VỀ CÁI GỌI LÀ “QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT” CỦA MỘT SỐ “NGƯỜI”?

10/04/2013
Tags:

23 nhận xét:

 1. Dân tộc ở đây phải được hiểu rằng đó là tất cả nhân dân của đất nước chứ không phải chỉ là các dân tộc thiểu số với nhau. Cố tình hiểu sai rồi đi tuyên truyền lên mạng xã hội thì đúng là không thể chấp nhận được. Cấm cửa ngay các blog này lại

  Trả lờiXóa
 2. Lại một luận điệu cũ rích nhằm lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta đây mà. Chó cứ sủa còn khách bộ hành cứ bước

  Trả lờiXóa
 3. 54 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam luôn hòa thuận và thống nhất. Ấy thế mà lũ phản động luôn tìm mọi cách để chia rẽ kích động các dân tộc thiểu số bằng các luận điệu nhảm nhí. Cần tránh xa lũ này ra đừng để chúng tiêm nhiễm những ý nghĩ điên rồi của chúng vào đầu chúng ta

  Trả lờiXóa
 4. Dân tộc tự quyết là tự quyết định vận mệnh của đất nước, cuộc sống của toàn dân, không để ngoại bang xâm lấn. Mấy thằng phản động lại cố tình bẻ cong đi để kích động người dân tộc thiểu số phản loạn. Đó là phá hoại đất nước, làm loạn đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. quyền của mỗi dân tộc trong việc tự do tách ra khỏi một quốc gia nhiều dân tộc để thành lập quốc gia độc lập của mình, hoặc tự nguyện nhập vào một quốc gia nhiều dân tộc để thành lập liên bang trên cơ sở giữ chủ quyền dân tộc của mình. Mac và Enghen đã nêu rõ: “Một dân tộc đi áp bức dân tộc khác thì dân tộc đó không thể có tự do được, lực lượng mà họ cần để đàn áp một dân tộc khác rốt cuộc sẽ quay lại chống họ”. Chủ nghĩa xã hội cần tạo mọi điều kiện để xoá bỏ dần tệ áp bức dân tộc, thực hiện đoàn kết các dân tộc

  Trả lờiXóa
 6. Trong thời kì thiết lập chủ nghĩa tư bản, quyền tự quyết của các dân tộc có khuynh hướng chống phong kiến. Trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, nó có khuynh hướng chống chủ nghĩa tư bản. Cho nên trong thời kì này, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp không tách rời nhau. Nội dung giai cấp - xã hội của QDTTQ không chỉ tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc từ bên ngoài, mà còn tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống các giai cấp bóc lột thù địch trong nước - những kẻ đã không còn là đại diện cho lợi ích phát triển của dân tộc

  Trả lờiXóa
 7. Cuộc cách mạng ở thuộc địa là một cuộc đấu tranh dân tộc hay đấu tranh giai cấp? Đâu là “cái cốt” của cuộc cách mạng ở thuộc địa? Trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã từng có luận điểm cho rằng: “thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là vấn đề nông dân”, mà nông dân thì gắn với ruộng đất, vì thế phải nhấn mạnh cách mạng ruộng đất và cuộc đấu tranh giai cấp ở thuộc địa. Với Hồ Chí Minh thì không phải như vậy. Người nhận thấy, yêu cầu bức thiết nhất, trước nhất của xã hội thuộc địa là phải tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc chứ chưa phải là đấu tranh giai cấp như trong các xã hội tư bản chủ nghĩa phương Tây. Đối tượng của cách mạng thuộc địa là chủ nghĩa thực dân, chứ không phải là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc nói chung. Tuy hoạt động tích cực trong Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, nhưng quan điểm của Nguyễn Ái Quốc có nhiều điểm không trùng hợp với quan điểm của Trung ương Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, trong đó có vấn đề dân tộc ở thuộc địa.

  Trả lờiXóa
 8. Riêng với dân tộc Việt Nam, thì sự phát triển đó theo phương hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh là: “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Tư tưởng đó mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc, không theo một khuôn mẫu giáo điều. Đó cũng chính là sự đóng góp to lớn của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc.

  Trả lờiXóa
 9. Hồ Chí Minh khẳng định, độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, tất cả các dân tộc trên thế giới, dù dân tộc đó là "thượng đẳng" hay "hạ đẳng", "văn minh" hay "lạc hậu" đều có quyền được hưởng độc lập, đều có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

  Độc lập, tự do dân tộc, theo Hồ Chí Minh, phải thực sự, hoàn toàn, chứ không phải là thứ độc lập, tự do giả hiệu giống như "cái bánh vẽ" mà chủ nghĩa đế quốc nêu ra. Độc lập dân tộc phải được biểu hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các quyền dân tộc, quyền con người phải được thực hiện trên thực tế. Một dân tộc độc lập thì phải có quyền tự quyết định trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, toàn vẹn lãnh thổ, mà trước hết và quan trọng nhất là quyền quyết định về chính trị.

  Trả lờiXóa
 10. quyền dân tộc??? cả đất nước Việt Nam chúng ta là một dân tộc, những người dân tộc thiểu số cũng như những người dân tộc đại đa số, tất cả đều sống chung dưới một mái nhà, đều là những người con của đất nước hình chữ S:!(tôi viết chữ S với dấu : là thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta!)bọn xấu đang rất chú tâm vào việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chống phá nhà nước ta!cần phải đề cao cảnh giác với bọn chúng!

  Trả lờiXóa
 11. Dân tộc nào cũng như nhau, cũng có quyền nói lên tiếng nói của mình. Ở đất nước tôi các dân tộc đều bình đẳng với nhau không có dân tộc nào phải chịu thua thiệt điều gì cả nên các ông dân chủ dỏm kia đừng có kêu gọi vớ vẩn. Hãy để các dân tộc của chúng tôi được yên đừng có phá hoại nữa

  Trả lờiXóa
 12. Ở đây, dân tộc mỗi nơi có một lối sống, lối tư duy, có nét văn hóa riêng, ảnh hưởng sâu sắc tới nền chính trị.
  Riêng Việt Nam vs lòng yêu nước nồng nàn, tình vị tha bác ái, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, Con đường lên CNXH sẽ không còn xa xôi nữa rồi. Lịch sử đã chứng minh ĐCS sẽ là người đưa đất nước ta tới mùa xuân đó.

  Trả lờiXóa
 13. Đây là luận điểm của những người cố tình hiểu sai "quyền dân tộc tự quyết" muốn lợi dụng nó để kích động tự ti dân tộc, hình thành tư tưởng ly khai dân tộc, kích động đồng bào dân tộc thiểu số, gây mất ổn đinh tình hình trật tự xã hội, cản trở sự phát triển của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 14. quyền của mỗi dân tộc trong việc tự do tách ra khỏi một quốc gia nhiều dân tộc để thành lập quốc gia độc lập của mình, hoặc tự nguyện nhập vào một quốc gia nhiều dân tộc để thành lập liên bang trên cơ sở giữ chủ quyền dân tộc của mình

  Trả lờiXóa
 15. Chủ nghĩa xã hội cần tạo mọi điều kiện để xoá bỏ dần tệ áp bức dân tộc, thực hiện đoàn kết các dân tộc. Lênin đã nêu khẩu hiệu: “Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại”.

  Trả lờiXóa
 16. Dưới chủ nghĩa tư bản, nhất là trong giai đoạn cách mạng dân chủ tư sản, QDTTQ là yêu cầu bảo đảm quyền bình đẳng của các dân tộc, dân chủ hoá đất nước. Sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi, QDTTQ là yêu cầu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, là yêu cầu giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường giai cấp công nhân.

  Trả lờiXóa
 17. trong thời kì thiết lập chủ nghĩa tư bản, quyền tự quyết của các dân tộc có khuynh hướng chống phong kiến. Trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, nó có khuynh hướng chống chủ nghĩa tư bản. Cho nên trong thời kì này, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp không tách rời nhau.

  Trả lờiXóa
 18. Nội dung giai cấp - xã hội của QDTTQ không chỉ tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc từ bên ngoài, mà còn tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống các giai cấp bóc lột thù địch trong nước - những kẻ đã không còn là đại diện cho lợi ích phát triển của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 19. đúng là một lũ không hiểu biết gì về chính trị, đã nhận thức sai nhưng lại hay đi là bừa, quyền dân tộc tự quyết là quyền của một quốc gia, quyền hợp nhất của tất cả các dân tộc trong một quốc gia được phép quyết định vận mệnh của mình trên nhiều lĩnh vực như: quyết định về con đường phát triển của dân tộc; quyết định về đối nội, đối ngoại. Những con người dốt nát này lại đi tuyên truyền bịa đặt cho dân chúng thì đất nước sẽ thành ly khai, rất nguy hại

  Trả lờiXóa
 20. Mỗi một dân tộc, một quốc gia đều có quyền đưa ra tiếng nói cho mình, có quyền tự quyết định vận mệnh dân tộc mình, quyết định con đường đi thế nào cho đúng đắn. Nhưng đã có những người cố tình hiểu sai "quyền dân tộc tự quyết", muốn lợi dụng nó để kích động gây mất ổn đinh tình hình trật tự xã hội, cản trở sự phát triển của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 21. "Quyền dân tộc tự quyết” tức là “Quyền của các dân tộc thiểu số trong một quốc gia đa dân tộc được phép quyết định vận mệnh của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, một số kẻ và đảng phái phản động lại dựa vào quyền này để tiến hành ly khai lập nhà nước riêng nhằm mục đích chống phá, gây rối, mất trật tự an toàn xã hội. Vìa vậy vấn đề dân tộc tự quyết cần phải đề cao và quan tâm hơn nữa

  Trả lờiXóa
 22. Mỗi một dân tộc, một quốc gia đều có quyền tự quyết định vận mệnh dân tộc mình, quyết định con đường đi thế nào cho đúng đắn. Song một số tổ chức hoặc các thế lực thù địch lại lợi dụng vào quyền này để tiến hành gây rối, chống phá, ảnh hưởng đến tình hình chính trị xã hội trong nội bộ đất nước.Cần có nhuwgnx biện pháp trừng trị nghiêm khắc với những kẻ này

  Trả lờiXóa
 23. quyền dân tộc tự quyết là quyền của một quốc gia (có thể đa dân tộc hoặc đơn nhất một thành phần dân tộc) được phép quyết định vận mệnh của mình trên nhiều lĩnh vực như: quyết định về con đường phát triển của dân tộc.

  Trả lờiXóa