ĐÔI ĐIỀU VỚI ÔNG LÊ PHÚ KHẢI VỀ TIÊU CHÍ LÃNH ĐẠO

21/08/2017
Tags:

16 nhận xét:

 1. với cách thức tiếp cận trên của lê phú khải thì vẫn như những kẻ ma cô dân chủ khác trong giới đó là cỏ súy cho giá trị của phương tây để áp đặt lên giá trị cho dân tộc việt nam, từ những điều xa xỉ của phương tây như bóc lột, phân tầng giai cấp đến những hành động can thiệp trắng trợn vào nhân quyền các nước khác ra thì giá trị phương tây chẳng có ý nghĩa gì cả.

  Trả lờiXóa
 2. với những chiêu bài như dân chủ nhân quyền thì các nhà tự xưng dân chủ ở việt nam đang cổ súy cho các giá trị ở bên ngoài để áp đặt cho việt nam chúng ta, thực sự đó vì lợi ích của những kẻ đó và những quan thầy ở bên ngoài chứ chẳng phải vì đông đảo nhân dân việt nam.

  Trả lờiXóa
 3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 4. nghe có vẻ góp ý nhưng lại quanh quẩn ở cái chỗ tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng. thôi thì nghe đến đấy đã biết rằng người ta đã muốn góp ý theo cái hướng tích cực đến như thế nào rồi, đấy là không muốn nói là xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
 5. Không hiểu thế nào là phi lý nhỉ? Bất khả thi hay không thì chưa làm sao biết được. Hơn nữa, những tiêu chí đó nói là hơi trừu tượng cũng đúng, nhưng khi áp vào một người cụ thể, những trường hợp cụ thể, xét trong cả một quá trình thì nó lại không trừu tượng một chút nào. Vậy thử hỏi, việc có tiêu chí để đảm bảo đội ngũ cán bộ, nhất là số cán bộ cấp cao có đủ năng lực và phẩn chất thì có gì là không đáng mừng?

  Trả lờiXóa
 6. Khi mà Lê Phú khải tiếp cận mọi vấn đề dưới góc độ tìm mọi cách đa nguyên, đa đảng thì những điều trong Bộ tiêu chí lãnh đạo cấp cao mới ban hành là mơ hồ, huyền bí là hiển nhiên. Khi quan điểm đã đối lập thì dù tiêu chí có đúng với Khải mọi thứ cũng trở thành không phù hợp và phi lý, thật là những lập luận không cơ sở của Khải.

  Trả lờiXóa
 7. Quy định đã được thống nhất trong toàn Đảng về tiêu chuẩn của những nhà lãnh đạo đứng đầu đất nước vậy mà tên Lê Phú khải này còn ý kiến gì nữa không biết. Với những kẻ ăn nói nhăng cuội như Khải cơ quan công quyền cần phải nghiêm trị, không hiểu biết lại còn nói láo.

  Trả lờiXóa
 8. bất chấp những nỗ lực của Đảng, của Bộ chính trị, của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để nâng cao sức lãnh đạo và chiến đấu của Đảng, để Đảng hoàn thành sứ mênh lãnh đạo đất nước, lãnh đạo nhân dân đưa con thuyền cách mạng tới thành công, một số nhà “dân chủ” vẫn đang không ngừng tìm cách xuyên tạc, bài xích những chủ trương, nỗ lực mới đó của Đảng. Ông Lê Phú Khải là một trong những số đó.

  Trả lờiXóa
 9. Suy cho cùng mọi luận điệu của các nhà “dân chủ” cũng chỉ quay về tới cái đích cuối cùng: đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập theo hình mẫu phương Tây. Với cách tiếp cận như vậy, sao có thể gọi là góp ý, đóng góp tâm huyết vì dân vì nước thưa ông Lê Phú Khải

  Trả lờiXóa
 10. Ai cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn Đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Thế nhưng các nhà tự xưng mình là dân chủ luôn tìm ra những lời lẽ sai trái để xuyên tạc nhà nước ta. Và điển hình cho lần này là lê phú khải, nhà rận chủ này thường xuyên có những lời lẽ không hay để xuyên tạc về nhà nước ta, hắn muốn biến nước ta thành nhà nước đa dảng, tuy nhuên những âm mưu bẩn thỉu này sẽ không bao giờ thực hiện được và những kẻ như con người này nhất định sẽ phải trả giá về những hành vi bẩn thỉu của mình.

  Trả lờiXóa
 11. Cần nhắc lại là trong bộ quy định về tiêu chí người lãnh đạo cấp cao mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kí đòi hỏi người lãnh đạo phải cần kiệm, liêm, chính, chí, công, vô, tư; không tham nhũng vụ lợi, không để người thân lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi; không bè phái, lợi ích nhóm, không tham vọng quyền lực, không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự nghiệp cách mạng…

  Trả lờiXóa
 12. tiêu chí những người lãnh đạo của đảng thực chất là việc cụ thể hóa những nghị quyết của đảng trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo cao cấp của đảng nhà nước, nhìn rộng ra hơn đó là động thái chấn chỉnh nội bộ của đảng, đáng lý ra chúng ta phải hoan nghênh thì lại có những kẻ coi đây là mảnh đất để chống phá lại.

  Trả lờiXóa
 13. trong bộ quy định về tiêu chí người lãnh đạo cấp cao mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kí đòi hỏi người lãnh đạo phải cần kiệm, liêm, chính, chí, công, vô, tư; không tham nhũng vụ lợi, không để người thân lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi; không bè phái, lợi ích nhóm, không tham vọng quyền lực, không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với sự nghiệp cách mạng… điều này không có gì là nhiều và hão huyền như hắn ta nói cả. hoàn toàn là điều phải làm đc

  Trả lờiXóa
 14. Rõ ràng là với những chiêu bài như dân chủ nhân quyền thì các nhà tự xưng dân chủ ở việt nam đang cổ súy cho các giá trị ở bên ngoài để áp đặt cho việt nam chúng ta, thực sự đó vì lợi ích của những kẻ đó và những quan thầy ở bên ngoài chứ chẳng phải vì đông đảo nhân dân việt nam. Đúng là lũ vớ vẩn!

  Trả lờiXóa
 15. Ai cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn Đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Ai cũng biết thời gian qua một trong những vấn đề khiến nhân dân suy giảm niềm tin vào Đảng, bức xúc đó chính là sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả đảng viên cấp cao. Chính vì vậy trong thời điểm này việc Đảng đẩy mạnh công cuộc chống suy thoái, chống tự diễn biến là phù hợp quá chứ. Và việc Bộ chính trị ban hành bộ khung này với các tiêu chí trên là phù hợp chứ. Zân chủ xuyên tạc thì đó trở thành thói quen rồi. dẫu có như thế nào cũng không thể vừa lòng chúng

  Trả lờiXóa
 16. Lê Phú Khải nói điều này lại chưa đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể của vấn đề. Ai cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn Đảng, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Ai cũng biết thời gian qua một trong những vấn đề khiến nhân dân suy giảm niềm tin vào Đảng, bức xúc đó chính là sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả đảng viên cấp cao. Chính vì vậy trong thời điểm này việc Đảng đẩy mạnh công cuộc chống suy thoái, chống tự diễn biến là phù hợp quá

  Trả lờiXóa