GỬI BÀN TRÒN CỦA BBC-KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

15/08/2015
Tags: ,

17 nhận xét:

 1. chuyên mục Bàn tròn của BBC toàn là những bài viết xoay quanh lật lọng lại lịch sử, đánh giá các sự việc theo cái kiểu ngược với quy luật, thích ai thì cho người đó lên mây, đã từ lâu những cá nhân này đã không ưa gì về chế độ ở VN nên chúng luôn phủ nhận những gì mà nhà nước hiện tại làm được. theo quan điểm của cá nhân tôi thì những gì trong quá khứ thì phải được nhìn nhận khách quan và công bằng, chứ không thể phiến diện như BBC được.

  Trả lờiXóa
 2. Tôi đọc các bài viết của BBC nói chung và BBC tiếng Việt nói riêng thì đầu tiên phải khẳng định nó là công cụ chính trị của chính quyền Mỹ để xuyên tạc các vấn đề của nhiều nước trên thế giới nhằm để xóa bỏ các tội lỗi gê tởm của chính quyền Mỹ với người dân khắp thế giới. Việc bọn BBC tiếng việt muốn dùng miệng lưỡi để phủi toẹt mọi công sức, máu xương của nhân dân Việt Nam, của Đảng Cộng Sản Việt Nam, của Bác Hồ là một điều dễ hiểu vì khi cuộc chiến diến ra thì lũ bọn BBC tiếng Việt chưa ra đời thì biết cái gì mà nói, và khi chúng ra đời được nuôi bởi chính quyền mỹ thi sẽ phải phục tùng cho chế độ Mỹ mà thôi.

  Trả lờiXóa
 3. lịch sử chính là cái đánh giá thực chất khách quan, dân ta đều biết trong thời gian mà nạn đói 1945 hoành hành thì chỉ có đảng cộng sản mới lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền chứ chẳng có một cá nhân nào có thể đại diện cho nhân dân đứng lên được cả, hãy nhìn vào bản chất sự việc chứ đừng lấy hiện tương để che mắt người dân, điều đó là dối trá đấy BBC.

  Trả lờiXóa
 4. Chân lý sẽ mãi là chân lý không có gì có thể thay đổi và lịch sử cũng như vậy. BBC tiếng Việt nên hiểu được chân lý này không nên dùng một số cá nhân đã quên đi nguồn cội của mình, quên đi quá khứ. quay lưng lại con đường nhân dân đã chọn để xuyên tạc biạ đặt lịch sử như vậy. Hãy tôn trọng dân tộc Việt Nam!

  Trả lờiXóa
 5. những tháng ngày cách mạng tháng 8 thì chắc chắn mấy ông dân chủ cuội hiện nay chưa có ra đời cho nên cái tài học lịch sử của các bác thì ít mà thánh xuyên tạc thì nhiều, lịch sử rõ ràng đã lựa chọn Đảng và Bác Hồ là người lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 8 để đưa dân tộc ta thoát khỏi kiếp nô lệ. chỉ có những ai nắm được tính chất thực sự của cách mạng tháng 8 mới có quyền lãnh đạo cuộc cách mạng đó.

  Trả lờiXóa
 6. Những lời nói của cái lũ dân chủ dởm này là muốn phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, thử hỏi từ trước 1945 có nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nhưng sao không giành được độc lập nhưng sau khi Đảng ra đời thì phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ và thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám đã minh chứng cho điều đó

  Trả lờiXóa
 7. Sự thành công của Cách mạng tháng Tám có vai trò đóng góp to lớn của sự lãnh đạo của Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam đó là một điều không thể chối cãi được và những bằng chứng lịch sử đã minh chứng cho sự đóng góp này. Bọn chống đối đang dùng những lời nói bịp bợm, đểu cáng của chúng để phủ nhận công lao lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước và Bác Hồ

  Trả lờiXóa
 8. Cả dân tộc, nhân dân và bạn bè trên thế giới đều công nhận rằng Cách mạng tháng Tám là một chiến thắng vang dội khắp năm châu bốn bể, cổ vũ cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, nó mở ra một.trang sử mới cho.lịch sử việt nam cho đất nước việt va xóa sạch.bóng quân thù, một kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 9. Lịch sử đã chứng minh rằng nếu không có cách mạng Tháng Tám, không có Đảng lãnh đạo làm sao đất nước Việt Nam được như hôm nay, làm sao nhân dân được hưởng tự do, độc lập, hòa bình, làm sao cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác? Cái điều đơn giản và hiển nhiên như vậy mà cái lũ dân chủ dởm này còn xuyên tạc được thì không hiểu cái lũ này chúng còn định phá hoại nữa sao

  Trả lờiXóa
 10. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều công nhận rằng Cách mạng tháng Tám thành công là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Để lại biết bao bài học kinh nghiệm quý báu nhất là bài học về đoàn kết, tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài, đấu tranh toàn diện với mọi thế lực thù địch. Đồng thời nó mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta, một kỷ nguyên phát triển, độc lập và tự chủ

  Trả lờiXóa
 11. Tôi nghĩ rằng mọi người đều công nhận phủ nhận công lao lãnh đạo của Đảng với thành công của cách mạng tháng Tám, của cách mạng Việt Nam. Chỉ có những kẻ làm tay sai cho ngoại bang, quay lưng lại với nhân dân và đất nước mới có những hành động phủ nhận ý nghĩa của cách mạng tháng Tám.Những kẻ có tâm địa xấu chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp

  Trả lờiXóa
 12. Cách mạng là cuộc biến đổi xã hội - chính trị lớn và căn bản, thực hiện bằng việc thay thế một chế độ xã hội lỗi thời, lập nên một chế độ xã hội mới, tiến bộ. Cách mạng Tháng 8 trước hết là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật, đem lại độc lập, tự do cho tổ quốc Việt Nam, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng cuộc cách mạng này đâu chỉ dừng lại ở đó, ngay sau khi ra đời, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gần như ngay lập tức đưa ra các biện pháp, kế hoạch phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, cỉ cách theo con đường chủ nghĩa xã hội nhằm hình thành nên một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, và đây cũng là hình thái nhà nước cao nhất, thể hiện rõ sự vượt bậc so với nhà nước tư bản chủ nghĩa và nhà nước phong kiến. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã thực hiện thành công cuộc cách mạng vĩ đại, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.

  Trả lờiXóa
 13. Bàn tròn gì cái bọn này. Toàn ngồi nói khoác để nhận tiền ấy mà. Dù bất cứ ai hay thế lực nào nói đi nữa thì Cách mạng tháng 8 là cuộc cách mạng mà do Đảng Cộng Sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thành công. Sự thật mãi là sự thật.

  Trả lờiXóa
 14. BBC Tiếng Việt trang nhảm nhí. Sự thật lịch sử chúng còn dám xuyên tạc, bịa đặt. Cách mạng tháng 8 là cuộc cách mạng mang tính bước ngoặt lịch sử do Đảng Cộng sản lãnh đạo chứ không đơn thuần là cuộc khởi nghĩa tháng 8.

  Trả lờiXóa
 15. Việc tuyên truyền này hết sức nguy hiểm và thâm độc, không nằm ngoài âm mưu tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng, nhận thức của mọi người không hiểu rõ về lịch sử của đất nước Việt Nam mình. Cần nâng cao, nhanh, mạnh và hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp quần chúng nhân dân Việt Nam để mọi người thực sự hiểu rõ ý nghĩa của Cách mạng Tháng 8 nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung.

  Trả lờiXóa
 16. làm cách mạng đó là một quá trình có sự chuẩn bị cả về tư tưởng, chuẩn bị về vũ khí và nhân lực, đó chính là nghệ thuật của sự lãnh đạo chứ không phải là sự bột phát ngày một ngày hai. vì vậy, những ai cứ nghĩ rằng cách mạng tháng 8 cứ bột phát thì chắc chắn những kẻ ấy ngây thơ về lịch sử hoặc có âm mưu xấu với nhân dân VN

  Trả lờiXóa
 17. Cách mạng Tháng Tám, cả thế giới công nhận mà lý gì BBC là xuyên tạc về nó. Cả thế giới biết về cuộc cách mạng oai hùng đó thì dù BBC có làm gì hay nói gì đi nữa thì sự thật lịch sử vẫn luôn được tôn trọng

  Trả lờiXóa