TỔNG BÍ THƯ VÀO ĐẢNG ỦY CÔNG AN TRUNG ƯƠNG-CÓ GÌ BẤT NGỜ?

02/10/2016
Tags:

5 nhận xét:

 1. Việt Nam ta với thể chế chính trị có duy nhất Đảng Cộng sản lãnh đạo thì việc 3 chức danh chủ chốt tham gia Đảng ủy Công an trung ương cũng là điều bình thường. Đây cũng là việc làm để tăng cường sức mạnh và sức lãnh đạo của Đảng đối với một lực lượng trọng yếu đó là Công an - lực lượng vũ trang, công cụ bảo vệ Tổ quốc. Do đó, việc tăng cường khả năng lãnh đạo của Đảng ủy Công an trung ương, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, các loại tội phạm gia tăng uy hiếp tới cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân thì đó là điều cần thiết.

  Trả lờiXóa
 2. Sự tham gia của những người đứng đầu đất nước phần nào thể hiện tầm quan trọng của Đảng Ủy Công an Trung ương và cũng chẳng có gì hoài nghi khi lực lượng vũ trang được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Nhà nước. Cũng rất mong muốn rằng, với sự quan tâm sâu sắc này thì lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân

  Trả lờiXóa
 3. Tôi thấy rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào Đảng ủy Công an Trung ương là thể hiện sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, có gì mà làm loại lên vậy? Việc tăng cường khả năng lãnh đạo của Đảng ủy Công an trung ương, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, các loại tội phạm gia tăng uy hiếp tới cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân thì đó là điều cần thiết.

  Trả lờiXóa
 4. Người nào cho nó là bất thường thì ắt nó sẽ thế (theo cách nghĩ của người ta) còn khách quan thì ai cũng vẫn phải tôn trọng và tuân theo thôi. Việc Tổng bí thư tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương cũng bình thường, nó thể hiện rõ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng với lực lượng vũ trang nhân dân.

  Trả lờiXóa