiXóa
 17. sau 7 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác thi hành kỷ luật Đảng…

  Trả lờiXóa
 18. Trước quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc chống tham nhũng, trong khi cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi thì một số kẻ xấu cho đây là cơ hội để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Vì vậy, ngay sau đó trên mạng xã hội các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam đã không từ các thủ đoạn nào nhằm phủ nhận kết quả của Hội nghị trung ương 6; cố tình đánh lạc hướng dư luận bằng cách “đánh tráo” khái niệm, biến cuộc đấu tranh chống tham nhũng trở thành “thanh trừng phe phái” trong Đảng.

  Trả lờiXóa
 19. Để góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của bọn phản động cần tập trung thực hiện nhiều biện pháp mà trọng tâm là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; giúp họ có đủ sức đề kháng “miễn dịch” và ứng phó trước mọi tình huống phức tạp, nhất là đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 20. Chỉ có những phần tử cơ hội, bất mãn, mang tư tưởng thù địch mới cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, tung tin, dựng chuyện, phủ nhận kết quả đấu tranh chống tham nhũng, tội phạm của Đảng, Nhà nước và nhân dân.Những bài viết xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện biến xử lý kỷ luật do tham nhũng thành chuyện tranh chấp quyền lực, thành chuyện phe phái trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước là một thủ đoạn cực kỳ trắng trợn, thâm độc của các phần tử cơ hội, thù địch. Những luận điệu xuyên tạc bản chất các vụ án tham nhũng, bôi nhọ, hạ thấp uy tín một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ định được kết quả và ngăn cản được ý chí, quyết tâm đấu tranh loại trừ tham nhũng đang trở thành phong trào hành động thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân ở nước ta hiện nay.

  Trả lờiXóa
 21. Kết quả của hội nghị Trung ương 6 sẽ là đánh dấu sự nhảy vọt về tinh thần cải cách bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương một cách toàn diện. Đó không chỉ là tinh giảm biên chế các cơ quan, ban, ngành cho đến nhân sự về mặt số lượng mà còn tập trung chuyên môn hóa cao độ, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng chuyên môn, khoa học, hiện đại.

  Trả lờiXóa
 22. Để thực hiện tốt vai trò quản lí, nhà nước đang không ngừng phấn đấu, xây dựng một hệ thống các cơ quan nhà nước hoàn chỉnh, nâng cao chức năng của mỗi cơ quan. Bên cạnh đó, vấn đề về bộ máy nhà nước rườm rà, cũng đang được quan tâm, khắc phục, đúng với mục tiêu của hội nghị lần này, nhà nước ta sẽ xem xét, cắt giảm, sắp xếp, và nâng cao trình độ chuyên môn, để thuận tiện quản lí, và mỗi cơ quan có thể thực hiện tốt chức năng của mình. Cần lắm sự đoàn kết cua mọi người!

  Trả lờiXóa
 23. sau 7 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác thi hành kỷ luật Đảng… Mong rằng chúng ta sẽ đạt được hiệu quả cao nhất!

  Trả lờiXóa
 24. Trước quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc chống tham nhũng, trong khi cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi thì một số kẻ xấu cho đây là cơ hội để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Vì vậy, ngay sau đó trên mạng xã hội các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam đã không từ các thủ đoạn nào nhằm phủ nhận kết quả của Hội nghị trung ương 6; cố tình đánh lạc hướng dư luận bằng cách “đánh tráo” khái niệm, biến cuộc đấu tranh chống tham nhũng trở thành “thanh trừng phe phái” trong Đảng. Chúng ta chắc chắn sẽ làm được nếu đoàn kết!

  Trả lờiXóa
 25. chưa bao giờ người dân tại tỏ ra quan tâm đến tình hình chính trị đến như vậy, xâu chuỗi các sự kiện cho thấy rằng đảng nhà nước ta đang nỗ lực huy động toàn bộ cơ chế bộ máy để chống tham nhũng chống lại suy thoái về chính trị, đưa con đường chính trị đi vào đúng với quỹ đạo đã đề ra như trước đây.
  Chúng ta mong rằng sẽ có một đất nước giàu mạnh

  Trả lờiXóa