HUY SAN HÔ CŨNG NHÌN LÁC NHƯ TRƯƠNG SUY NHẤT

13/09/2016
Tags:

7 nhận xét:

 1. Huy San hô có bài viết trên trang Ba Sàm về Hà Sĩ Phu, tức Nguyễn Xuân Tụ. Và trong bài viết của mình, cũng giống như Trương Duy Nhất, Huy San hô giở hết ngôn từ của một thời làm nghề báo để ca ngợi, tâng bốc, cổ vũ đối với Nguyễn Xuân Tụ. Huy San hô dùng nhiều mĩ từ có cánh, dành cho Nguyễn Xuân Tụ những từ vô cùng tốt đẹp nào là nhân sĩ cao nguyên, bậc trí thức thời hiện đại, “Hà Sĩ Ph cư trú trong lòng dân”… Đọc đến đây lại thấy buồn cười cho cái lối ví von so sánh của mấy anh nhà báo suy thoái chuyên nhìn lác như Trương Duy Nhất và Huy San hô.

  Trả lờiXóa
 2. Hã Sĩ Phu chỉ là một lão già gàn dở. Nói đúng hơn, đây là một lão già có mà có nhiều quan điểm tư tưởng đối lập, thù địch với chế độ, với con đường mà toàn dân tộc đang đi. Nhiều người còn gọi lão là kẻ cơ hội. Về bản chất, cũng có thể xếp lão vào làng “dân chủ” với những ý thức và hành động thù địch với chế độ. Ấy thế mà, Huy san hô lại ca ngợi, tâng bốc lão lên trời xanh như thế,thì đúng là do Huy san hô nhìn lác cũng nhưu Trương Duy Nhất.

  Trả lờiXóa
 3. Có những con người sinh ra không bị lác nhưng khi sinh sống và hoạt động lại lác hơn cả những người lác bẩm sinh. Huy San Hô là một trong những người như thế. Bản thân ông này có mắt mà như lác toàn tập. Người Huy San Hô ca ngợi không ai khác chính là Hà Sỹ Phu - người có cái nhìn lệc lạch, sai trái. Một lão già chẳng được ai tôn trọng, ai cũng thấy lão nhưng một người già lẩm cẩm đang điên dại dưới những bài viết vớ vẩn nhưng Huy San Hô lại ca ngợi hết lời đối với Hà Sỹ Phu. Một con mắt quá lác của Huy San Hô hay nói cách khác là Huy San Hô có mắt mà như mù.

  Trả lờiXóa
 4. Giống như Trương Duy Nhất, Huy San hô giở hết ngôn từ của một thời làm nghề báo để ca ngợi, tâng bốc, cổ vũ đối với Nguyễn Xuân Tụ. Huy San hô dùng nhiều mĩ từ có cánh, dành cho Nguyễn Xuân Tụ những từ vô cùng tốt đẹp nào là nhân sĩ cao nguyên, bậc trí thức thời hiện đại, “Hà Sĩ Ph cư trú trong lòng dân”… Đọc đến đây lại thấy buồn cười cho cái lối ví von so sánh của mấy anh nhà báo suy thoái chuyên nhìn lác như Trương Duy Nhất và Huy San hô.

  Trả lờiXóa