LAST DAY IN VIỆT NAM – THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA MỸ Ở VIỆT NAM

02/10/2014
Tags:

2 nhận xét:

  1. Nếu cuộc rút lui này xét theo nghĩa tháo chạy thì người Mỹ đã hoàn toàn thành công vì họ đã ra đi bình an vô sự. Nhưng nếu xét theo nghĩa một cuộc di tản thì họ đã thất bại vì họ đã bỏ lại một trăm người gồm phụ nữ, trẻ em rất muốn di tản trong những ngày này thì điều di tản là tất yếu để cho họ còn có con đường làm ăn sinh sống

    Trả lờiXóa