GỬI ÔNG THANH HẢI VÀ ĐÀI BBC-ĐỪNG CỐ TÌNH PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ CỦA LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

21/11/2014
Tags:

2 nhận xét:

  1. như chúng ta đã biết thì việc quốc hội ta thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đã được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, ấy thế lại có những tên như thanh hải, và lũ đài BBC và nhiều tên bán nước, những tên phản động, cơ hội lại nói xấu, cố tình phủ nhận giá trị kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm đó, thật không còn điều gì để nói những tên này nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Qua câu chuyện lấy là phiếu tín nhiệm này của cuộc họp quốc khóa VIII này được rất nhiều người quan tâm và ủng hộ, nhưng trong đó đặc biệt giấy lên là những tên bán nước, những tên chống phá việt nam, luôn mồn nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc việc làm đầy tính công khai minh bạch được lòng dân thế này như tên Thanh Hải và BBC

    Trả lờiXóa