“THƯ NGỎ” PHỦ NHẬN NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

01/08/2014
Tags:

38 nhận xét:

 1. Nói chung là còn nhiều vấn đề cần nhìn nhận hơn , các nhà dân chủ, thoái Đảng rồi cứ nói thế thì cũng không mấy chuẩn lắm.Xem xem Nét nổi bật nhất trong năm là việc Việt Nam đã đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2010. Với chủ đề "Hướng tới cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động", rồi còn bao nhiêu là việc nữa./

  Trả lờiXóa
 2. Vâng, đúng là phải có con đường ngoại giao các bạn ạ, cần phải tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại. Chính sách đối ngoại của Việt Nam “sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước” đã đem lại những kết quả rất tích cực.

  Trả lờiXóa
 3. Nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều bước tiến khởi sắc , thế mà các nhà dân chủ còn hành động chẳng ra cái gì cả. Như thế mà chấp nhận được sao ? "Cải cách kinh tế vì tăng trưởng bao trùm và bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam"

  Trả lờiXóa
 4. Đất nước nhiều thế mạnh phát triển các bạn ạ, nói túm lại là các hành vi trên của chúng nó chỉ toàn là vớ vẩn thôi mà. với thế mạnh về lực lượng lao động, nguồn tài nguyên thiên nhiên và vị trí địa lý, việc tiếp tục nỗ lực thực hiện những cải cách phù hợp sẽ giúp Việt Nam phát huy hiệu quả những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội ấn tượng đã đạt được.

  Trả lờiXóa
 5. Phủ nhận giá trị tiến bộ của đất nước , đó là một sự ngu ngốc điên rồ của chúng, thôi, đừng nói với chúng. Quá lố bịp thôi à, với tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân 7,3%, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp năm lần trong giai đoạn 1990-2010, đó là một điều khởi sắc còn gì ??

  Trả lờiXóa
 6. Không chỉ là thế giới khẳng định mà tất cả chúng ta đều có thể thấy đấy, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên thế giới. Hoàn toàn không ai có thể phủ nhận được giá trị đó , đó là điều tất cả chúng ta có thể hiểu được./

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, mặc dù chúng ta chưa thể đạt được tốc độ thần tốc được như đất nước láng giềng với chúng ta là Trung Quốc, nhưng quả thật, đạt được tốc độ này là rất tốt rồi, kể từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chúng ta đã bước đến những kỉ nguyên của thành công và phát triển

   Xóa
 7. Quá điên rồ khi có những kẻ lại cả gan đi phủ nhận những giá trị như thế, đúng là coi thường trí thức người khác quá đấy. Việt Nam cũng có những cam kết và kết quả đáng ghi nhận trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển con người, những giá trị đó nên hiểu nhiều hơn./

  Trả lờiXóa
 8. nền kinh tế đất nước đang ngày càng đi lên , đáng nhẽ ra các nhà dân chủ phải ủng hộ chứ nạ. trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình triển khai tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững.Thế mà còn nói thế này thế kia, dị quá./

  Trả lờiXóa
 9. Mọi cố gắng của đất nước là hoàn thiện mọi công tác trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hoàn thành trước thời hạn đa số Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG). Những gì mà các nhà dân chủ làm đúng là quá dị mà./

  Trả lờiXóa
 10. Mọi sự cố gắng của chúng ta chúng chẳng coi ra cái gì , nhưng không sao , cần gì chúng nó công nhận . cải cách kinh tế, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản, nâng cao các giá trị chung của đất nước, đó là điều hết sức cần thiết./

  Trả lờiXóa
 11. Cái gì cũng có giá trị của nó, đó là điều mà chúng ta cần thiết phải nhìn nhận , đừng xem những hành động của các đối tượng này mà chúng ta nhụt chí, đột phá trong quản lý nông nghiệp đã đưa Việt Nam từ thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo và nông sản hàng đầu thế giới. Đó là điều mà chúng ta cần thiết./

  Trả lờiXóa
 12. Ủng hộ hay là chỉ trích , đó là cả một vấn đề mà chúng hoàn toàn không có sự quan tâm đến, chỉ biết là chống và phá thôi, chẳng ra cái gì cả. xây dựng một chiến lược hợp lý cho quảng bá thương hiệu cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm là bước đi cần thiết giúp gia tăng giá trị của các mặt hàng nông sản và lợi nhuận cho nông dân. Nâng cao được giá trị của đất nước./

  Trả lờiXóa
 13. Việc chúng ta chúng ta cứ làm, còn việc của chúng chúng cứ đá đểu, chả quan trọng lắm:Chúng ta cần phải phát huy nhiều thế mạnh, với thế mạnh trong sản xuất và xuất khẩu lương thực, chú trọng đầu tư giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu đóng vai trò then chốt bảo đảm tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 14. Hoàn thành nốt các nhiệm vụ của đất nước, đó là điều đặc biệt mà chúng ta cần thiết các bạn ạ, cần cho sự phát triển đất nước, phát triển nông nghiệp hỗ trợ tích cực quá trình công nghiệp hóa. Những hành động của các thế lực phá hoại thì chúng ta cũng chẳng cần quan tâm làm cái gì ./

  Trả lờiXóa
 15. Nền kinh tế đất nước phụ thuộc vào rất nhiều giá trị của đất nước các bạn ạ, đó là điều mà chúng ta rất cần thiết đấy, giáo dục bậc cao sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao giá trị của đất nước./

  Trả lờiXóa
 16. Nói chung là chúng ta cần phải vực sáng đất nước , đó là điều hoàn toàn không thể chối cãi để đưa đất nước đi lên, Với mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Việt Nam luôn không ngừng học hỏi kinh nghiệm cải cách trong lĩnh vực công nghiệp từ các quốc gia Đông - Nam Á khác./

  Trả lờiXóa
 17. Thúc đẩy nền kinh tế đất nước, đó là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để thúc đẩy sự phát triển đất nước. thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam. Đây là một yêu cầu cấp thiết mang tính chiến lược, giúp khơi dậy và giải phóng tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Những hành vi của những kẻ chuyên đi xuyên tạc cứ kệ nó đi ./

  Trả lờiXóa
 18. Những thành phần này quái biết là chúng có cá gì đóng góp cho đất nước chưa mà cả gan có những lời nói như thế nhỉ ? CHúng ta cứ tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực quốc doanh

  Trả lờiXóa
 19. Đưa đất nước Việt Nam đi theo hướng ngày càng phát triển , đó là một trong những điều hết sức cần thiết các bạn ạ. khơi dậy và giải phóng tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

  Trả lờiXóa
 20. Đất nước đang ngày càng tiến nhanh trên con đường CNH-HDH , những hành vi của những kẻ không biết xây chỉ biết chống cứ kệ chúng nó. xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực quốc doan, nâng cao hiệu quả nền kinh tế đất nước , đó mới là điều cần thiết./

  Trả lờiXóa
 21. Nâng cao hiệu quả nền kinh tế , chứng minh với các lời nói của những kẻ chuyên đi ngược lại với lợi ích quốc gia , dân tộc. Tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp này vươn lên cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân trên một "sân chơi" công bằng, bình đẳng và minh bạch hơn./

  Trả lờiXóa
 22. Tích cực hơn nữa trong việc hoàn thiện thể chế nền kinh tế đất nước, để nâng cao hiệu quả và sự phát triển của đất nước. quyết tâm đẩy nhanh cải cách và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, xây dựng một "sân chơi" bình đẳng. Đẩy lùi các âm mưu và thủ đoạn của bọn lợi dụng vấn đề này để bới móc, phá hoại đất nước./

  Trả lờiXóa
 23. Đều cần thiết là , một nền kinh tế tăng trưởng ổn định và gặt hái nhiều thành tựu trước hết cần có một hệ thống tài chính vững mạnh.đối với đất nước ta đó là điều rất cần thiết, cần cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay./

  Trả lờiXóa
 24. Tích cực, tăng cường sự hợp tác phát triển, việc cải cách và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam là một nhu cầu cấp thiết. Đẩy nhanh tiến trình phát triển đất nước, đó mới là điều hết sức quan trọng . Xóa bỏ được luận điệu và các mưu đồ của các thế lực phá hoại, thao tung Việt Nam./

  Trả lờiXóa
 25. Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng của nhà nước đang dần dần phát triển 1 cách nhanh chóng, vươn ra tầm xa của thế giới. nhưng vẫn có những con sâu, con mọt luôn tìm cách kìm hãm sự phát triển này, cần phải loại bỏ chúng ra khỏi xã hội. Đây là những con số biết nói để cho chúng thấy rằng đất nước ta vẫn phát triển mạnh mẽ cho dù chúng mày có phá hoại thế nào đi chăng nữa

  Trả lờiXóa
 26. gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, đất nước ta trải qua rất nhiều chông gai thử thách, nhiều vấn đề mấu chốt vô cùng khó khăn mà trong những giờ phút định mệnh, chúng ta cũng đã quyết định khắc phục. Những tồn động, sai lầm không phải ít, chúng ta không phủ nhận chúng, cần dũng cảm nhìn trực diện vào chúng để phấn đấu hơn. Còn thành quả, chúng ta làm ra không phải để khoe khoang, nhân dân cũng biết hết rồi

  Trả lờiXóa
 27. Nhìn những con người đó mà xem họ đều đã từng đóng góp rất nhiều công lao cho đảng để rồi cáo tuổi thập niên như thế này họ còn quay lưng lại với đảng vì mấy đồng đô la của bọn ngoại bang sao? Thật khó hiểu phải không già rồi thì họ còn tham lam làm cái gì? Họ làm như thế là vì họ không chấp nhận với tình hình tham nhũng của đảng ta, họ không thể nhìn thấy cái sự phát triển của chủ nghĩa xã hội với đội ngũ tham nhũng này

  Trả lờiXóa
 28. thư ngở chỉ là một trò hề chính trị thôi các bạn à, thực chất đây là thủ đoạn của những nhà dận chủ lừa những vị lão thành cách mạng kí vào bức thư này thì chúng ta sẽ thấy được rằng bản chất của nó đang phủ nhận những công lao đóng góp của đảng ta trong thời đại hiện nay, nếu chúng ta chuyển sang tư bản với những con người và bản chất khôn vặt như thế này thì chỉ là trò cho những đứa lợi dụng chính trị để chuộc lợi cá nhân mà thôi, đằng sau chúng nó còn bọn việt tàn đang nhăm nhe muốn lật đổ chính trị để bạo loạn ở nước ta

  Trả lờiXóa
 29. Thư ngỏ này tuy hơi ngông cuồng nhưng nó cũng là lời thức tỉnh cho nhà nước ta để chúng ta nhìn nhận vì sao mà bọn này nếu không có sự cải thiện thì làm sao kinh tế chúng ta có thể phát triển? chúng ta đang hướng đến TPP, đó là sân chơi của tư bản nhé các bạn nếu không có sự thay đổi thì thử hỏi rằng chúng ta có nhảy vào đó để làm ăn với tư bản được không? Có câu đi với phật thì mặc áo cà sa đi với ma phải mặc ái giấy. nếu nhảy vào TPP mà không có sự thay đổi chính trị một mức độ nào đó thì đó cũng là cái chặn con đường phát triển của đất nước

  Trả lờiXóa
 30. 61 đảng viên thoái hóa này muốn xây dựng thì hãy vạch mặt những thằng tham nhũng nhé các vị chứ không phải là thay đổi con đường phát triển của đất nước? với cái bản tính của thằng việt nam thì có đa đảng hay một đảng cũng như thế thôi vì bản chất của thằng việt nam nó không như tây nó có cái thói xấu là cơ hội chuộc lợi bản thân và không vặt thế nên nếu các bạn muốn xây dựng thì hãy vạch mặt những thằng ngụy quân tử đó? Hãy vạch mặt những thằng tham ô tham nhũng vì đó chính là con đường phát triển cho xã hội chúng ta? Chống lại những thằng đục khoét? Vạch mặt chúng ta

  Trả lờiXóa
 31. Đất nước trải qua biết bao chông gai thử thách, đến được ngày hôm nay quả là 1 hành trình khó khăn không thể phủ nhận. Công nghiệp hóa - hiện đại quá đã thúc đẩy nền kinh tế đất nước, cũng chính là thúc đẩy đất nước tiến nhanh trong con đường hội nhập. Để có được những thành tựu đó không thể không kể đến sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước. Thế giới đã không chỉ biết đến 1 VN nhỏ bé mà còn phải có 1 cách nhìn khác về VN, 1 sự tôn trọng.

  Trả lờiXóa
 32. Cứ chê bai Đảng Cộng sản, nhưng những con số đã nói lên tất cả, kể từ khi có Đảng lãnh đạo đất nước, Việt Nam chúng ta đã có một diện mạo phát triển hoàn toàn mới, từ thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi đói nghèo, và đang trên con đường phát triển bền vững, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống

  Trả lờiXóa