Vì sao họ đòi xoá điều 4 trong Hiến pháp 1992?

05/04/2013
Tags:

64 nhận xét:

 1. Xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là là mưu đồ nham hiểm, mục tiêu nhất quán và việc làm thường xuyên của các thế lực thù địch. Thế nhưng từ ngày thành lập đến nay Đảng ta ngày càng vững mạnh, sức mạnh của Đảng càng được nâng cao và mưu đồ nham hiểm “làm sụp đổ Đảng Cộng sản Việt Nam” của các thế lực thù địch sẽ mãi mãi chỉ là ảo vọng.

  Trả lờiXóa
 2. Trong lịch sử, Ðảng Cộng sản Việt Nam xác lập được vị trí cầm quyền của mình thông qua uy tín của Ðảng, niềm tin của nhân dân và hiệu quả lãnh đạo của Ðảng đối với xã hội. Trong bối cảnh mới, Ðảng chỉ có thể tiếp tục giữ vững được vị trí cầm quyền của mình khi uy tín của Ðảng trong xã hội tiếp tục được khẳng định và không ngừng nâng cao, khi niềm tin của nhân dân đối với Ðảng tiếp tục được củng cố. Và vì thế âm mưu loại bỏ Điều 4 Hiến pháp xóa bỏ vai trò vị trí của Đảng kẻ địch sẽ không bao giờ thực hiện được

  Trả lờiXóa
 3. nÓi nhanh cho nó vuông: nếu xóa bỏ được điều 4 Hiến pháp tức là Việt Nam không có Đảng Cộng Sản lãnh đạo, không còn Đảng Cộng sản lãnh đạo thì tức là Việt Nam sẽ như rắn mất đầu, lúc này Việt Nam sẽ là móm mồi ngon béo bở cho các nước tư bản như Mỹ, Pháp, ... nhảy vào xâu xé và thế là họ đã đạt được âm mưu mục đích của họ

  Trả lờiXóa
 4. xóa bỏ điều 4 là không thể được. Ai cũng biết được vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, mỹ giành độc lập cho dân tộc. Và vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Không có Đảng thì đất nước sẽ đi về đâu?

  Trả lờiXóa
 5. Những ai có ý kiến bảo bỏ điều 4 là không thể chấp nhận được. Là những tên vô ơn bội nghĩa, không đáng sống trên đất nước Việt Nam này. Không có Đảng, không có Bác Hồ thì người dân chúng ta làm gì có được cuộc sống yên ấm, hạnh phúc như hiện nay được

  Trả lờiXóa
 6. Ai cũng hiểu cái ý định của bè lũ phản động là muốn đa nguyên đa đảng, dần dần xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và thay vào đó là chế độ tư bản chủ nghĩa của chúng. Đây chính là âm mưu thâm độc nhất mà chúng mong muốn vì vậy chúng ta nhất định sẽ ngăn chặn không cho điều này xảy ra

  Trả lờiXóa
 7. Ai cũng hiểu cái ý định của bè lũ phản động là muốn đa nguyên đa đảng, dần dần xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và thay vào đó là chế độ tư bản chủ nghĩa của chúng. Đây chính là âm mưu thâm độc nhất mà chúng mong muốn vì vậy chúng ta nhất định sẽ ngăn chặn không cho điều này xảy ra

  Trả lờiXóa
 8. hiện nay, Các thế lực thù địch, phản động đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện các âm mưu, chiến lược hoạt động “Diễn biến hòa bình”, tiến tới bạo loạn lật đổ, tác động từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Trong đó, mục tiêu hàng đầu của chúng là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, từ đó lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Chính vì vậy, việc bảo vệ, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên cả phương diện pháp lí và thực tiễn là rất quan trọng. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tất yếu của lịch sử

  Trả lờiXóa
 9. Nhiều người cứ hết lời này đến lời kia muốn xóa bỏ điều 4 ! đả kích mạnh mẽ đảng và nhà nước ! nhưng họ lại không nghĩ xóa bỏ điều 4 rồi thì đất nước ra sao ! sẽ đi theo con đường nào ! có đúng đắn không ! họ chỉ vì tiền của rân chủ mà làm theo những gì rân chủ bảo ! rân chủ bảo chống lại đất nước ! chống lại đảng cộng sản thì họ chống và họ nhận dollar ! những loại người cũng vì dollar vì tiền mà mờ mắt !
  Còn loại người nữa là những tàn dư chiến tranh ! thuộc hành ngũ ngụy quân ngụy quyền cũ do vẫn còn sống sót chạy sang Mỹ và bây giờ chúng lại hoạt động lại để chống phá nước ta ! chả thù quá khứ !
  Tất cả đều gọi chung là PĐ !! cả 2 loại này đều muốn bác bỏ điều 4 ! để chúng được thỏa mãn bản thân cá nhân chứ chả giúp gì cho đất nước cả !

  Trả lờiXóa
 10. Xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, là xóa bỏ chế độ Chủ nghĩa Xã hội mà chúng ta đang theo đuổi bấy lâu nay. Xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp là chấp nhận Đa nguyên, Đa đảng, như vậy là chúng ta chấp nhận cho bọn phản động công khai và hợp pháp chống lại chúng ta.
  Lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, đất nước chúng ta đã giành biết bao nhiêu thắng lợi to lớn. Vì vậy, nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chúng ta tin tưởng thắng lợi trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 11. Muốn xóa bỏ điều 4 thì chỉ có những thành phần phản động muốn chống phá nhà nước ta thôi. Và điều đó là không thể bởi Đảng CSVN đã khẳng định vai trò của mình trong quá trình xây dựng và gìn giữ đất nước trong lịch sử, hiện tại và trong tương lai. Nhân dân ta được hưởng hòa bình, tự do, dân chủ thể hiện sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng và con đường đi lên CNXH là con đường đúng đắn đối với Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. vai trò lãnh đạo của Đảng công sản Việt Nam là cực kì quan trọng cho nên những điều này chắc chắn là do bọn phản động đề ra nhằm mục đích phá hoại,làm cho đất nước ta ngày càng mất ổn định cho nên chúng ta phải thật sự tỉnh táo không thể để bọn chúng đạt được mục tiêu của mình,chúng ta luôn luôn tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng cho nên sự lãnh đạo đó là không thể thiếu đối với dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 13. Xóa bỏ Điều 4 là mong muốn từ lâu của thế lực thù địch, chúng muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để hướng lái ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chúng ta sẽ không để bọn chúng thực hiện được điều đó, sự lãnh đạo Đảng Cộng sản là tuyệt đối.

  Trả lờiXóa
 14. Chúng muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo cảu Đảng Cộng sản đây mà, chúng không biết là sự lãnh đạo của Đảng đã trở thành thực tế khách quan của lịch sử, đó là điều không ai có thể phủ nhận được, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có Đảng ta có hạnh phúc. Chúng còn dám nói thay mặt nhân dân nữa, thật là tức phát điên

  Trả lờiXóa
 15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 16. Suốt nhiều thời kỳ qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi lên giành được hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Một Đảng của dân, do dân, vì dân như thế. Tất cả những kẻ muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng chính là không tôn trọng quyền lợi của nhân dân mà chỉ muốn chăm chăm vì lợi ích của cá nhân mình mà thôi.

  Trả lờiXóa
 17. Trước hết chúng ta phải hiểu Điều $ trong hiến pháp năm 1992 có nội dung gì mà bọn họ muốn xóa bỏ nó. Điều 4 trong hiến pháp năm 1992 quy định về Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất tiên phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam lấy chủ nghĩa mác lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.

  Trả lờiXóa
 18. Chúng muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản VIỆT Nam mà nhân dân đã trao cho Đảng. Chúng muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp để hòng đa đảng và thiết lập cái chế độ tư bản ở Việt Nam đây mà.Chúng nghĩ nhân dân Việt Nam không biết hay sao ấy mà cứ cố truyền đạt những cái tư tưởng xấu ấy vô Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 19. Mấy ông này muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam theo chỉ đạo của quan thầy Mỹ đây mà

  Trả lờiXóa
 20. Lẽ tất yếu là kẻ thù thì luôn muốn đối phương bị yếu đi... do đó, nhiều đối tượng thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn muốn đất nước Việt Nam khủng hoảng, mất an ninh, và kém phát triển hơn...đó cũng là mục đích chúng muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp

  Trả lờiXóa
 21. Có người từng nói, xóa bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát và tôi đánh giá đó là một điều đúng đắn... Lịch sử đã chứng minh Việt Nam sẽ lớn mạnh và phát triển chỉ khi có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 22. Những thông tin mà chúng đưa ra là hoàn toàn sai lệch, thiếu sức thuyết phục và không đáng tin cậy.
  Mưu đồ của chúng là nhằm tạo ra sự nghi ngờ, mất lòng tin, dẫn đến đối lập với Đảng,đòi xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 23. Đảng Cộng Sản Việt Nam mãi là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
  Vì vậy, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN được quy định tại Điều 4, Hiến pháp năm 1992 là hoàn toàn chính đáng, cần tiếp tục được khẳng định trong nội dung sửa đổi, bổ sung hiến pháp lần này.

  Trả lờiXóa
 24. Không phủ nhận rằng trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, nước ta còn gặp phải nhiều vấn đề, thậm chí có những vấn đề bức xúc, như : phân hóa giàu nghèo, quan liêu, tham nhũng chưa được đẩy lùi, lợi dụng chức quyền mưu đồ cá nhân, lợi ích nhóm…
  Tuy nhiên cho đến nay, xã hội ta đã tạo lập được những cơ sở chính trị, tư tưởng, pháp lí vững chắc để giải quyết những vấn đề đó, minh chứng rõ nét nhất là việc Đảng đã đề ra quyết tâm chính trị thể hiện trong Nghị quyết trung ương 4, để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 25. chúng muốn hủy bọ quyền lãnh đạo của Đảng, chúng muốn đa nguyên đa đảng để chúng có thể công khai hoạt động đối lập với Đảng cộng sản, để chúng hòng thực hiện âm mưu lật đọ Đảng Cộng sản để lên nắm quyền, thống trị đất nước mà thôi, mục tiêu cảu chúng là quá rõ, vì vậy, thay mặt cho những người dân yêu nước, tôi yêu cầu nhà nước không chấp nhận yêu sách của bọn chúng

  Trả lờiXóa
 26. âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã được các thế lực thù địch và bọn phản động thể hiện bằng những hoạt động cụ thể từ lâu, tuy nhiên mọi hoạt động của chúng đều đã thât bại, vì vậy lợi dụng dịp quốc hội sửa đổi hiến pháp chúng tìm mọi cách để xóa bỏ điều 4 hiến pháp, qua đó xóa từng bước tiến tới việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thực ra những âm mưu xóa bỏ điều 4 hiến pháp đã có từ lâu, tuy nhiên các thế lực thù địch và bọn phản động trong nước chưa có cơ hội thực hiện mà thôi, nhân dịp nước ta tiến hành sửa đổi hiến pháp, chúng đã bọc lộ rõ âm mưu, khi tiến hành các hoạt động chống đối một cách rất công khai và mạnh mẽ

   Xóa
 27. việc tuyên truyền nhằm xóa bỏ điều 4 hiến pháp của các phần tử phản động trong nước thời gian gần đây chắc chắn là do sự tác động của các nước tư bản bên ngoài, có thể khẳng định vai trò rất quan trọng của mỹ trong việc này, việt nam theo con đường phát triển đi lên xã hội chủ nghĩa luôn là cái gia trong mắt của bọn đế quốc tư bản, vì vậy chúng luôn có âm mưu, đã và đang có những hoạt động nhằm lật đổ chế độ ta, hướng nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 28. điều 4 hiến pháp, khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng cộng sản việt nam luôn là một điều mà các thế lực thù địch và bọn phản động muốn dùng mọi cách để xóa bỏ nhất, vì có làm như vậy chúng mới thực hiện thành công âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, vì vậy đảng ta cần nhận ra âm mưu của chúng để có biện pháp ứng phó kịp thời

  Trả lờiXóa
 29. không thể để các thế lực thù địch và bọn phản động thành công trong âm mưu tiến hành xóa bỏ điều 4 hiến pháp, có như vậy thì nước ta mới giữ được con đường đi lên xã hội chủ nghĩa, đất nước mới có điều kiện ổn định về chính trị để tập trung phát triển kinh tế đi lên

  Trả lờiXóa
 30. Điều 4 Hiến pháp đã khẳng định rõ vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam, xóa bỏ điều 4 là phủ nhận công lao của Đảng với dân tộc, đó chỉ có thể là âm mưu của bọn thù địch, phản động, muốn thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa. Cần nhìn nhận vấn đề một cách kĩ lưỡng, tránh rơi vào bẫy của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 31. Bọn phản động đang ra sức tuyên truyền xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, nhằm tạo ra sự nghi ngờ, mất lòng tin nơi người dân, âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng phải luôn biết một điều rằng nhân dân ta được hưởng hòa bình, tự do, dân chủ như hôm nay là nhờ vào sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng và con đường đi lên CNXH là con đường đúng đắn đối với Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 32. Nếu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp tức là Việt Nam không có Đảng Cộng Sản lãnh đạo, không còn Đảng Cộng sản lãnh đạo thì Việt Nam sẽ ra sao? Đã ai nghĩ đến hậu quả đó chưa? Cuộc sống của người dân được như ngày hôm nay là nhờ vào đường lối chính sách của ai lãnh đạo? Không những không cảm thấy biết ơn mà còn chống đối như vậy, không thể hiểu được những con người đó có tý nhận thức nào không.

  Trả lờiXóa
 33. Từ xưa đến nay, từ trong thời chiến đến thời bình, sự lãnh đạo của đảng luôn đóng vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống nhân dân, sự lãnh đạo tài tình của đảng đã đc bộc lộ rất rõ ràng. Thời chiến, lãnh đạo nhân dân ta chiến thắng mọi kẻ thù, thời bình, đảng dẫn dắt nhân dân đi lên chủ nghĩa xã hội, chỉ đường cho nhân dân phát triền bền vững, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Không thể xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản đc.

  Trả lờiXóa
 34. Đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, thực chất là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước ta, xóa bỏ để làm cho hệ thống chính quyền của ta suy yếu, cho chúng dễ bề phản động, lật đổ chính quyền, phản bội tổ quốc đây mà. Quyết không thể xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp

  Trả lờiXóa
 35. Xóa bỏ mà làm gì, đang yên đang lành, đảng đang lãnh đạo đúng đắn chúng ta trên con đường phát triển, tổ quốc đc sống trong hòa bình, phát triển bền vững, sao tự nhiên phải xóa bỏ vai trò sự lãnh đạo của đảng, chỉ có những tên phản động, những kẻ cơ hội chính trị mới mong muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng mà thôi

  Trả lờiXóa
 36. Điều 04 trong hiến pháp thể hiện sự lãnh đạo của Đảng tại Việt Nam. Củng cố sự lãnh đạo của Đảng , Có như thế Đảng mới có đầy đủ quyền lực , sức mạnh để thúc đấy nền kinh tế phát triển an sinh xã hội .

  Trả lờiXóa
 37. chế độ đa đảng sẽ dẫn đến những hậu quả to lớn về chính trị, khiến đời sống xã hội ngày càng trở nên phức tạp và diễn biến ngày càng nguy hiểm hơn, chính vì thế mà chúng ta chỉ nên có một đảng mà thôi và đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước ta đi lên và phát triển với thế giới.Đó nhé, nếu việt nam mà đa đảng là sẽ như thế đó, ở các nước khác trên thế giới như thế nào mình không nói đến, nhưng mà thử hỏi, nếu đa đảng ở việt nam mình như thế thì có yên ổn mà phát triển đc không, xã hội có yên bình đc hay không?

  Trả lờiXóa
 38. những người lợi dụng cơ hội đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hòng thực hiện một cuộc đảo chính mềm - thay đổi nội dung căn bản của Hiến pháp năm 1992, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là ảo tưởng.đại đoàn kết dân tộc sẽ không có bất cứ thế lực thù địch nào làm gì được chúng ta cho dù chúng có chiêu bài gì chăng nữa.Cuộc sống của chúng tôi, đã có họ để được làm lại từ đầu, rộn rã trong hạnh phúc và tiếng cười, nhếch mép với mưa lũ, chúng tôi bắt đầu dũng cảm, bắt đầu chiến đấu vì đã có họ bên cạnh hỗ trợ và đùm bọc. Ngàn lần muốn nói xin cảm ơn Đảng.

  Trả lờiXóa
 39. khi sử dụng nội dung trên đây vào các hoạt động phá hoại Nhà nước ta, chúng âm mưu “cấy” vào xã hội ta nền tảng tư tưởng chống chủ nghĩa xã hội và tạo thế cho các lực lượng phi xã hội chủ nghĩa phát triển và có chỗ đứng ở Việt Nam. Đến một lúc nào đó, khi có thêm “chất xúc tác, các lực lượng này sẽ là những nhân tố tạo ra “ngòi nổ” làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.chúng không đứng ngoài hò hét chống phá mà xâm nhập vào ta để đánh ta từ trong đánh ra, làm cho ta “tự diễn biến”, “tự sụp đổ”, “cộng sản tự diệt cộng sản”, “cộng sản con diệt cộng sản bố”.

  Trả lờiXóa
 40. Đây chính là sự thật trần trụi của trong tư tưởng mong muốn đa đảng của những kẻ tự vỗ ngực xưng mình là "rận chủ" sao? Tôi cứ tưởng là bọn này nó chỉ mong bán nước cho đế quốc nhận vì hám tiền, hám lợi chứ đâu có ngờ lại còn vì "hám dục". Thế này chúng quả là đê hèn, vì những lý do bẩn thỉu đó mà chúng bất chấp tât bán đi liêm sỉ, bán đi lòng tự tôn dân tộc sao?
  Thương thay cho lũ rận chó. Chúng ta đã thấy gương của các nước xã hội chủ nghĩa ở đông âu khi bị các thế lực thù địch tác động và hiến pháp chấp nhận cho việc đa đảng thì các đảng phải đua nhau mọc lên như nấm. Tình trạng đó làm cho xã hội không thể kiểm soát được, đảng cộng sản mất quyền lãnh đạo xã hội như vậy là mất chế độ đó là âm mưu cua các thế lực thù địch sau khi chúng ta mất chế độ chúng sẽ hướng lái ta đi theo quỹ đạo của tư bản chủ nghĩa

  Trả lờiXóa
 41. Đa đảng là luận điệu của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta thôi, các nước có Đa Đảng nhưng thực tế là chỉ 1 hoặc 2 đảng thay nhau nắm quyền và các đảng đó đều là đảng của giai cấp tư sản, hoạt động vì quyền lợi của giai cấp tư sản chứ đâu phải vì giai cấp vô sản, ở nước ta Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, là Đảng của giai cấp vô sản, ở Việt Nam không cần thiết có sự tồn tại của cái gọi là Đa đảng, chúng ta chỉ cần 1 đảng duy nhất lãnh đạo đó là Đảng cộng sản Việt Nam.Nếu có bỏ điều 4 hiến pháp và được đa đảng, tôi cũng sẽ ủng hộ. Tôi sẽ thành lập ĐẢng CÁI BANG. và tin chắc rằng nước mình sẽ có rất nhiều Đảng như là ĐẢng Miền Bắc, ĐẢng Miền TRung, đảng miền Nam, rồi Đảng Hà Nội, đảng Thanh Hóa, Đảng Hải Phòng.... và mỗi ngày sẽ có 1 vài Đảng chiến nhau để giành địa bàn .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cac ban goi nhung nguoi doi xoa bo dieu 4 la the luc thu dich vay la thu dich voi ai vay ak?voi dang hay voi nhan dan.neu thu dich voi dang la thuv dich voi nhan dan thi dang voi nhan dan la 1 ak.thoi vay can chi to chuc le ket nap dang vi dang voi dan la 1 ma can chi phai ket nap.cac ban cu nghe loi tuyen truyen tu 1 phia hay nhin nhan su viec rong hon di cac ban.

   Xóa
 42. Trong cuốn sách “Năm 1999 - chiến thắng không cần chiến tranh”, nguyên Tổng thống Mỹ - R. Ních-xơn đã khẳng định: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất”, “toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”. Ông ta nhấn mạnh: “Cái sẽ có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng, chứ không phải là vũ khí”.Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ; chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người, không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc, có một xã hội tốt lành gắn liền với tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no; bảo đảm việc làm cho mọi người, tất cả vì niềm vui, hoà bình, hạnh phúc của con người.

  Trả lờiXóa
 43. Mục đích của kẻ thù lài muốn xóa bỏ điều 4 của hiến pháp , xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước. Để chúng có cơ hội đưa nước ta thành nước đa nguyên , đa đảng . Đây là âm mưu hết sức thâm độc mà kẻ địch đã và đang thực hiện.

  Trả lờiXóa
 44. Đảng Cộng sản Việt Nam có một vai trò vô cùng quan trọng với đất nước Việt Nam. Điều này đã được chứng minh rõ ràng trong lịch sử của đất nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng sản đã đưa nước ta chiến thắng 2 tên đế quốc xâm lược đầu sỏ là Pháp và Mỹ; đưa nước ta thoát khỏi nạn đói năm 1945. Vì vậy, Đảng Cộng sản là không thể thiếu đối với vận mệnh của đất nước ta. Xóa bỏ điều 4 Hiến pháp là xóa bỏ mất vai trò của Đảng Cộng sản. Do vậy, không thể xóa bỏ điều 4 Hiến pháp được. Mọi người cần hết sức cảnh giác vì đây là chiêu bài của các thế lực thù địch, muốn thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" lên đất nước Việt Nam; mọi người cần đặt niềm tin với sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 45. Họ xóa điều 4 trong hiến pháp để các Đảng đối lập mọc lên như nấm, đảng việt tân, đảng cộng hòa , đảng dân chủ đảng bảo thủ, đảng yêu văn học, đảng yêu chim cảnh, đảng yêu cây cảnh, đảng thích 18+, đảng tình duc và vô vàn các đảng khác, và tất cả các đảng đó sẽ đấu đá nhau, tranh giành quyền lực với nhau làm cho tình hình đất nước loạn lạc. Lúc đó họ đang bận tranh giành nhau nên đời sống nhân dân thì "sống chết mặc bay". Các thế lực thù địch được thời cơ thôn tính nước ta để xóa bỏ hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa. Như vậy là chúng đã thực hiện được mục tiêu của chúng. Và những người dân yêu nước Việt Nam đủ tỉnh táo để nhận ra điều mà bọn chúng đang làm. Tất nhiên chúng sẽ không bao giờ làm được những điều như vậy.

  Trả lờiXóa
 46. Họ xóa điều 4 trong hiến pháp để các Đảng đối lập mọc lên như nấm, đảng việt tân, đảng cộng hòa , đảng dân chủ đảng bảo thủ, đảng yêu văn học, đảng yêu chim cảnh, đảng yêu cây cảnh, đảng thích 18+, đảng tình duc và vô vàn các đảng khác, và tất cả các đảng đó sẽ đấu đá nhau, tranh giành quyền lực với nhau làm cho tình hình đất nước loạn lạc. Lúc đó họ đang bận tranh giành nhau nên đời sống nhân dân thì "sống chết mặc bay". Các thế lực thù địch được thời cơ thôn tính nước ta để xóa bỏ hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa. Như vậy là chúng đã thực hiện được mục tiêu của chúng. Và những người dân yêu nước Việt Nam đủ tỉnh táo để nhận ra điều mà bọn chúng đang làm. Tất nhiên chúng sẽ không bao giờ làm được những điều như vậy.

  Trả lờiXóa
 47. Điều 4 Hiến pháp nước ta thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và toàn xã hội Việt Nam. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xóa bỏ điều này, chúng muốn phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng. Và mục tiêu cao hơn của các thế lực thù địch là muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng những âm mưu của chúng sẽ thất bại.

  Trả lờiXóa
 48. Không ai cấm mơ cả cứ để bọn phản động chúng nó mơ đi. Chúng đòi hỏi cái gì chính là điều chúng thèm muồn, ngày trước binh hùng tướng mạnh chẳng ăn ai mấy thằng vắt mũi chưa sạch làm được gì bọn mày sử dụng mấy bài cũ như trái đất bị đọc vị hết rồi nhá thêm bài mới đi.chó cứ sủa còn ta cứ tiền.thêm chiêu mới đi .

  Trả lờiXóa
 49. đó chính là mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội luôn được các thế lực thù địch đặt lên hàng đầu trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng, hướng lái Việt Nam theo con đường của chủ nghĩa tư bản.

  Trả lờiXóa
 50. các thế lực thù địch đang ráo riết lợi dụng đợt sinh hoạt dân chủ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 được tiến hành vào quý I năm 2013, để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 51. Mưu đồ của họ là tạo sự nghi ngờ, mất lòng tin, dẫn đến đối lập với Đảng, đòi bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, quy định về vai trò lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 52. Có thể dẫn ra nhiều luận điệu mà các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tung ra trên các diễn đàn, nhất là trên mạng internet, để tuyên truyền chống phá, nhằm mục tiêu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước ta.

  Trả lờiXóa
 53. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 54. Điều 4 Hiến pháp năm 1992 là “phá hỏng nền tảng của chính bản thân hiến pháp”. Để bảo vệ luận điệu này, họ đã viện dẫn Điều 2 và Điều 83 để xuyên tạc một cách ngụy biện và cho rằng, Điều 4 của Hiến pháp nước ta “khẳng định ĐCSVN lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội, tức là theo chế độ đảng trị = đảng chủ...”.

  Trả lờiXóa
 55. đảng cộng sản việt nam từ khi ra đời đến nay đã dìu dắt con thuyền cách mạng của việt nam đi hết từ thắng lợi này đến tháng lợi khác, đưa dân tộc ta thoát khỏi cảnh lầm than để được hòa bình ấm lo như ngày hôm nay.
  Đảng của chúng ta có một đường lối lãnh đạo đúng đắn, có những con người hi sinh , cống hiến hết mình vì nước vì dân mà không màng đến lợi ích riêng tư.
  Đảng lãnh đạo ;là một điều tất yếu, là một lẽ tất nhiên. sẽ không bao giờ có chuyện đa đảng ở Việt Nam được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ban manh nguyen hoc bai tot nhi.chac hoc may mon xa hoi gioi lam day.hoc lich su dang thuoc het sách sành sanh.dang noi gi thuoc cai do boi vay viet nhung bai ca ngoi dang rat hay.hihi muon tra bai thi len giang duong ma tra.ak ma k biet ban co hoc dai hoc k nua.ma thui cu coi nhu ban dang hoc dai hoc di.ban len giang duong ma tra bai di nhe se duoc diem 10 do vi ban thuoc bai tot qua ma.chu o day k phai ai cung thuoc bai tot nhu ban dau.nen k biet ban co noi dung hay k nua.

   Xóa
 56. vì họ muốn xóa bỏ vai trò và sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, hướng nước ta theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, âm mưu này đã có từ lâu và đã và đang được họ thực hiện và ngày càng có dấu hiệu quyết liệt, điều đó là hết sức đáng lo ngại

  Trả lờiXóa
 57. không có một người việt nam chân chính nào lại mong muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp cả , có chăng đó chỉ là giọng điệu của những kẻ phản động, những kẻ hằn học với chế độ hay tệ hơn nữa là những kể nhận tiền của những tổ chức nước ngoài rồi có những hoạt động phản động, vì vậy cần bác bỏ rõ ràng những yêu cầu vô lý đó

  Trả lờiXóa
 58. âm mưu xóa bỏ điều 4 hiến pháp đã có từ lâu, có chăng thời điểm này quốc hội đang chuẩn bị sửa đổi hiến pháp nên chúng nhân cơ hội này hoạt động mạnh mẽ hơn mà thôi, chỉ cần vạch trần được âm mưu của chúng thì đảng và nhà nước ta sẽ dễ dàng làm thất bại âm mưu của chúng, mấu chốt của vấn đề chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhân thức và giác ngộ chính trị của nhân dân

  Trả lờiXóa
 59. mấy cái thể loại muốn bỏ điều 4 hiến pháp toàn là lũ phản động có hiểm khích với Đảng chúng ganh ghét nên mới thế toàn là những loại ích kỉ không biết bỏ qua quá khứ mà hướng đến tương lai, nước ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng luôn đi đúng con đường Xã hội chủ nghĩa cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện hơn, mong rằng những con người trên sớm thức tỉnh.

  Trả lờiXóa
 60. Xóa bỏ Điều 4 là mong muốn từ lâu của thế lực thù địch, chúng muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để hướng lái ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, đất nước chúng ta đã giành biết bao nhiêu thắng lợi to lớn. Vì vậy, nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chúng ta tin tưởng rằng trong tương lai Đảng sẽ giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 61. mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và toàn xã hội luôn được các thế lực thù địch đặt lên hàng đầu trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng, hướng lái Việt Nam theo con đường của chủ nghĩa tư bản. Chúng ta sẽ không để bọn chúng thực hiện được điều đó, sự lãnh đạo Đảng Cộng sản là tuyệt đối.

  Trả lờiXóa