NGỔN NGANG LÒNG NGƯỜI VÌ CÂY XANH HÀ NỘI

28/03/2015
Tags:

1 nhận xét:

  1. Chính sách của thành ủy Hà Nội đúng là rất tốt. Vì bộ mặt thủ đô của một nước, vì vẻ đẹp trong tương lai, đề án thay thế 6700 cây xanh mục, rỗng, không đảm bảo chất lượng là việc làm hết sức cần thiết làm nhưng việc thực hiện đề án này trong thời gian gần đây thì cần phải xem xét lại và nghiên cứu lại hoàn chỉnh.

    Trả lờiXóa