BÀI HỌC GIỮ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

21/11/2014
Tags:

3 nhận xét:

  1. Hội nhập với các nước vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức với chúng ta, làm sao hội nhập mà không bị hòa tan, làm sao mà lĩnh hội được những thứ văn minh phương tây mà không dễ bị ảnh hưởng những cái hạn chế của họ, đó mới là điều chúng ta cần suy nghĩ!

    Trả lờiXóa
  2. đát nước chúng ta đang trên con đường hội nhập quốc tế và phát triển, hội nhập quốc tế sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều thuận lợi nhưng cũng mang lại cho chúng ta nhiều thách thức vì vậy chúng ta muốn hội nhập tốt để phát triển đât nước thì chúng ta phải sử dụng tốt các thế mạnh của chúng ta và tận dụng những điểm thuận lợi và hạn chế trong quá trình hội nhập nếu được như thế thì trong thời gian tới đất nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ sánh ngang với các nước phát triển trên thế giới.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng như thế trong thời đại quốc tế hóa, hội nhập hóa như thế này đòi hỏi chúng ta phải vừa tranh thủ hợp tác để phát triển đất nước, nhưng cũng phải đề phòng, thẳng thắn đấu tranh với những gì gây tổn hại cho lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, và vấn đề trung quốc cũng như thế, Đảng và nhà nước ta đã vận dụng những bài học dựng nước và giữa nước của ông cha ta để bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước.

    Trả lờiXóa