VIỆT NAM CÓ CẦN ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP?

04/04/2013
Tags:

55 nhận xét:

 1. dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thì đất nước ta đã vượt qua những khó khăn sau chiến tranh và ngày càng phát triển trên con đường phát triển kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội, từng bước hoàn thiện chế độ. do vậy việc Việt Nam cần đa Đảng là hoàn toàn không cần thiết và nó không phù hợp với tình hình của đất nước ta hiện nay

  Trả lờiXóa
 2. đa đảng làm gì để mà tranh giành, đấu đá nhau cho đất nước thêm rối ren, chỉ cần Đảng ta thực sự trong sạch và vững mạnh thì chế độ sẽ được giữ vững, đất nước phồn thịnh

  Trả lờiXóa
 3. thực tiễn cách mạng đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng ta qua các thời kì lich sử của dân tộc là hoàn toàn đúng đắn, vì thế chẳng việc gì phải "đua đòi" đa Đảng làm gì cả

  Trả lờiXóa
 4. đa đảng làm quái gì cho xã hội phức tạp, một nước một chế độ, thống nhất, đoàn kết là đất nước sẽ phồn thịnh rồi, thử hỏi đa đảng thì liệu xã hội có bình ổn được như hiện nay không

  Trả lờiXóa
 5. Đa nguyên đa đảng chỉ là cái cớ cho những phần tử chống đối lợi dụng để kích động lôi kéo người và phá rối trật tự an ninh thôi. thức chất việt nam không cần đa nguyên đa đảng, tình hình bây giờ đã là rất tốt rồi.

  Trả lờiXóa
 6. Câu hỏi này thực ra không phải bây giờ người ta mới đặt ra. Tuy nhiên, cái gì đã vào ổn định, đã quay đêò theo cái guồng của thời đại thì cứ để nó tiếp tục đi. Làm gì cũng phải tính toán trước sau, cũng phải tính đến mọi trường hợp có thể xảy ra. Bây giờ mà thay đổi chế độ thì có khi chúng ta không phải bị tụt hậu hàng chục năm mà thậm chí cả hàng trăm năm so với văn minh nhân loại

  Trả lờiXóa
 7. đa nguyên đa đảng là điều không cần có ở Việt Nam, việc đưa ra đa nguyên đa đảng chỉ là lời lẽ của bọn phản động nhằm muốn hạ thấp địa vị, vị thế của Đảng cộng sản Việt Nam để nhằm thực hiện âm mưu phá hoại đất nước và gây bất ổn chính trị mà thôi

  Trả lờiXóa
 8. Tư tưởng đa nguyên đa Đảng là tư tưởng mị dân mà các thế lực thù địch nhằm vào đó để chống phá nhà nước ta. Điều gì sẽ xảy đến nếu chúng ta thực hiện đa nguyên đa Đảng ngay bây giờ.Điều dẫn đến sẽ là: đất nước diễn ra cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan. Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc “công khai hóa”, “dân chủ hóa”, “đa nguyên chính trị” đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội, lại tạo “thời cơ”, điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến làm tan rã, đổ vỡ chế độ Xô Viết.

  Trả lờiXóa
 9. vấn đề này dạo này rất nhiều người quan tâm, nhà nước cũng đã thực hiện biện pháp để người dân được tham gia vào việc này, hãy đợi kết quả từ nguyện vọng của người dân, nhưng chắc chắn rằng chẳng ai nước mình có chế độ đa đảng, vì thành công của ĐCS trong suốt quá trình tới ngày nay, đã chứng minh rõ thực lực và khả năng thay mặt nhân dân lãnh đạo đất nước..

  Trả lờiXóa
 10. Ở nước ta, thực hiện một đảng duy nhất lãnh đạo nhưng mọi người dân đều có thể trực tiếp hay gián tiếp (thông qua người đại diện của mình) đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến cho các cơ quan công quyền. Các kênh bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng và hoạt động có hiệu quả. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong các tổ chức chính trị - xã hội, trong các hoạt động của xã hội; là phương châm hành động của người dân trong xây dựng hệ thống chính trị; là yêu cầu ứng xử của cán bộ trong tiếp xúc, quan hệ với dân và chăm lo đến dân. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Lịch sử đã cho thấy sư lãnh đạo sáng suốt của DCSVN qua các thời kỳ, đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 12. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua sự “sàng lọc” của lịch sử những thập niên đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc.Sự ra đời của Đảng la tất yếu khách quan của cách mạng Việt Nam. Và Việt Nam không cần đa nguyên đa Đang nhưng vẫn sẽ phát triển ngày một giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 13. đa nguyên đã đảng cũng thấy hay mà, cái nào cũng có mặt được của nó, chúng ta phải nhìn nhận nó với mới phương diện chứ, có phải cái nào của tư bản cũng xấu đâu, tư bản xấu nhưng nước người ta vẫn giàu đấy thôi/

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam chúng ta không thể chấp nhận chế độ đa Đảng đối lập được bởi vì đa đảng đối lập không đảm bảo được dân chủ đích thực, dân chủ của đại đa số quần chúng nhân nhân.và ngược lại chế độ một đảng lãnh đạo không có nghĩa là chế độ không dân chủ, chế độ độc tài.chế độ một đảng lãnh đạo không có nghĩa là chế độ không dân chủ, chế độ độc tài.

  Trả lờiXóa
 15. những ý kiến đa nguyên hay đa đảng đều là mục đích của bọn phản động nhằm làm nước ta mất ổn định,tình hình trật tự trong nước sẽ giảm xuống vì nếu nếu đa nguyên đa đảng thì sẽ xảy ra xung đột,mâu thuẫn giửa các nhóm với nhau và từ đó làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển của đất nước,cho nên dù thế nào đi nữa thì chúng ta phải giữ vững và cống hiến cho một đảng duy nhất mà thôi.

  Trả lờiXóa
 16. Xét trên chiều dài lịch sử của đất nước và hiện tại sự đa nguyên đa đảng ở nước ta là chưa cần thiết, với sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam nhân dân Việt Nam đã đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Do vậy việc đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là khoong cần thiết bởi vì Đảng cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi trong tương lai

  Trả lờiXóa
 17. soi xét lại chặng đường đã qua, bao nhiêu thăng trầm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, chúng ta đã giành bao nhiêu thắng lợi vẻ vang, giữ vuãng độc lập và chủ quyền dân tộc. Việt Nam có cần đa Đảng đối lập hay không ư? đó là điều không bao giờ cần thiết, khi mà hầu hết những con người, là dân việt nam đều xuất phát từ tầng lớp vô sản, sự lạnh đạo của giai cấp vô sản sẽ là chìa khóa thành công nhất dẫn đến các thắng lợi cho nhân dân ta, mà không có một chế độ nào khác có thể đưa lại

  Trả lờiXóa
 18. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên quần chúng nhân dân phải xây dựng cho mình một chính đảng chính trị cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Mà ở việt nam ta nhân dân luôn tin tưởng vào đảng cộng sản cho nên không cần đa đảng

  Trả lờiXóa
 19. ở việt nam ta trong thời kỳ chiến tranh cũng có nhiều đảng phái những tất cả đều chung lý tưởng là đem lại tự do, hòa bình cho nhân dân nên đã họp nhất lại đảng cộng sản. Cho nên ở việt nam chỉ cần 1 đảng thôi

  Trả lờiXóa
 20. thực chất bọn chúng tiến tới muốn "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng xã hội Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 21. những kẻ cơ hôi luôn luon dình dập lợi dụng việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền luận thuyết "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhằm phân hóa hệ thống chính trị.

  Trả lờiXóa
 22. ở nước ta chế độ đa đảng không phải là giải pháp duy nhất đúng để ngăn chặn sự độc tài, sự quan liêu và tham nhũng của bộ máy nhà nước. Thậm chí, trong các quốc gia đa đảng, các đảng thường tranh giành quần chúng, chia rẽ quần chúng

  Trả lờiXóa
 23. Các đối tượng cho rằng tệ nạn quan liêu, tham nhũng mà Đảng, Nhà nước và toàn dân đang kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi là bản chất của chế độ XHCN, là nguyên nhân từ sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là ý do của bọn chúng nhưng toàn những lời lẽ xuyên tạc, không đúng sự thật

  Trả lờiXóa
 24. Thay vì đa nguyên, đa đảng thì nên làm trong sạch Đảng và chăm lo cho dân. Đó mới là điều cốt lõi. Đa nguyên là cái gì, đa đảng có làm sạch tham nhũng được đâu, có làm cho người dân có thêm công ăn việc làm được đâu. Phải đi từ bản chất thì mới làm cho đất nước giàu và mạnh hơn, văn minh hơn, tiến bộ hơn.

  Trả lờiXóa
 25. Đảng cộng sản việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của mình đã dẫn dắt đất nước hòa bình thống nhất và phát triển ổn định ngày hôm nay. Vì vậy không việc gì cần phải đa đảng đa nguyên cả, chỉ cần sàng lọc, làm cho bộ máy lãnh đạo đất nước, đảng viên ngày trong sạch hơn, liêm chính hơn.

  Trả lờiXóa
 26. Nói thẳng một câu ra, đó là VN chưa phù hợp với chế độ đa nguyên đa đảng này. Nếu xra sẽ gây ra sự tranh chấp quyền lực quyết liệt. Hiện nay có sự chống phá của các đối tưởng điển hình như bản kiến nghị của 72 "nhân sĩ tri thức" nó chỉ là của những kẻ phản động chống lại nhà nước ta, muốn phá hoại đảng, chính phủ. đảng ta là đảng du nhất có thể lãnh đạo nhân dân trên còn đường XHCN mà thôi

  Trả lờiXóa
 27. việt nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam đang có sự ổn định chính trị rất tốt, không những thế việt nam còn là một trong những nước có tốc độ phát triển kinh tế cao hàng đầu khu vực và trên thế giới, vì vậy không có lý do gì cần có sự thay đổi chính trị ở việt nam, tức là không có lý do gì để xuất hiện các đảng đối lập

  Trả lờiXóa
 28. việt nam không cần đa đảng, sự lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng cộng sản việt nam là phù hợp nhất với điều kiện cụ thể của việt nam, là lựa chọn tốt nhất với đất nước việt nam, với nhân dân việt nam, đất nước ta có sự phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay cũng là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam, vì vậy cần khẳng định rằng, việt nam không cần đa đảng

  Trả lờiXóa
 29. việt nam cần có đảng đối lập, đó chỉ là nguyện vọng của những kẻ phản đông, còn với tất cả những người việt nam yêu nước chân chính, ai cũng nhận ra vai trò quan trọng và tất yếu của sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam với đất ta, và ai cũng nhận ra rằng, việc xuất hiện các đảng phái đối lập ở việt nam không hề có lợi cho đất nước mà chỉ đem đến những hậu quả tiêu cực mà thôi

  Trả lờiXóa
 30. việt nam với đảng cộng sản chỉ bước là con đường tốt nhất chẳng cần đa đảng đa nguyên chỉ thêm rối rắm , việc lũ phản động kêu gọi chỉ là lũ đầu óc quá tối , việc việt nam đang đi đúng hướng trên con đường phát triển cả kinh tế chính trị quân sự cũng như nhiều mặt khác.

  Trả lờiXóa
 31. Đa đảng đối lập tại Việt Nam-Một luận điệu cũ rích của bọn phản động

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đó là cái mới nhé bạn, bạn coi lại đi. Bài viết này sặc mùi cộng sản r, bài viết của đảng mới chính là cũ rích

   Xóa
 32. Đất nước ta hiện nay tuy hòa bình và ổn định những các thế lực thù địch và bọn phản động luôn luôn tìm đủ mọi cách dùng mọi thủ đoạn để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Và vấn đề đa nguyên đa đảng cũng là một trong những vấn đề và cái cớ để cho bọn chúng dùng những luận điệu lời lẽ sai trái vô lí để tuyên truyền nói xấu Đảng nói xấu nhà nước ta chống phá ta.

  Trả lờiXóa
 33. Độc lập dân tộc là tư tưởng chủ đạo, chi phối toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh: Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn, đó là tất cả những gì tôi hiểu. Trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Hồ Chí Minh đã đanh thép khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”

  Trả lờiXóa
 34. vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh có những nét độc đáo, sáng tạo. Đã có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, nhấn mạnh sự kết hợp vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, đấu tranh cho độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác. Nhưng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc có những nội dung cần được làm sáng tỏ thêm, nhất là thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa, quyền dân tộc tự quyết, đặc biệt là mối quan hệ không thể tách rời giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước

  Trả lờiXóa
 35. Nhân dân Việt Nam đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân che chở, xây dựng. Nhân dân Việt Nam trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là "Đảng ta". Bài học từ sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu còn nguyên giá trị. Từ khi chấp nhận bỏ Điều 6, Hiến pháp Liên Xô, đã dẫn đến tình trạng xuất hiện đa đảng và hậu quả là Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ. Các tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận thức rõ hơn ai hết, nếu chấp nhận đa đảng, chế độ XHCN sẽ sụp đổ, đất nước sẽ rối loạn, đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần rơi vào tay các thế lực không trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 36. Thủ đoạn của “diễn biến hoà bình” là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao.Ba Sàm đồng nghĩa với sàm sỡ với ba loại người : đồng tính ,lưỡng tính và nam tính.Cái ham muốn tột bậc của Sàm và đồng bọn chính là đa đảng và thành lập một đảng mới.Một cái đảng mà toàn những kẻ vứt đi Sàm thu nhặt được.chỉ có bọn phản động chúng nó mới muốn thành lập đa đảng, để cho các đảng tranh giành quyền lực, để cho các đảng suy yếu, để cho chúng dễ bề phản động, phản bội tổ quốc mà thôi. Hãy tuyệt đối trung thành với đảng cộng sản việt nam, vì 1 tương lai tương lai tươi sáng

  Trả lờiXóa
 37. Mình suy nghĩ rất đơn giản thôi. Ở Mỹ thì để được làm ứng viên tổng thống, người đó phải có tài sản lớn hơn 1 000 000 USD - nghĩa là thuộc giai cấp tư sản. Thế những người đủ đức, đủ tài nhưng không phải là nhà tư bản thì muôn đời không được lãnh đạo nước Mỹ. Bầu cử ở Mỹ tốn hơn 1000000000 USD. Vậy thì, nếu ở Việt Nam mà đa đảng, Mỹ chỉ cần tài trợ cho một đảng phái phản động khoảng 2000000000 USD thôi thì bọn phản động lại trở thành người "lãnh đạo" Việt Nam à? Không thể để đa đảng được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn vu nói chí lý quá. Ở nước mình, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vậy là giai cấp vô sản lãnh đạo, mà đã là giai cấp vô sản thì làm sao có đủ một tỷ đô để tranh cử tổng thống. Cuối cùng những người cộng sản dù được nhiều người ủng hộ nhưng với những chiêu trò gian lận của bọn phản động thì có thể rơi vào thảm cảnh như Liên Xô, Đông Âu. Nước mình không thể bị mắc lừa

   Xóa
 38. Luận điệu cho rằng Việt Nam cần xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp và yêu cầu phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như vậy mới có dân chủ. Nếu nói như vậy, thì những người đưa ra luận điệu trên lại chẳng hiểu dân chủ là gì, cũng như không hiểu về bản chất thật sự của đa nguyên đa đảng. Ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chị trị, đa đảng đối lập hay nói cách khác Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam và nó phù hợp với thực tế hoàn cảnh xã hội nước ta.

  Trả lờiXóa
 39. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 40. Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động. Vì vậy không thể có đa nguyên đa đảng ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 41. Đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam chẳng qua chỉ là chiêu trò của các thế lực thù địch để chống phá Việt Nam mà thôi. Thử hỏi nếu bỏ điều 4 hiến pháp, liệu sẽ có bao nhiêu đảng phái mọc lên, mà chẳng có đảng nào đại diện cho dân tộc, vì quyền lợi dân tộc như Đảng Côn sản Việt Nam cả. Lúc đấy không chỉ không có công bằng, mà còn là tranh giành quyền lực, là đấu đá lẫn nhau. Các thế lực phản động được tư bản và đế quốc hậu thuẫn, sẽ thắng và lên cầm quyền. Trực tiếp làm khổ đến đời sống của nhân dân. Vì lẽ đó, không thể nào bỏ điều 4 hiến pháp được. Không thể chấp nhận đa nguyên, đa đảng.

  Trả lờiXóa
 42. đa đảng đa chính quyền đó là điều không thể đối với một dân tộc đoàn kêt như đât nước việt nam ta.chúng ta chỉ cần một đảng cộng sản lãnh đạo là đủ nêu nhiều đảng thì chúng ta sẽ phải chịu sự chia rẽ tranh chấp các đảng vơi nhau liệu chúng ta co cuộc sống yên ổn như bây giờ không.

  Trả lờiXóa
 43. việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đang có sự ổn định về chính trị, và có sự phát triển kinh tế rất mạnh mẽ, đây là một tín hiệu tích cực và là mục tiêu mà mọi quốc gia đều hướng tới, vì vậy không có gì phải nghi ngờ về sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, không cần phải có đảng đối lập

  Trả lờiXóa
 44. với những điều kiện đặc thù và cụ thể của việt nam thì sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản việt nam là một điều phù hợp nhất, trải qua quá trình kháng chiến giành độc lập cũng như trong quá trình xây dựng đất nước, mô hình đó đều cho thấy hiệu quả hết sức tích cực

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. QUá khứ khác bây giờ khác, bây giờ đcsvn ko còn được lòng dân rồi. Hỏi thử những người dân sống trong đất nc xem, họ ngán đảng rồi bạn ạ. NGày xưa đcsvn chỉ là lợi dụng lòng yêu nước để mà cướp cho được chính quyền rồi cai trị theo cái ý của cs. TRong khi đó học thuyết cs này là học thuyết đồi trụy, ko có thật và nó rất là dối trá và ngụy biện nữa bạn ạ. VN bh cần đa đảng là hợp lý. Bạn nên ghi nhớ...ĐỪng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kĩ những gì cộng sản làm .

   Xóa
 45. nhiều kẻ dùng luân điều rằng có đang đảng đối lập để đất nước có sự dân chủ hơn, nhưng hãy nhìn ra thế giới và thấy rằng những nước có đa đảng đối lập liệu có dân chủ hơn việt nam hay không, hay chỉ làm cho xã hội thêm phức tạp và rối loạn, từ đó sẽ có câu trả lời liệu có nên có đảng đối lập ở việt nam hay là không

  Trả lờiXóa
 46. hơn ai hết người dân việt nam hiểu rằng việt nam không cần đa nguyên đa đảng, sự lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng cộng sản việt nam là điều tốt nhất với đất nước việt nam, với nhân dân việt nam, có thêm đảng đối lập không làm cho cuộc sống của nhân dân việt nam tốt hơn mà ngược lại, chỉ gây tác động xấu, làm xã hội có nhiều mâu thuẫn, mất ổn định

  Trả lờiXóa
 47. Các thế lực thù địch vẫn luôn tìm đủ mọi cách để xóa ỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng CỘNG Sản Việt Nam với nhân dân Việt Nam và thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa mà nước ta đang theo cái trò tuyên truyền tư tưởng quan điểm sai lệch đa nguyên đa đảng ấy cũng là một chiêu trò của chúng.Nếu đa nguyên đa đảng là coi như âm mưu của chúng đã thực hiện được. Nhìn ở một góc độ khác thì nếu đa nguyên đa đảng sẽ luôn tồn tại một cuộc tranh giành quyền lực đất nước sẽ rất rối ren nhân dân sẽ rất khổ.

  Trả lờiXóa
 48. Tất cả đều ngụy biện, Xã hội hiện nay không khác gì xã hội của italia những năm 60 thế kỷ trước, đó là một xã hội maphia chi phối đời sống xã hội. Việt nam chúng ta hiện nay còn tệ hơn rất nhiếu khi sự lũng doạn xã hội ngày càng gia tăng các lợi ích nhóm và giai cấp và sự phân tầng xã hội ngày càng gia tăng, người lao động càng trở lên bần cùng hơn. Sự quản lý của hệ thống chính trị vô cùng chặt chẽ. những công cụ của chuyên chính vô sản không nhằm vào bảo vệ tổ quốc mà nhằm vào triệt tiêu và trấn ấp xã hội, việc sử dụng công cụ bạo lực vào nhân dân và giai cấp ngày cang gia tăng, và tiến tới còn trao cho cảnh sát việc bắn chết bất cứ ai mà không cần xét xử chỉ cần người thưc thi công vụ cho là đúng. chún ta không có quyền trình bày quan điêm vi tất cả chi là hình thức một thứ bệnh phổ biến để che đậy những luận điệu chính trị của giai cấp trước nhân dân ma thôi. Đừng hy vọng vào thay đổi hãy chấp nhận và đóng thuế đầy đủ cho " Đầy tớ của nhân dân"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi đó bạn, VN cần phải đa nguyên đa đảng.

   Xóa
 49. Nói thẳng ra là cộng sản chưa muốn đa đảng thôi, nó ko muốn bị mất quyền lợi. Thế thôi

  Trả lờiXóa