PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG LÀ ĐẢNG ĐÃ “CHUYỂN HÓA”

12/08/2014
Tags:

7 nhận xét:

 1. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là một bước ngoặt quan trọng đối với nền kinh tế đất nước, điều đó không ai là có thể phủ nhận. . Thử hỏi nếu cứ vững mãi cái nền kinh tế bao cấp quan liêu như trước đây thì liệu Việt nam bây giờ sẽ như thế nào??? Những lời của các vị chỉ cho thấy sự chống đối, những lý sự cùn.

  Trả lờiXóa
 2. Tôi nghĩ để một chế độ mới ra đời thì cần phải kế thừa những gì tin túy từ xã hội cũ để lại, có như thế mới đảm bảo được tính phát triển của xã hội được, do đó xã hội chủ nghĩa có kinh tế thị trường thì cũng không có gì mà chúng ta phải làm to chuyện cả, đây là kinh tế thị trường định hướng XHCN chứ không phải là kinh tế thị trường đơn thuần như ở TBCN do đó mọi người hãy có cái nhìn thật chính xác về vấn đề này

  Trả lờiXóa
 3. Nhiều người đang nhầm tưởng giữa kinh tế thị trường với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là giống nhau, thực ra không phải như thế, kinh tế thị trường nếu đơn thuần là của TBCN và cái này là kinh tế tự do cạnh tranh, ai mạnh người đấy sống, còn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là có sự tham gia điều tiết của nhà nước, nhà nước nắm chủ đạo, do đó định hướng được nên kinh tế phát triển. còn về vấn đề đảng ta chọn kinh tế thị trường định hướng XHCN là đã chuyển hóa, quan điểm này là hoàn toàn sai lầm

  Trả lờiXóa
 4. Tôi hoàn toàn không nghĩ là đang ta đã chuyển hóa mà tôi thấy đảng ta đang có bước đi rất đúng trong nhận thức và cách thức để đi đến XHCN, đảng ta đã ý thức được và không phủ định sạch trơn TBCN mà kế thừa và có sửa đổi những gì mà ở TBCN còn phù hợp với XHCN để tiếp tục phát triển, và kinh tế thị trườn cũng vậy, kinh tế thị trường ở XNCH nó có sự định hướng của Nhà nước nên nó sẽ định hướng được nền kinh tế, đây là một điều mới và tiến bộ

  Trả lờiXóa
 5. Cái gì cũng phải có sự kế thừa, kinh tế thị trường cũng không riêng gì của tư bản cả mà nó cũng kế thừa từ nên kinh tế phong kiến mà nên, giờ xã hội chủ nghĩa của sẽ kế thừa và sẽ có những cải cách một chút để sao cho nó phù hợp với xã hội mới tiến bộ hơn thôi, Đang ta chọn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đã cho thấy sự phát triển trong nhận thức về chế độ về con đường đi lên xã hôi chủ nghĩa, và điều này phù hợp với học thuyết Mác Lênin

  Trả lờiXóa
 6. một chế độ mới ra đời thì cần phải kế thừa những gì tin túy từ xã hội cũ để lại, có như thế mới đảm bảo được tính phát triển của xã hội được, do đó xã hội chủ nghĩa có kinh tế thị trường thì cũng không có gì mà chúng ta phải làm to chuyện cả chúng ta đang đi đúng con đường mà chúng ta đang chọn là đúng đắn là thích hợp cho cái đất nước này rồi

  Trả lờiXóa
 7. thực ra không phải như thế, kinh tế thị trường nếu đơn thuần là của TBCN và cái này là kinh tế tự do cạnh tranh, ai mạnh người đấy sống, còn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là có sự tham gia điều tiết của nhà nước, nhà nước nắm chủ đạo xã hội chủ nghĩa định hướng theo con đường kinh tế thị trường thì đó thực sự là con đường đúng đắn không có gì là sai

  Trả lờiXóa