NHÂN VỤ TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ LÊ QUỐC QUÂN – LẠI BÀN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ

02/10/2013
Tags:

10 nhận xét:

 1. Các thế lực thù địch luôn lợi dung vấn đề tôn giáo để tuyên truyền chống nhưng luận điệu sai trái để chống lại đảng và nhà nước ta. Đảng và nhà nước ta cần đưa ra những chính sách đường lối để khắc phục và ngăn chặn những âm mưu của các thế lực thù địch để nhân dân ta được sống trong hòa bình.

  Trả lờiXóa
 2. Các thế lực phản động lợi dụng sự không hiểu biết của một số bà con giáo dân để kích động bà con giáo dân đi biểu tình. Tôi tin rằng rất nhiều người trong số những người biểu tình đó khong biết là mình đang làm gì. Vì bon phản động còn có chiêu kêu gọi mọi người cứ đến tham gia đi iễu hành thì mỗi người được bao nhiêu tiền đó... Mọi người cần phải tỉnh táo trong mọi chuyện.

  Trả lờiXóa
 3. Việc bà con giáo dân xuống đường biểu tình ngày hôm nay tôi tin chắc là có sự xúi giục và kích động của các thế lực thù địch. Các bà con giáo dân cần suy nghĩ nhìn nhận mọi vấn đề trước khi làm theo 1 việc gì đó. Mọi người phải đặt lợi ích của quoocsgia, dân tộc của mình lên hàng đầu. Đừng để các thế lực thù địch lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 4. Những kẻ phản động đã dụ dỗ lôi kéo mọi người tham gia biểu tình bằng nhiều thủ đoạn khác nhau nhưng thủ đoạn chúng hay dùng tiền để kêu gọi mọi người được dùng rất phổ biến chúng đánh vào tâm lí của mọi người. Chẳng ai lại đi bỏ công việc của mình để đi diễu hành trên phố để biểu tình lên chúng đã dùng tiền để kích động mọi người.

  Trả lờiXóa
 5. Các thế lực thù địch lợi dụng sự to tôn giáo của đảng và nhà nước ta để qua đó chúng kích động đồng bào giáo dân đứng dậy biểu tình làm cho tình hình kinh tế chính trị và trật tự an toàn xã hội bị đỏa lộn để chúng có thể thực hiện âm mưu lất đổ nhà nước ta. Nhưng với sự mưu trí và sự sáng suốt của đảng và nhà nước ta những âm mưu của chúng đã bị thất bại.

  Trả lờiXóa
 6. Các thế lực thù địch kích động đồng bào giáo dân xuống đường tham gia biểu tình với số lượng lớn để mục đích tuyên truyền những luận điệu sai trái về đảng và nhà nước ta cho mọi người trong số đó nhiều người không suy nghĩ được lại lầm tưởng những luận điệu xuyên tạc đó là đúng và đã có những hành động quá khích. Mọi người cần phải tìm hiểu về các vấn đề xã hội ở nhà nước ta không để các thế lực thù địch tuyên truyền những luận điệu sai trái mà không biết.

  Trả lờiXóa
 7. Bọn chúng kích động nhiều bà con giáo dân đến tham dự phiên tào để chúng tuyên truyền những luận điệu chống đối đảng và nhà nước ta cũng có thể chúng kích động giáo dân gây náo loạn trong phiên tòa đẻ gây ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Để phiên tòa không diễ ra được. Các thế lực thù địch luôn loi kéo những phần tử quá khích để gây ảnh hửng dền tình hình an ninh trật tự.

  Trả lờiXóa
 8. Các thế lực lợi dụng tôn giáo một cách triết để để chống lại đảng và nhà nước ta. Chúng kích động bà con giáo dâm và các vị giáo sĩ có chức sắc trong tôn giáo chống lại chính quyền làm tình hình an ninh trật tự ở địa phương đó mất ổn định. Phục vụ cho mưu đồ chính trị của bọn chúng tại Việt Nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 9. Có nhiều thông tin thì Lê Quốc Quân chính là một nhân vật có “tên tuổi” trong tổ chức phản động có tên là Việt Tân, Một tổ chức hoạt động chống phá đảng và nhà nước ta từ những ngày đầu giải phóng đất nước. Chúng tập hợp những nguwoif đã làm cho ngụy với âm mưu lật đổ nhá nước Việt Nam ta

  Trả lờiXóa
 10. Sao lại có những người dân nghe lời kích động của những kẻ phản động bán nước mà đi biểu tình được chứ. Mọi người cần nâng cao sự hiểu biết của mình về các vấn đề trong xã hội và tôn giáo của mình . Đừng để sự không hiểu biết của mình mà bị những kẻ xấu lợi dụng vào làm những việc vi phạm pháp luật của nhà nước.

  Trả lờiXóa