BÀN VỀ TÍNH CHẤT CỦA PHẢN BIỆN VÀ LỢI DỤNG PHẢN BIỆN

12/11/2014
Tags:

9 nhận xét:

 1. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tác giả trong bài viết này đơn giản là phản biện xã hội bình thường, thuần túy là rất tốt, rất đáng hoan nghênh. ấy thế hiện nay rất nhiều các thế lực, phản động, các thế lực chống phá thù địch với việt nam thù địch với chủ nghĩa xã hội luôn lợi dụng vấn đề phản biện xã hội để thực hiện các hoạt động chống phá việt nam, điều đó là không thể nào chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 2. phản biện xã hội thuần túy đơn giản là điều tốt rất đáng khích lệ, nó làm cho xã hội ngày càng phát triển hơn, Nhưng nhận thức rõ được vấn đề này, các đối tượng phản động, các thế lực thù địch chống việt nam, chống chủ nghĩa cộng sản đang cố tình lợi dụng vấn đề phản biện để hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam đấy là một hành động thâm độc của bon phản động cần phải chú ý đề phòng.

  Trả lờiXóa
 3. phản biện là chỉ ra cái sai trái của sự việc, đi ngược lại thực tế khách quan của thực tế đang diễn ra, còn ngụy phản biện là những lời nói đâm toạc nói xuyên nói vẹo luyên thuyên hòng đạt được mưu đồ cá nhân chứ không mang tính chất xây dựng đó chính là cái ngụy phản biện mà những nhà dân chủ ngày nay thường thích làm để vỗ ngực là tay đây phản biện, chửi nhiểu hơn sửa sai

  Trả lờiXóa
 4. Phản biện xã hội là một hoạt động phi chính trị góp phần thúc đẩy xã hội phát triển hơn. Tuy nhiên, ở nước ta hoạt động này đang bị các thế lực thù lợi dụng vào mục đích chống lại nhà nước và nhân dân. Vì thế, chúng ta cần phải lên tiếng bảo vệ hoạt động phản biện chân chính và đấu tranh với những hành vi lợi dụng hoạt động này!

  Trả lờiXóa
 5. hoạt động phản biển xã hội là một hoạt động góp phần xây dựng một xã hội ngày càng dân chủ văn minh, đó chỉ là hoạt động phản biện xã hội thuần túy, bình thường, nó giúp xã hội phát triển hơn, thế mà có những tên lại lợi dụng sự phản biện xã hội đó để thực hiện các hoạt động xuyên tạc, bịa đặt để nhằm thực hiện hành vi chống phá của chúng.

  Trả lờiXóa
 6. tính chất phản biện xã hội thì không phải ai cũng hiểu, nhưng chúng ta cần phải biết rõ một điều là vấn đề phản biện xã hội đơn thuần như tên gọi của nó là một việc tốt, nó góp phần xây dựng phát triển xã hội hơn. nhưng chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận một thực tế là bọn phản động đang ngày càng lợi dụng việc phản biện xã hội để tiến hành hoạt động chống phá chống việt nam nên chúng tâ cần phải đề phòng và đấu tranh với hành vi lợi dụng vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 7. Như chúng ta đã biết, việc phản biện xã hội đó là nói lên những tâm tư nguyện vọng, mặt trái của xã hôi, những bất cập của xã hội, góp phần cho cơ quan quản lý nhận được điều đó để khắc phục quản lý xã hội có hiệu quả hơn, ấy thế những con rận bán nước lại lợi dụng vấn đề tính tích cực của phản biện xã hội để thực hiện vào hoạt động chống phá Đảng chống phá nhà nước.

  Trả lờiXóa
 8. phản biện là chỉ ra cái sai trái của sự việc, đi ngược lại thực tế khách quan của thực tế đang diễn ra, còn ngụy phản biện là những lời nói đâm toạc nói xuyên nói vẹo luyên thuyên hòng đạt được mưu đồ cá nhân chứ không mang tính chất xây dựng đó chính là cái ngụy phản biện mà những nhà dân chủ ngày nay thường thích làm để vỗ ngực là tay đây phản biện, chửi nhiểu hơn sửa sai

  Trả lờiXóa