TIẾP TỤC TRAO ĐỔI QUANH BÀI VIẾT “NGÀY TANG KHỐC CHO DÂN TỘC VIỆT NAM” CỦA VÕ THỊ HẢO

04/12/2013
Tags:

17 nhận xét:

 1. Đài BBC mang tiếng là một đài mạng công bằng trên thế giới nhưng thực chất lại chỉ là công cụ của đế quốc. Đài BBC nhận tiền của đế quốc, phục vụ cho đế quốc. Vì vậy mà BBC có một cái nhìn vô cùng thiếu thiện cảm với VN. Bà Võ Thị Hảo thực ra cũng chỉ là một trong những kẻ làm tay sai cho chúng mà thôi

  Trả lờiXóa
 2. chỉ có những con người không hiểu biết mới có những câu phát biểu ngu ngốc đến như vậy. Các bạn thử nghĩ xem, người ta họp Quốc hội để sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với lòng dân với tình hình mới của đất nước và thế giới, tạo nên một cơ sở pháp lý quan trọng cho một quốc gia, một dân tộc vậy mà giám bảo thế này thế nọ. Tôi đề nghị chuyển bà ta lên viện tâm thần gấp

  Trả lờiXóa
 3. Hiến pháp sửa đổi được thông qua đã tạo ra sự đồng thuận xã hội trên những vấn đề cốt yếu của chế độ xã hội. Hiến pháp 1992 sửa đổi 2013 đã phản ánh được lịch sử hào hùng của dân tộc, ý chí, quyết tâm của nhân dân ta, thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng, kế thừa các bản Hiến pháp trước đây trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hiến pháp sửa đổi tiếp tục khẳng định, Nhà nước ta là Nhà nước CHXHCN Việt Nam, là Nhà nước do nhân dân làm chủ

  Trả lờiXóa
 4. chúng ta không cần tranh cãi với đứa ngu này, sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định (Điều 4) với những chỉnh sửa bổ sung quan trọng. Chẳng hạn, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động, mà còn là đội tiên phong “của dân tộc Việt Nam”. Về trách nhiệm của Đảng, hiến pháp sửa đổi đã bổ sung vào Điều 4 nội dung sau: Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

  Trả lờiXóa
 5. Một trong những thành quả của việc hiến pháp sửa đổi thông qua trong kỳ họp này là đã tạo được sự đồng thuận xã hội trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn, do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, do những yếu kém trong công tác quản lý, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa được khắc phục, lòng tin của nhân dân với Đảng bị giảm sút, đặc biệt là cuộc chiến tranh tư tưởng, chính trị của các thế lực thù địch chống phá với những thủ đoạn tinh vi thâm độc nhằm xuyên tạc, vu cáo, bóp méo chủ trương sửa đổi Hiến pháp của Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 6. Cô ơi, cô hãy hiểu như thế này này, trước hết, phải nói rằng quá trình hình thành Pháp luật của mỗi quốc gia đều dựa trên những hoàn cảnh kinh tế, văn hoá, xã hội và chính trị của quốc gia đó. Các điều luật được xây dựng dựa trên cơ sở nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích giai cấp. Trong hệ thống Pháp luật của các nước, Hiến Pháp có một vị trí đặc biệt và tối cao so với các Luật và Bộ luật khác. Bên cạnh đó, song song với các văn bản pháp luật mà mỗi quốc gia ban hành còn có cả những công ước Quốc tế mà quốc gia đó tham gia. Do đó, không thể bảo HIến pháp nước sai hiến pháp khác nước khác đúng được, mà tùy vào hoàn cảnh của từng nước

  Trả lờiXóa
 7. Một trong những thành quả của việc hiến pháp sửa đổi thông qua trong kỳ họp này là đã tạo được sự đồng thuận xã hội trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn, do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, do những yếu kém trong công tác quản lý, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa được khắc phục, lòng tin của nhân dân với Đảng bị giảm sút, đặc biệt là cuộc chiến tranh tư tưởng, chính trị của các thế lực thù địch chống phá với những thủ đoạn tinh vi thâm độc nhằm xuyên tạc, vu cáo, bóp méo chủ trương sửa đổi Hiến pháp của Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 8. Hiến pháp của Việt Nam chúng ta với bản chất là nhà nước của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân, cùng tiến lên con dường xã hội chủ nghĩa thì quyền lợi nhân dân luôn được đề cao và là tiêu chí hàng đầu cần phải được thể hiện trong hiến pháp, đó chính là bản chất của nhà nước chúng ta. Không biết liệu bà Hảo liệu đã đọc hiến pháp nhà nước Việt Nam chưa mà lại phát biểu không đúng về bản chất của hiến pháp vậy? hay là cứ phát biểu bậy bạ cho xong?

  Trả lờiXóa
 9. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, điều này là hoàn toàn cần thiết để đảm bảo sự pháp triển của đất nước, phù hợp với tình hình đất nước

  Trả lờiXóa
 10. Thực tiễn đời sống quốc tế cho thấy, sau các cuộc cách mạng, đảo lộn chính trị, những lực lượng lên cầm quyền đều thay đổi Hiến pháp. Mặt khác, các cuộc đấu tranh để thay đổi Hiến pháp, trước sau cũng nhằm thay đổi chế độ xã hội, thay đổi lực lượng cầm quyền. Trong dịp Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bên cạnh những ý kiến có trách nhiệm đầy tâm huyết, đã có những người lợi dụng đợt sinh hoạt chính trị này nhằm chuyển hóa “hòa bình” chế độ ta sang mô hình “dân chủ, nhân quyền” phương Tây. Tuy nhiên, ý đồ đó đã không được nhân dân ta, Quốc hội ta chấp nhận. Là một dân tộc dày dạn về chính trị, nhân dân Việt Nam hiểu rằng cho dù xã hội ta còn nhiều, rất nhiều vấn đề phải giải quyết, song muốn phát triển, tất yếu phải dựa trên tiền đề ổn định xã hội. Muốn vậy phải có một hiến pháp ổn định, đồng thời hiến pháp đó phải được bổ sung, chỉnh sửa những gì thật cần thiết để phát triển đất nước. Bởi vậy có thể nói, Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 đã đáp ứng được những yêu cầu đó

  Trả lờiXóa
 11. Bà ta đúng là một người có đầu óc không bình thường chút nào, làm phụ nữ thì làm phụ nữ cho trọn đi đã, đây chưa trọn lại tưởng mình giỏi. Các bạn hãy hiểu rằng, tuỳ theo quan điểm của mỗi một quốc gia, quan điểm về quan hệ giữa các điều ước Quốc tế mà quốc gia đó tham gia với hệ thống văn bản pháp luật mà quốc gia đó xây dựng và đặc biệt là Hiến Pháp có những cách nhìn nhận, so sánh và đánh giá khác nhau, do đó, Hiến pháp nước ta sẽ phù hợp với nước ta, không giống như các quốc gia khác

  Trả lờiXóa
 12. Cái gì mà Hiến pháp nhà nước Việt Nam gạt ra ngời những quyền cơ bản nhất để bảo vệ quyền lợi của nhân dân, rồi thìv quy định các quyền con người thực hiên theo những quy định của pháp luật để chính quyền xâm phạm quyền của con người. Bà Hảo, bà ta đúng là thành phần bất hảo với Đảng, nhàn nước và nhân dân Việt Nam chúng ta, mục đích của bà ta là phá hoaaij đất nước mà thôi chứ làm gì có cái gì là vì nhân dân mà góp ý cơ chứ. những ý kiến đấy chỉ là những thứ rác rưởi bẩn thỉu mà thôi, đừng có mà nói bậy bạ, xuyên tạc.

  Trả lờiXóa
 13. Những thành phần bất hảo như Bà Hảo đây không có gì là lại khi mà bà ta có thể phát biểu những điều vô nghĩa đối với nhân dân Việt Nam chúng tâ, đó là ý kiến đóng góp để phá hoại đất nước chứ làm gì có nghĩa lý gì là tốt đẹp đâu chứ. Có lẽ bà ta không đọc hiến pháp mà chỉ nghe nói thê này thế nọ mà phát biểu thôi chứ thực chất có biết là cái gì đâu. Vậy nên bà Hảo "thân mến" đừng có mà ngồi đó "sủa" ra những lời nói khó nghe như vậy, đó không phải là lòng yêu nước đâu mà là bán nước đấy.

  Trả lờiXóa
 14. Nhà nước Việt Nam chúng ta luôn đề cao quyền làm chủ của nhân dân, với bản chất nhà nước của nhân dân thì không có nghĩa gì quyền đó lại bị gạt đi ra khỏi hiến pháp, bà Hảo hãy tự xem lại những phát ngôn, bài viết của mình đi, khi mà cả thế giới ủng hộ Việt Nam vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc kia thì bà lại đi ngược với sự thật đó, đó là hành động ngu ngốc, thiếu hiểu biết không đáng có.

  Trả lờiXóa
 15. Một con người sống và tồn tại trong một xã hội phải tuân theo những qui định mà xã hội đó đặt ra, tôn trọng quyền lợi của tập thể. Không thể chỉ ích kỷ vì lợi ích của bản thân. Việt Nam cũng hết sức đề cao và nhấn mạnh thực thi quyền con người nhưng không thể để nó trở thành công cụ để các thế lực bên ngoài chống phá đất nước ta. Vậy nên Võ Thị Hảo cũng chỉ là một con rận đi theo bọn ngoại bang mà thôi.

  Trả lờiXóa
 16. Vẫn là những luận điệu cũ rích của bọn rận chủ. Không hề hiểu gì về nhân quyền ở Việt Nam nhưng luôn tung hô Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đó là những điều vu khống, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Những phát ngôn của Võ Thị Hảo đã hoàn toàn trái ngược với sự thật, và đi ngược với lợi ích của dân tộc ta. Đó là hành vi đáng bị lên án thể hiện bản chất bán nước của mình.

  Trả lờiXóa