CHỐNG SUY THOÁI VÀ CHỐNG LỢI DỤNG CHỐNG SUY THOÁI

14/12/2016
Tags:

71 nhận xét:

 1. là những người công dân tốt, có trách nhiệm với đất nước, chúng ta bên cạnh việc ủng hộ Đảng trong công cuộc chống suy thoái nhưng đồng thời cũng phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo, thậm chí là chủ động đấu tranh với các phần tử xấu, phần tử cơ hội lợi dụng công cuộc chống suy thoái để chống Đảng, chống Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 2. đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái nhưng rõ ràng đồng thời toàn Đảng và nhân dân cũng phải nâng cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo trước âm mưu và hoạt động của một số phần tử xấu đang lăm le lợi dụng công cuộc chống suy thoái của Đảng để chống lại Đảng, chống lại Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 3. Có một điều dễ phân biệt nhất giữa các tiếng nói chân chính và tiếng nói lợi dụng đó là mục đích và tinh thần xây dựng. Toàn Đảng, toàn dân nói về suy thoái, chỉ ra các biểu hiện suy thoái là để từ đó chấn chỉnh, để Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo. Đó là tinh thần xây dựng. Nhưng với các phần tử xấu, phần tử cơ hội thì họ cũng tìm cách vạch ra, chọc sâu các khiếm khuyết đó, nhưng không phải để góp ý cho Đảng mà để thổi phồng, bôi đen tất cả để phá hoại tư tưởng nhân dân, làm nhân dân mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ. Thậm chí họ còn hô hào xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị.

  Trả lờiXóa
 4. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẽ kiên quyết trong công cuộc đấu tranh chống suy thoái, nhất là về tư tưởng chính trị, khắc phục các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, toàn Đảng, toàn dân cũng phải nâng cao ý thức cảnh giác, vừa chống suy thoái nhưng cũng kiên quyết đấu tranh lên án những kẻ xấu cố tình lợi dụng công cuộc chống suy thoái của Đảng để bôi xấu Đảng, bôi lem Đảng, cố tình phá hoại tư tưởng, làm mất niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, với chế độ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu không quan tâm tới vấn đề xây dựng lòng tin, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có LLVT, thì dễ dẫn đến những hệ lụy không tốt. Ngay cả đối với những người đã từng được rèn luyện, thử thách, nhưng do một số nguyên nhân, cũng có lúc bị tác động. Nhất là tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường đến từng con người, từng gia đình, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của họ. Đây là vấn đề đáng để chúng ta suy nghĩ.

   Xóa
 5. Tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quản lý chặt chẽ cán bộ, Đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Đảng.

  Trả lờiXóa
 6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 7. Sự suy thoái đó là mầm mống dẫn đến tham ô, tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Vì vậy mỗi chúng ta cần phải tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực đẩy cao ý thức tự giác, tự học, tự rèn của mỗi cá nhân.

  Trả lờiXóa
 8. đảng ta đang làm rất tốt, cả trong việc nhận diện vấn đề suy thoái và đấu tranh với suy thoái. tuy vậy, bên cạnh đó vẫn có nhiều kẻ lợi dụng vấn đề này để nói một chiều nhằm có những luận điệu bôi xấu đảng ta.

  Trả lờiXóa
 9. Đây là vấn đề mang tính quy luật. Bởi ai cũng hiểu, Đảng chỉnh đốn Đảng có nghĩa là mạnh dạn thừa nhận các khiếm khuyết của mình để khắc phục. Với các phần tử xấu, phần tử cơ hội thì đây là một cơ hội cực tốt để họ nhào tới, thổi phồng, bôi đen tất cả những khiếm khuyết đấy, qui kết là do bản chất của chế độ rồi hô hào cần thay đổi, lật đổ này nọ.

  Trả lờiXóa
 10. Chúng ta đều biết rằng tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng đang diễn ra ở mức đáng báo động. Vậy nên, toàn đảng, toàn dân cần phải nghiêm túc trong việc xử lý tình trạng này nếu như muốn đất nước phát triển đi lên.

  Trả lờiXóa
 11. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẽ kiên quyết trong công cuộc đấu tranh chống suy thoái, nhất là về tư tưởng chính trị, khắc phục các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Có như vậy, chúng ta mới có thể đứng vững trước những hành động chống phá của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 12. Chúng ta muốn lớn mạnh, muốn vươn ra thế giới, trước hết chúng ta cần phải có một bộ máy lãnh đạo có đủ năng lực, đạo đức để lãnh đạo nhân dân. Tuy nhiên, những dấu hiệu suy thoái về đạo đức và tư tưởng đang là một vấn đề nổi cộm, cần sự vào cuộc không chỉ của cán bộ Đảng viên mà còn là của toàn dân.

  Trả lờiXóa
 13. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa đã và đang trở thành một nguy cơ thực sự đe dọa đến sự tồn vong của Đảng của chế độ khi hàng ngày hàng giờ gặm nhấm dần niềm tin của các tầng lớp nhân dân và làm Đảng suy giảm khả năng lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 14. Trong nhiệm kỳ lần này, chúng ta có thể thấy được sự quyết tâm trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của cán bộ Đảng viên. Đây là một điều hết sức cần thiết trong thời điểm mà chúng ta đang phải đứng trước những sự chống phá về nhiều mặt của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 15. Toàn Đảng, toàn dân nói về suy thoái, chỉ ra các biểu hiện suy thoái, để từ đó chấn chỉnh, để Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo. Đó là một điều vô cùng cần thiết, bởi muốn sửa sai thì trước hết cần phải biết mình sai ở đâu, nghiêm túc nhận ra lỗi của mình từ đó mới có thể sửa được.

  Trả lờiXóa
 16. Việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái cần thực hiện đồng thời với việc nâng cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo trước âm mưu và hoạt động của một số phần tử xấu đang lăm le lợi dụng công cuộc chống suy thoái của Đảng để chống lại Đảng, chống lại Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 17. Để có thể đứng vững trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, mỗi chúng ta cần phải có niềm tin vào Đảng trong công cuộc chống suy thoái và đồng thời cũng phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo, thậm chí là chủ động đấu tranh với các phần tử xấu, phần tử cơ hội lợi dụng công cuộc chống suy thoái để chống Đảng, chống Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 18. Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang là thủ đoạn rất thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam hiện nay.Vì vậy, đấu tranh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của các cấp ủy, tổ chức đảng, cần phải được tiến hành đồng bộ các giải pháp.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việc cung cấp thông tin, có những vấn đề có thể nói được, nhưng cơ quan chức năng không nói. Có những tài liệu không đáng là mật nhưng vẫn đóng dấu “mật”. Vì vậy, chế độ cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan chức năng cần minh bạch, chính thống, nhanh nhạy hơn, không để người ta lợi dụng suy diễn trước khi thông tin chính thống đưa ra. Nói tóm lại, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin mang tính định hướng cho nhân dân càng sớm càng tốt.

   Xóa
 19. Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình biến đổi trong mỗi cán bộ, đảng viên từ nhận thức đến hành động, làm cho họ không còn là chính mình nữa, thậm chí chuyển hóa từ tích cực sang tiêu cực, mà nguy hiểm nhất là chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch: “… những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, do đó, cần ngay lập tức có biện pháp để giải quyết một cách triệt để

  Trả lờiXóa
 20. Thực tế hiện nay không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng, đó là mối nguy rất lớn đối với sự tồn vong của chế độ

  Trả lờiXóa
 21. Những năm qua, các thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm chống phá quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, chúng tìm mọi cách phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; hạ thấp, nói xấu lãnh tụ, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước nhằm mục tiêu lật đổ chế độ ở Việt Nam, đây đã trở thành nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ ta

  Trả lờiXóa
 22. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị cũng có thể chuyển sang suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, dẫn đến tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, bè phái, mất đoàn kết, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân, nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo, không chấp hành kỷ luật, pháp luật, v.v Do vậy, cuộc đấu tranh này là vô cùng cam go, phức tạp, quan trọng

  Trả lờiXóa
 23. Đối với Đảng bộ Quân đội, mặc dù tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, song, không phải không có những biểu hiện vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, mất đoàn kết, đề cao vai trò của vũ khí, coi nhẹ yếu tố chính trị - tinh thần, xa rời nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội,...Đó chính là thoái hóa, tự diễn biến chứ nó không hề xa lạ gì đâu

  Trả lờiXóa
 24. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên của cán bộ, đảng viên đang thực sự trở thành một trong những nguy cơ hàng đầu đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng, chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cần sớm được khắc phục ngay, nếu càng để lâu ngày thì hậu quả của nó càng tệ hại

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi cho rằng, dù thực tế có những người có lúc chưa đồng thuận, thì mình cũng không nên trách họ về ý thức chính trị, về bản lĩnh. Như tôi đã nói, có thể do bị tác động bởi “miếng cơm manh áo” buộc người ta phải suy nghĩ, so sánh... Thực tế hiện nay, đúng là có những cán bộ cuộc sống ở mức cao hơn so với mặt bằng chung của xã hội, nên hay bị đem ra so sánh. Người đã nghỉ hưu làm chủ được mình thì nghĩ, cuộc sống con cháu khá hơn mình thì mình phấn khởi, mừng cho xã hội. Tuy nhiên, cũng có người lại cho rằng, đó là sự thiếu công bằng, từ đấy dẫn đến suy giảm lòng tin.

   Xóa
 25. Để giảm thiểu suy thoái, tự diến biến trong nội bộ thì kiên quyết đấu tranh bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm đầu tiên. Đây là điều kiện tiên quyết trong cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp này. Theo đó, toàn Đảng cần kiên trì và chủ động đấu tranh bác bỏ các quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực tế có những vụ việc, vấn đề một số cựu chiến binh rất bức xúc, thậm chí có hội viên đã ký tên kiến nghị vào một số nội dung cụ thể. Tôi cho rằng, nhìn chung, họ vẫn có bản lĩnh chính trị rất rõ ràng khi nói về vấn đề đấu tranh giai cấp. Đối với những phải trái, đúng sai trong xã hội, thái độ của họ rất rõ ràng và đối với những biểu hiện tiêu cực ở địa phương sinh sống, họ cũng góp ý mang tính xây dựng. Tuy nhiên, có những trường hợp cá biệt do tiếp nhận thông tin không đầy đủ, hầu hết là những mặt trái của xã hội, lại không được kiểm chứng, khiến họ chệch choạc. Mặt khác, một phần là do chúng ta chưa chủ động cung cấp thông tin đầy đủ cho họ.

   Xóa
 26. Đảng ta đang cố gắng làm trong sạch đội ngũ cán bộ, làm cho Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh. Mọi người hãy cứ tiếp tục đặt niềm tin vào Đảng. Đừng để các đối tượng xấu lợi dụng, lừa gạt.

  Trả lờiXóa
 27. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, nhiều khi công tác tuyển nhân sự, quản lý cán bộ của ta còn sơ hở, thiếu sót. Thành ra trong hệ thống chính trị có không ít những kẻ có lập trường tư tưởng, chính trị chưa thực sự đúng đắn. Dưới sự tác động, mua chuộc của những kẻ luôn muốn lật đổ chế độ chúng tự biến mình thành công cụ chống lại chính dân tộc ta từ lúc nào không biết.
  Hi vọng là trong thời gian tới thì những kẻ lẩn trốn trong nội bộ ta sẽ bị lôi ra trảm bằng sạch để trả lại sự trong sạch cho toàn hệ thống chính trị. Có vậy mới mong đất nước phát triển thịnh vượng được.

  Trả lờiXóa
 28. Đảng ta đã nhìn nhận rõ vấn đề. Những khuyết điểm còn tồn đọng và mạnh dạn đưa ra phương hướng xử lý. Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch. Quần chúng nhân dân hãy luôn đặt niềm tin vào Đảng và đứng vững trước mọi luận điệu phản cách mạng của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 29. Việc nhận ra những hạn chế, sai phạm là điều cần thiết để có một chế độ vững mạnh, không nên bảo thủ, nhưng không có một chế độ nào toàn diện, chỉ có những chế độ không ngững hoàn thiện để vững mạnh hơn, ngay cả chủ nghĩa tư bản được nhiều nước coi là ưu việt thì nay cũng cảm nhận được những già cỗi suy thoái của nó. Để một chế độ tốt hơn, thay vì vùi dập ta nên góp ý làm cho nó tót hơn, chứ không phải như các làm của những kẻ luôn tự xưng mình là dân chủ, nhưng thực chất chúng là một lũ phản động chuyên làm tay sai cho địch cúng đang tiến hành chiến tranh tâm lý, diễn biến hòa bình. Một trong những điểm mang tính mấu chốt, bản chất của chiến tranh tâm lý nhằm vào Việt Nam đó là sử dụng thủ đoạn xuyên tạc, vu khống. Các thế lực cực đoan bên ngoài bơm tiền, tuyển lựa các cơ sở là người Việt Nam đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam hoặc người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào hoạt động chiến tranh tâm lý. Các phần tử này thuộc nhiều thành phần, động cơ vì tiền, vật chất hay bởi thù hằn chế độ, có thể từng công tác trong cơ quan nhà nước hoặc hành nghề tự do…

  Trả lờiXóa
 30. Xuyên tạc, vu khống trở thành thủ đoạn quen thuộc và tất yếu của đám phản loạn trong hành trình chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng. Lợi dụng một sự kiện thực tế, sau đó nhào nặn, bớt xén, thổi phồng, bóp méo theo hướng tiêu cực, gây hiểu lầm, tạo tâm lý hoang mang, lấy điểm tả diện, quy kết… Hoặc bịa đặt hoàn toàn, vu cáo trắng trợn nhằm hạ uy tín của Đảng… Điển hình như khi xảy ra thảm họa môi trường biển tại miền Trung, rõ ràng đây là vấn đề nóng mà Đảng, Nhà nước và toàn dân đang nỗ lực giải quyết, khắc phục. Lợi dụng vấn đề này, các phần tử phản loạn xuyên tạc, vu cáo do Đảng, do Nhà nước “cố tình” gây ra, tiếp đó kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, quy kết mọi thứ tiêu cực, xấu xa đổ do chế độ, do Đảng…

  Trả lờiXóa
 31. Nhìn lại bài học sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX, cho chúng ta thấy: “Một trong những nguyên nhân sai lầm quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô là từ bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin. Thông qua công cuộc cải tổ, Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô mà đứng đầu là Tổng Bí thư Goóc-ba-chốp lúc đó đã loại dần những người cộng sản trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Không chỉ có thế, ông còn cho rằng, học thuyết Mác - Lênin đã lỗi thời”. Trong bài viết: “Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã” đăng trên Tạp chí Cộng sản từ năm 1992, tác giả Nguyễn Phú Trọng đã nhận định:“Chính là vì người ta hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác - Lênin”. Đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền, như Lênin và Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo.

  Trả lờiXóa
 32. Những vụ việc gần đây, như vụ của Trịnh Xuân Thanh lộ ra nhiều vấn đề trong giáo dục, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tại sao trong một tổ chức Đảng có người đứng đầu luôn mẫu mực, đi chiếc xe ô tô không thuộc hạng sang và không cần mua sắm xe mới thì một cán bộ cấp tỉnh lại chạy siêu xe tư nhân gắn biển xanh mà đồng chí, đồng đội xung quanh không thấy phản cảm, không phê phán, đấu tranh? Ngoài kẽ hở về quản lý kê khai tài sản thì dường như trong Đảng ta, trực tiếp từ cấp chi bộ lâu nay dường như đã buông lỏng, xem nhẹ giáo dục, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nếu như những biểu hiện “lệch chuẩn”, những dấu hiệu bất thường về đạo đức, lối sống sớm được phát hiện, chấn chỉnh ngay từ chi bộ đảng, từ nơi đảng viên công tác, thì có lẽ sự tha hóa, trượt dài trên những vũng bùn tội lỗi sẽ được ngăn chặn. và với những vũ việc được xử lý mạnh tay trong thời gian gần đây tôi kỳ vọng vào một chính phủ gương mẫu, loại trừ những nhân tố suy thoái, định hướng hoạch định chính sách giúp đất nước phát triển hơn nữa

  Trả lờiXóa
 33. Nên thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về thực hiện nguyên tắc lãnh đạo của Đảng để vận dụng thực hiện hiệu quả, không chệch hướng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cần gắn với việc đổi mới phong cách lãnh đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ giữa tập thể với cá nhân; phát huy cao nhất bổn phận trước nhân dân, trước dân tộc, đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong xã hội, nhất là kỷ luật phát ngôn. Tập trung làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và kiểm điểm về đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, trước khi kiểm điểm có những hình thức phù hợp để lấy ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm, kể cả trong tập thể và cá nhân từng đảng viên.

  Trả lờiXóa
 34. Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Đề cập đến vấn đề này, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, cho rằng: Để phòng, chống, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thì cần hết sức coi trọng việc xây dựng niềm tin cho thế hệ hôm nay..

  Trả lờiXóa
 35. Vấn đề xây dựng lòng tin để tạo nên sức đề kháng về mặt tư tưởng cho cả hệ thống chính trị nói chung, trong đó có quân đội nói riêng, là điều phải được quan tâm thường xuyên, liên tục, không thể lơ là. Tôi cho rằng, trong mỗi con người, diễn biến tư tưởng, tình cảm, thái độ cũng có lúc thế này, lúc thế khác. Do đó, cần phải có sự tác động, nâng cao nhận thức, nhất là nhận thức về chính trị, lập trường, quan điểm đúng đắn cho họ. Thực ra, vấn đề này không phải là mới, nhưng vẫn rất cần được quan tâm.

  Trả lờiXóa
 36. Có những đồng chí cán bộ cao cấp, đảng viên trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, rất trung kiên với Đảng, vậy mà trong công cuộc xây dựng CNXH hiện nay lại có lúc băn khoăn, dao động... Tôi nghĩ do nhiều nguyên nhân, có thể do thiếu thông tin một cách chính thống, do đời sống kinh tế gia đình quá khó khăn, dần dần từ niềm tin theo đuổi trước kia, giờ cảm thấy hẫng hụt... Cũng có thể do những vấn đề về cơ chế, chính sách còn bộc lộ hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức.

  Trả lờiXóa
 37. Trong quá trình xây dựng CNXH, Đảng ta lãnh đạo đất nước và nhân dân thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Tuy nhiên, nhận thức về vấn đề này còn đang lúng túng, chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện, phải có cách điều hòa lợi ích... Về mặt lý luận, theo tôi, chúng ta phải giải quyết thông được vấn đề này, nếu không sẽ là cơ hội để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá.

  Trả lờiXóa
 38. So với trước đây, thông tin tại Việt Nam hiện cởi mở hơn nhiều, internet có tốc độ phát triển rộng rãi hơn so với các nước trong khu vực. Thông qua các trang mạng xã hội, người ta được quyền thể hiện dân chủ, nhưng cũng có người đọc quá nhiều thông tin trên mạng rồi ngấm dần, dẫn đến cảm giác xã hội cái gì cũng xấu. Chúng ta cần chủ động tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn việc sử dụng mạng internet sao cho có lợi. Hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng phương tiện truyền thông cá nhân để truyền bá những thông tin xấu độc, phản động nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Do đó, tôi nghĩ rằng, một trong những biện pháp quan trọng là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần chủ động, nhanh nhạy, linh hoạt trong công tác quản lý con người; phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự giác, bản lĩnh chính trị, để mỗi cá nhân biết cách lựa chọn thông tin và tiếp nhận một cách phù hợp…

  Trả lờiXóa
 39. toàn Đảng, toàn dân cũng phải nâng cao ý thức cảnh giác, vừa chống suy thoái nhưng cũng kiên quyết đấu tranh lên án những kẻ xấu cố tình lợi dụng công cuộc chống suy thoái của Đảng để bôi xấu Đảng, bôi lem Đảng, làm cho quần chúng mất niềm tin vào đảng

  Trả lờiXóa
 40. Toàn Đảng, toàn dân nói về suy thoái, chỉ ra các biểu hiện suy thoái là để từ đó chấn chỉnh, để Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo. Đó là tinh thần xây dựng. Nhưng với các phần tử xấu, phần tử cơ hội thì họ cũng tìm cách vạch ra, chọc sâu các khiếm khuyết đó, nhưng không phải để góp ý cho Đảng mà để thổi phồng, bôi đen tất cả

  Trả lờiXóa
 41. Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời có chủ trương, chính sách, xử lý hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; giải quyết tốt các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 42. khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có gốc nghĩa của nó và vấn đề này dù trước đây chúng ta có các cách gọi khác nhau song bản chất của nó đã có từ lâu (thế kỷ XIX) và không chỉ ở Việt Nam. Đối với Việt Nam hiện nay, đây là một thực tế đã và đang diễn ra trong nội bộ Đảng, trong nhân dân. Như vậy, không thể nói đây là khái niệm mơ hồ, hoang tưởng hay “bế tắc lý luận”. Ngay việc lý luận thực chất cũng phải luôn được bổ sung, hoàn thiện bởi lý luận phải bám sát thực tiễn, phải phù hợp thực tiễn chứ không phải xơ cứng.

  Trả lờiXóa
 43. suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không phải bây giờ, cũng không phải chỉ có ở Việt Nam mà có từ trong phong trào Cộng sản quốc tế và ở các nước XHCN khác. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị cũng như trong xã hội ở các nước XHCN thường xuất hiện khi mà tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thách thức.

  Trả lờiXóa
 44. Trong lúc Nghị quyết nhận được sự hưởng ứng tích cực trong dư luận nhân dân, được tin tưởng sẽ tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động thì trên một số trang báo mạng nước ngoài lại xuất hiện những “nhà bình luận” phê phán, chỉ trích Nghị quyết. Trên trang BBC đưa bài viết nói Nghị quyết thể hiện sự “bế tắc lý luận”, trích dẫn lời một số người mà họ cho là “nhà nghiên cứu” rằng khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là “cực kỳ mơ hồ” và “hoang tưởng về ngôn từ”.

  Trả lờiXóa
 45. Ý kiến này lập luận, làm sao con người ta là không có tự diễn biến được bởi “nếu một cơ thể mà không tự chuyển biến, tự diễn biến, thì đó là một cơ thể chết. Xã hội cũng vậy, một xã hội muốn phát triển phải tự vận động và trong quá trình vận động đương nhiên phải có chuyển biến”...

  Trả lờiXóa
 46. Lập luận như vậy nghe qua tưởng như logic song thực tế đã hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai nội hàm của khái niệm “tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Đó là cách nhìn thiếu thiện chí, thể hiện rõ tư tưởng “phá đám”, bằng các lập luận dưới danh nghĩa “khoa học” để đánh tráo khái niệm, làm người đọc hiểu sang hướng khác.

  Trả lờiXóa
 47. Thực tế, chiêu trò của các thế lực thù địch cũng thường mượn danh tiếng của một số trí thức ở Việt Nam, họ có quá khứ cống hiến và sự ảnh hưởng nhất định tới xã hội nhưng sau lại có quan điểm, tư tưởng trái với quan điểm, tư tưởng của Đảng. Khi mượn danh của những người này, họ đặt ra dưới dạng các bài viết, bài phỏng vấn, dẫn dắt vấn đề từ lý luận đến thực tiễn, cố ý lái sang hướng khác, cho rằng nghị quyết, đường lối của Đảng ta là sai lệch, là “bế tắc lý luận” như trường hợp nói trên.

  Trả lờiXóa
 48. Với một chuỗi hành động và quá trình đả kích có “thâm niên”, rõ ràng việc chỉ trích, phê phán là đã lường trước, nó có tính quy luật của bên xây và bên chống. Tuy nhiên, khi đã nói tới lý luận, nói tới khoa học thì nhất thiết phải có căn cứ, không thể vì mục đích “phá đám” nên tự nghĩ ra một lý luận cho riêng mình, một lý luận không giống ai, không có căn cứ khoa học nào để ngụy biện.

  Trả lờiXóa
 49. Những phần tử thuộc các trường phái đó không những không đi theo, không ủng hộ mà còn công khai, quyết liệt chống lại Học thuyết Mác về XHCN khoa học. Đó là những người cộng sản đã bị biến chất, thoái hóa về tư tưởng chính trị, họ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và trở thành những “con chiên ngoan đạo” của “Chủ nghĩa cơ hội tả khuynh” hay “Chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh”.

  Trả lờiXóa
 50. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống nhân văn cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 51. Từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, để ngăn ngừa nguy cơ tha hóa bởi quyền lực, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; phòng, chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực này, quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Có như vậy, đất nước mới có thể chống lại giặc nội xâm cũng như ngoại xâm để phát triển một cách toàn diện.

  Trả lờiXóa
 52. Việc cấp bách cần làm của chúng ta hiện nay là phải đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp, tạo niềm tin trong nhân dân. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công tác tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng bộ máy, cán bộ làm công tác tư tưởng các cấp. Quan tâm đến cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận chính trị hiện nay. Tăng cường chỉ đạo, định hướng hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, góp phần khẳng định giá trị đạo đức và nhân cách con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 53. Một trong những biểu hiện có thể dẫn tới suy thoái về đạo đức cán bộ đảng viên đó là trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

  Trả lờiXóa
 54. Văn kiện Đại hội XII của Đảng một lần nữa chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”. Do đó, còn rất nhiều việc phải làm để có thể hướng tới một bộ máy lãnh đạo trong sạch, vững mạnh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không yêu nước thương dân, không đau đáu trăn trở về tiền đồ chế độ và tương lai đất nước, không có lập trường giai cấp đúng đắn và bản lĩnh chính trị vững vàng, không có thái độ khoa học, cách mạng… thì Đảng Cộng sản Việt Nam không ra một Nghị quyết “thấu tình, đạt lý” như vậy.

   Xóa
 55. Vấn đề đặt ra là, vì sao tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vẫn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi? Phải chăng chúng ta chưa đánh giá chính xác mức độ, tính chất của tình hình, chưa chỉ rõ nguyên nhân, chưa đề ra được hệ thống giải pháp đồng bộ và đủ mạnh hay thiếu các điều kiện để thực hiện các giải pháp. Đảng, Nhà nước cần phải nhanh chóng giải quyêt vấn nạn này nếu không muốn lòng tin của nhân dân vào chính quyền bị giảm sút.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử hơn 86 năm cầm quyền của Đảng ta, 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Trung ương Đảng “vạch mặt, chỉ tên” rất cụ thể, hiện hữu. Thậm chí, có những vấn đề bấy lâu nay tưởng như tế nhị, nhạy cảm, rất hiếm khi xuất hiện trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhưng lần này cũng được Trung ương thẳng thắn chỉ ra một cách rõ ràng như các biểu hiện: Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình; Kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; Háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân; Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan…

   Xóa
 56. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Những biểu hiện này sẽ giết chết đi nền cộng sản mà ông cha ta đã giày công xây dựng.

  Trả lờiXóa
 57. Để có thể thực hiện được điều này, chúng ta cần phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, quản lý xã hội bằng pháp luật. Trong xử lý vi phạm cần kết hợp chặt chẽ giữa vận động, giáo dục với xử phạt nghiêm minh, trước hết là phạt tiền. Kết hợp các biện pháp giáo dục, quản lý hành chính, pháp luật với dư luận để điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân. Khơi dậy lòng tự hào, tự trọng dân tộc qua những khẩu hiệu hành động thiết thực

  Trả lờiXóa
 58. Tinh thần cốt lõi, cơ bản được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tinh thần này được đông đảo các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên lão thành ủng hộ, hoan nghênh và bày tỏ sự tin tưởng. Trong thời gian tới, tôi tin Đảng ta sẽ có nhiều cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong công cuộc chống suy thoái cũng như đấu tranh với các luận điệu lợi dụng công cuộc chống suy thoái để tiến hành các hoạt động phá hoại.

  Trả lờiXóa
 59. Tinh thần cốt lõi, cơ bản được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã cho thấy sự quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc chống suy thoái, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đây chính là một trong những quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc chỉnh đốn Đảng. Nhưng khi nhắc đến công cuộc này, các đối tượng chống đối cũng không để yên, chúng thường tìm cách bôi nhọ đối với sự quyết tâm này của Đảng ta, sự nỗ lực của Tổng bí thư và toàn dân. Chúng ta hãy cẩn trọng với các luận điệu của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 60. Quan liêu, tham nhũng, lãng phí và sự tha hóa về tư tưởng, chính trị, về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên các cấp từ trung ương đến địa phương, cơ sở, kể cả cán bộ chủ chốt các cấp, về thực chất, đó là quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xét đến cùng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang trực tiếp đe dọa đến vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là mảnh đất thuận lợi cho "diễn biến hòa bình”

  Trả lờiXóa
 61. Tư tưởng của Hội nghị Trung ương 4 lần này là giám sát quyền lực. Các Đại hội VIII, IX, X và XI cũng từng đề ra các giải pháp chống tha hóa tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng… Nhưng sau Đại hội XII, tinh thần, tư tưởng là làm quyết liệt hơn. Như với vụ Trịnh Xuân Thanh, quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư là làm đến cùng. Việc đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo làm đến nơi đến chốn vụ Trịnh Xuân Thanh là để củng cố lòng tin của đảng viên đối với Đảng, của nhân dân với Đảng.

  Trả lờiXóa
 62. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để bác bỏ những thông tin, ý kiến, lời lẽ xuyên tạc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, từ đó thêm một lần củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, tin vào những giá trị đạo đức cách mạng mà Đảng đã, đang xây dựng, hoàn thiện và làm giàu cho mình để nỗ lực làm tròn trọng trách cao cả mà nhân dân giao phó.

  Trả lờiXóa