ĐỒNG Ý VÀ KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ÔNG MÃ ANH CỬU

27/05/2015
Tags:

17 nhận xét:

 1. Thực chất thì đây là một vấn đề mang tính chất phức tạp và hết sức nhạy cảm. Chúng ta cần có những động thái, những bước đi thực sự thích hợp. CHúng ta đều biết Trung Quốc là một quốc gia háu chiến, và khiêu khích như thế nào. Nếu chúng ta càng nóng vội, điều đó chính là điều làm chúng ta thực sự có những bất lợi trong việc giải quyết vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 2. Thực sự mà nói, thì đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, để giải quyết được nó thực sự không hề dễ dàng. Chúng ta thấy được điều đó , khi nhiều lần chúng ta tiến hành những biện pháp mạnh, nhưng thái độ, ý đồ của Trung QUốc không hề khác đi là mấy. Đó là một điều mà chúng ta cần phải thưc sự cẩn trọng, cần có những bước đi hợp lý, không được hồ đồ.

  Trả lờiXóa
 3. Tuy hoan nghênh việc ông Mã Anh Cửu nêu ra sáng kiến về biển Đông nhưng thấy rằng trong sáng kiến của ông, có những điểm đồng ý và cũng có những điểm không thể đồng ý. Trong những ý kiến của ông, vẫn còn đó là những sự né tránh, bênh vực cho những hành động sai trái của Trung Quốc. Có lẽ Trung QUốc là một cường quốc nên ông ta có những nhận định mang tính né tránh như vậy cũng đúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 4. không thể có chuyện hợp tác cùng chia sẻ tài nguyên được. Những nguồn tài nguyên thuộc chủ quyền Việt Nam phải do Việt Nam khai thác. Đó là một điều tất yếu hiển nhiên, là một điều tồn tại cả ngàn năm nay ở Việt Nam. Đó là một điều thuộc về chúng ta, chủ quyền của chúng ta, không có bất cứ một tổ chức, quốc gia nào có quyền can thiệp cả.

  Trả lờiXóa
 5. Đúng là với tình hình căng thẳng hiện nay trên biển chỉ có con đường hòa bình, cùng nhau đàm phán bình đẳng là thích hợp nhất, tuy nhiên cái gì cũng phải dựa trên pháp luật quốc tế cả, không thể vì có tranh chấp mà chia đều ra cho nhau được.

  Trả lờiXóa
 6. Chủ quyền là vấn đề bất biến, bảo vệ chủ quyền là câu chuyện vạn biến. Lợi ích chủ quyền là thứ không thể san sẻ chứ nói gì đến điều khác. Đồng ý rằng cần giải quyết vấn đề tranh chấp bằng giải pháp hòa bình nhưng không đồng ý chia sẻ lợi ích trên lãnh hải quốc gia.

  Trả lờiXóa
 7. Việt Nam sẽ không chấp nhận việc khai thác tài nguyên chung trong vùng chủ quyền của mình trên Biển Đông. Đó là khẳng định của Việt Nam nó cũng phù hợp với Luật pháp Quốc tế và là quy luật, lẽ tự nhiên, bởi không thể "lấy đồ của tôi rồi nói đừng tranh chấp hãy cùng nhau sử dụng nó".
  Quan điểm của ông Mã Anh Cửu là không phù hợp và không thể chấp nhận.

  Trả lờiXóa
 8. ông tổng thống đài loan này nói thật là phi lý, có lẽ nào nhà ông ấy từ trước tới giờ luôn để cho hàng xóm sang lấy tiền, gạo về dùng trăng, phi lý vớ vẩn hết mức, đã thuộc chủ quyền lãnh thổ của một quốc gia thì tài nguyên đấy thuộc quyền sở hữu của quốc gia đấy làm gì có quyền sở hữu và khai thác chung được, còn việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình điều đó là đồng ý nhưng không thể nào đồng ý với quan điểm khai thác tài nguyên chung được.

  Trả lờiXóa
 9. Không ai muốn có chiến tranh hết, nhất là người VN ! Vì TC sẽ nhân cơ hội này để chiếm lãnh thổ của VN thêm một lần nữa .

  Người Việt nên biết có chiến tranh hay " hòa bình " CSVN luôn là lũ tay sai cho ngoại bang !

  Trả lờiXóa
 10. những lời đầu tiên của ông nói thì quả thật là ai nghe xong cũng đồng ý nhưng khi đến gần đoạn kết thì không thể nào mà ngửi được, gì mà lại còn có chuyện cùng nhau khai thác tài nguyên chung, đài loan và trung quốc thì có thể nhưng với việt nam thì tuyệt đối không thể và không bao giờ có chuyện đó cả, tuy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, nhưng việt nam kiên quyết bảo vệ chủ quyển và quyền tài phán của việt nam đối với 2 quần đảo, không để cho bất cứ kẻ nào xâm phạm được.

  Trả lờiXóa
 11. Trung Quốc muốn âm mưu độc chiếm Biển Đông và chiến 2 quần đảo "Hoàng Sa" & "Trường Sa" của Việt Nam, nếu ta nhượng bộ thì họ sẽ được đà lấn tới. Việt Nam cương quyết bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia, không để cho bất cứ kẻ nào có thể xâm phạm

  Trả lờiXóa
 12. với những gì mà ông mã đã nói chúng ta có những điểm tương đồng và đồng ý, đồng ý bởi vì tư tưởng tiến bộ của ông là dùng biện pháp hòa bình để đấu tranh, tránh những xung đột vũ trang, chiến tranh xảy ra, nhưng không đồng ý với ông về cách nói của ông là cùng nhau khai thác, điều đó là vô lý, là một điều không thể nào đồng ý được qua lời phát biểu của ông mã.

  Trả lờiXóa
 13. Sáng kiến thì cũng có cái hay, cũng có cái dở. Sáng kiến của ông, có những điểm đồng ý và cũng có những điểm không thể đồng ý. Trong những ý kiến của ông, vẫn còn đó là những sự né tránh, bênh vực cho những hành động sai trái của Trung Quốc. Có lẽ Trung QUốc là một cường quốc nên ông ta có những nhận định mang tính né tránh như vậy cũng đúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 14. Những nguồn tài nguyên thuộc chủ quyền Việt Nam phải do Việt Nam khai thác. Đó là một điều tất yếu hiển nhiên, là một điều tồn tại cả ngàn năm nay ở Việt Nam. Đó là một điều thuộc về chúng ta, chủ quyền của chúng ta, không có bất cứ một tổ chức, quốc gia nào có quyền can thiệp cả.

  Trả lờiXóa
 15. Bao lâu nay chúng ta vẫn phải đấu tranh gìn giữ chủ quyền lãnh thổ của mình. Lợi ích chủ quyền là thứ không thể san sẻ chứ nói gì đến điều khác. Đồng ý rằng cần giải quyết vấn đề tranh chấp bằng giải pháp hòa bình nhưng không đồng ý chia sẻ lợi ích trên lãnh hải quốc gia. Việt Nam cần phải kiên quyết.

  Trả lờiXóa
 16. Đồng ý bởi vì tư tưởng tiến bộ của ông là dùng biện pháp hòa bình để đấu tranh, tránh những xung đột vũ trang, chiến tranh xảy ra, nhưng không đồng ý với ông về cách nói của ông là cùng nhau khai thác, điều đó là vô lý, là một điều không thể nào đồng ý được qua lời phát biểu của ông.

  Trả lờiXóa
 17. Những vấn đề phức tạp và mang tính chất nhạy cảm thế nay đòi hỏi chúng ta cần có những động thái, những bước đi thực sự thích hợp. CHúng ta đều biết Trung Quốc là một quốc gia háu chiến, và khiêu khích như thế nào. Nếu chúng ta càng nóng vội, điều đó chính là điều làm chúng ta thực sự có những bất lợi trong việc giải quyết vấn đề này.

  Trả lờiXóa