NGUỒN GỐC KINH TẾ VÀ VĂN HÓA – XÃ HỘI CỦA THAM NHŨNG

05/10/2013
Tags:

4 nhận xét:

 1. Tham nhũng đều là hệ quả của hành vi vơ vét bổng lộc. Bổng lộc là nguồn thu nhập của người quản lý và lớn hơn những lợi ích cạnh tranh mà người quản lý đó có thể giành được đúng vậy tham nhũng tiêu cực là hầu như do các cán bộ cơ quan nhà nước thấy của cải vật chất của xã hội thừa thãi không có chủ nên nảy lòng tham tạo moi âm mưu đẻ có và sở hữu nó,cái mà đã làm cho xã hội này từ khi chế độ nguyên thủy hòa bình không có sự đấu tranh tranh dành giai cấp lẫn nhau nhưng khi của cải vật chất thừa thải không phải của ai cả từ bấy giờ xuất hiện thêm giai cấp vậy là từ hình thái xã hội này đến hình thái xã hội khác xuất hiện. Ở đây muốn nói khi mà xã hội đang còn giai cấp thì vẫn còn đó sự tham nhũng quan liêu..

  Trả lờiXóa
 2. tham nhũng làm cho đất nước không thể phát triển được, nó còn làm cho đất nước suy thoái thêm, có những con sâu bỏ dầu nồi canh fai bắt cho hết để thanh lọc bộ máy chính trị làm cho đất nước càng ngày càng phát triển hơn nữa

  Trả lờiXóa
 3. cũng do 1 phần pháp luật còn chưa được rõ ràng nên còn 1 bộ phận người có thể lách luật mà làm ăn, lấy tiền trái với quy định của pháp luật. môi trường kinh tế thiếu minh bạch, sự can thiệp thái quá và nhiều khi thô bạo cũng dẫn đến tình trạng này tăng lên

  Trả lờiXóa
 4. Vì sao tham nhũng lại diễn ra phổ biến và nghiêm trọng như vậy? Mặc dù Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều chỉ thị, Nghị quyết, đã tiến hành nhiều cuộc vận động lớn, đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ rất nghiêm khắc, mặc dù bị cả xã hội lên án, ai ai cũng căm ghét phẫn nộ, nhưng tệ nạn tham nhũng chưa bị đẩy lùi, ngăn chặn, thậm chí còn phát triển hơn, nghiêm trọng hơn.
  Trước câu hỏi này đặt ra rất nhiều vấn đề như cơ chế chính sách chưa hoàn thiện, còn sơ hở, về đời sống khó khăn, lương thấp, có người cho rằng vì phẩm chất đạo đức suy thoái, công tác giáo dục đào tạo cán bộ đảng viên kém, người thì cho rằng các nhà lãnh đạo không gương mẫu, chưa chống đều khắp từ trên xuống dưới, công tác điều tra còn bị coi nhẹ, kém hiệu quả, việc xử lý các vụ tham nhũng chưa nghiêm…

  Trả lờiXóa