VIỆT NAM ĐÃ TỪNG CHẤP NHẬN VÀ PHỦ ĐỊNH ĐA ĐẢNG NHƯ THẾ NÀO?

23/04/2013
Tags:

15 nhận xét:

 1. langquencuoctinh11:20:00, 23 thg 4, 2013

  bài viết sâu sắc và ý nghĩa!

  Trả lờiXóa
 2. đất nước không thể có 2 vua, mình nghe câu này từ những bộ phim thời phong kiến xa xưa và thấy nó thật đúng. Đa nguyên đa Đảng không phù hợp với tình hình chính trị của Việt Nam. rõ ràng là Đảng ta đang thực hiện rất tốt vai trò của mình, chẳng phải đa Đảng làm gì

  Trả lờiXóa
 3. có một thời như bài báo đã nêu, Việt Nam ta có nhiều Đảng tồn tại và sau đó, do những Đảng đó không làm tròn bổn phận và mục đích đó là lo cho lợi ích của nhân dân nên đã giải tán, tự tiêu vong. Điều đó chứng tỏ rằng, Đảng ta từ xưa vốn đã đứng vững chính bởi lòng dân

  Trả lờiXóa
 4. Phieu du cuoc tinh22:54:00, 23 thg 4, 2013

  Nếu đa đảng ở Việt Nam thì xã hội chỉ có loạn lạc. Đừng có nghe lời xúi giục của những kẻ phản dân hại nước

  Trả lờiXóa
 5. sự thật không thể chối cãi chính là sự lãnh đạo của Đảng ta là số một. Chúng ta đừng bao giờ quên những gì mà Đảng ta đã đóng góp cho đất nước, đường đi chính sách của Đảng qua từng thời kỳ đã đưa đất nước ta đi đến những thắng lợi như thế nào

  Trả lờiXóa
 6. lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam ta. chẳng có gì có thể thay đổi được vai trò của Đảng đối với đất nước. Đảng ta lấy dân làm gốc, chăm lo cho dân và vì lợi ích của nhân dân, như thế là quá đủ đối với người dân nước Việt rồi.

  Trả lờiXóa
 7. những đảng phái khác trong lịch sử đã tự giải tán hoặc tiêu vong, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một chính đảng đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam gồm có những cán bộ có tài, có tâm lo lắng cho đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân. Đảng ta muôn năm!

  Trả lờiXóa
 8. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 9. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời “tự do, hạnh phúc”.

  Trả lờiXóa
 10. “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, dễ gây nên sự ngộ nhận mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Nếu không thực hiện được ý đồ thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng thì cũng dễ gây nên sự chia rẽ trong xã hội và sự thiếu thống nhất về chính trị tư tưởng trong xã hội; sự hoài nghi, dao động, thiếu niềm tự tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 11. Các thế lực thù địch “khuyên” chúng ta thực hiện đa đảng thì sẽ được dân chủ hơn, đất nước sẽ phát triển hơn đời sống nhân dân sẽ được tốt đẹp hơn. Có một số ít người trong chúng ta ngộ nhận và cũng hy vọng đất nước sẽ phát triển hơn nếu Việt Nam thực hiện đa đảng! Điều chắc chắn rằng sẽ không phải như vậy, không phải như các thế lực thù địch tô vẽ ra và như viễn cảnh hy vọng của một số người.

  Trả lờiXóa
 12. Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhằm không ngừng củng cố hoàn thiện những điều kiện bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong chế độ chính trị nhất nguyên ở nước ta, quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà điều quan trọng ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống hiện thực của quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 13. Nước ta đã trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn của sự chặng đường cách mạng và cái gì tất yếu sẽ tới cũng đã tới khi mà 3 đảng của giai cấp tiến bộ yêu nước khi ấy hợp nhất lại làm một và chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay nhân dân và cách mạng Việt Nam đã lựa cọn ĐCSVN làm giai cấp lãnh đạo cách mạng dân tộc lãnh đạo nhân dân và không phụ sự mong đợi đặt niềm tin của nhân dân ĐCSVN đã cùng với nhân dân đánh đuổi ngoại xâm xây dựng lại đất nước. Vậy đa nguyên đa đảng để làm gì đây để những kẻ đã từng bán nước và hiện tại đang hoạt động chống phá lên à?

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều thách thức như suy thoái kinh tế, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần sức mạnh tổng hợp từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu đoàn kết, Việt Nam mới có thể lấy lại Hoàng Sa. Nếu lúc này mà đa đảng, rất khó thống nhất trong việc giải quyết những vấn đề khó của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 15. tưởng đa đảng để làm điều gì đó có ý nghĩa, chứ còn để làm cái việc mà tạo điều kiện cho mấy thằng phản động nắm đất nước thì nguy hiểm lắm, ngay từ khi không giữ vị trí gì quan trọng như thời điểm hiện nay Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhằm không ngừng củng cố hoàn thiện những điều kiện bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa