PHÂN BIỆT GIỮA PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

03/11/2014
Tags:

5 nhận xét:

 1. lợi dụng danh nghĩa phản biện xã hội tuyên truyền chống NHà nước là một hoạt động nguy hiểm do các đối tượng xấu, thiếu thiện chí thậm chí là chống đối Nhà nước Việt Nam ở cả trong và ngoài nước tiến hành dưới nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau,

  Trả lờiXóa
 2. Phản biện xã hội là một hình thức tốt để góp phần đưa xã hội phát triển đi lên. Tuy nhiên, hiện nay hình thức này đang bị nhiều đối tượng xấu lợi dụng để chống phá lại đất nước và nhân dân. Chúng ta khuyến khích những đóng góp mang tính xây dựng, có giá trị cao nhưng cần đấu tranh chống phần tử cơ hội biến hình thức sinh hoạt xã hội này và mục đích xấu!

  Trả lờiXóa
 3. Phản biện xã hội là một hình thức giúp phát triển đất nước có hiệu quả, cùng với chính quyền chỉ ra những mặt được và những mặt còn hạn chế trong chính sách, chủ trương nhằm khắc phục, đưa đất nước càng ngày càng phát triển hơn nữa. Tuy nhiên hiện nay, hoạt động lợi dụng phản biện xã hội nhằm tuyên truyền chống phá nhà nước đang được các thế lực phản động sử dụng rất tinh vi. chúng ta cần hết sức cảnh giác trước những lý lẽ của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Phản biện xã hội là một hình thức giúp phát triển đất nước có hiệu quả, cùng với chính quyền chỉ ra những mặt được và những mặt còn hạn chế trong chính sách, chủ trương nhằm khắc phục, đưa đất nước càng ngày càng phát triển hơn nữa. Tuy nhiên hiện nay, hoạt động lợi dụng phản biện xã hội nhằm tuyên truyền chống phá nhà nước đang được các thế lực phản động sử dụng rất tinh vi. chúng ta cần hết sức cảnh giác trước những lý lẽ của bọn chúng.

  Trả lờiXóa