Tư tưởng khoan dung tôn giáo của Hồ Chí Minh - cơ sở hình thành chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân

04/04/2013
Tags:

48 nhận xét:

 1. Hồ Chí Minh Bác là người luôn có cái nhìn rất thấu đáo và vẹn toàn, Bác đã thừa nhận và tôn trọng những giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo phù hợp với xã hội mới. đã phát huy cao độ sự tương đồng tôn giáo với cách mạng, tạo nên sự đồng thuận của toàn dân tộc Việt Nam để thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, làm cho đồng bào tôn giáo có cuộc sống tốt đời đẹp đạo, “thong dong phần đạo, no ấm phần đời”. xây dựng và thực thi chính sách tôn giáo đúng đắn, mẫu mực, chân thành, hợp lòng dân và mang lại hiệu quả thiết thực. đây là nhưng quan điểm mà Đảng ta đã kế thừa và phát huy trong thời đại mới

  Trả lờiXóa
 2. Bác hồ là một người vĩ đại, người luôn quan tâm đến mọi con người, mọi tầng lớp, mọi tôn giáo trong xã hội, và chưa bao giờ người kỳ thị tôn giáo hay không tôn giáo, người luôn coi những người việt nam như một, chính vì thế mà bác được sự tin yêu của toàn thể nhân dân.

  Trả lờiXóa
 3. Bác luôn là người có tầm nhìn đúng đắn về mọi sự việc, và vấn đề tự do tín ngưỡng cũng không nằm ngoài tầm nhìn của Bác. Tự do tín ngưỡng là đúng đắn, tự do tín ngững dựa trên lòng khoan dung của Bác.

  Trả lờiXóa
 4. Không chi thời đại của bác hồ mới coi trọng sự tự do tín ngưỡng mà hiện tại bây giờ cũng thế, Có điều tôi thấy là nhiều tôn giao bây giờ có người làm càn, không coi ai ra gì hết cả, ngay vụ thái hà là một ví dụ, làm loạn đòi đất cát gì đó, Cứ đòi như thế chắc trước kia ông bà tôi cũng có hàng chục hecta ở hà nội này, bây giờ đòi thì giàu to.

  Trả lờiXóa
 5. Không những có những chủ trương, chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân mà trong pháp luật thì luôn có yếu tố khoan hồng, lấy giáo dục cải tạo được ưu tiên, đồng thời nghiêm khắc với những cán bộ, những người có những thái độ lỗ mãng, xúc phạm đến tôn giáo, ảnh hưởng đến đồng bào tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 6. Tư tưởng của Bác Hồ không hề có sự phân biệt tôn giáo, Bác luôn khuyến khích phát triển các loại tôn giáo trong đất nước. Tự do tôn giáo cũng chính là một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên vấn đề này lại bị các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt để kích động, bôi xấu Nhà nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 7. Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, Người không hề có sự phân biệt tôn giáo, sắc tộc. là người dân VIệt, ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau, hưởng quyền lợi như nhau, ko hề có sự phân biệt nào cả. đó là tiền đề, là cơ sở để hình thành chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Đảng và Nhà nước ta đã thấm nhuần tư tưởng đó của người, đang ra sức thực hiện theo tư tưởng Người

  Trả lờiXóa
 8. VỚi tầm nhìn rộng và vĩ đại của mình ,với Hồ Chủ Tịch, trong Người chua bao giờ tồn tại khái niệm phân biệt tôn giáo. Mà tư tưởng Người, mục đích cao quý nhất của người chính là làm sao cho dân ta được haofn bình, yên ấm, một lòng đoàn kết với nhau không phân biệt tông giáo, sắc tộc. Ý tưởng cao đẹp đó đã soi sáng bước đường chúng ta đang đi, đưa đất nước ngày càng tiến lên

  Trả lờiXóa
 9. Bác luôn là người công bằng, ko thiên vị một tôn giáo nào, Mục đích cao cả nhất của các tôn giáo là làm cho tâm hồn của con người thanh thản, tìm được sự bình yên và cách nhìn nhận cuốc đời tươi đẹp hơn, bác đã nhìn ra những điều tưởng chừng đơn giản nhưng 1 số cán bộ hiện nay lại thường xyên bôi nhọ và xuyên tạc nào là các tôn giáo này ko tốt hay phản đông này nọ, đó là 1 điều ko nên chút nào

  Trả lờiXóa
 10. Quả thật , Người là 1 con người quá vĩ đại, tư tưởng khoan dung của người đó góp phần giải toả sự băn khoăn, mặc cảm của đồng bào tôn giáo, từ đây làm lộ rõ âm mưu của các thế lực thù địch muôn mượn tay để giết người , Bác sẽ luôn trong trái tim muôn triệu người con dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 11. Việc tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, quan tâm sâu sắc đến đời sống mọi mặt của giáo dân của các cấp chính quyền luôn tạo niềm tin từ nhân dân vào đảng và nhà nước nhân dân Việt Nam, tuy nhiên hiện nay 1 bộ phận ko nhỏ các cán bộ đang coi thường việc này, vì thế toi yêu cầu cơ quan cấp trên phải xử lý thật nghiêm các trường hợp này, tránh tình trạng con sâu làm rầu nồi canh

  Trả lờiXóa
 12. Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta , người đã cống hiến cả cuộc đời mình ra đi để tìm con đường cứu nước nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi sâu trong tâm trí Bác sẽ sống mãi trong lòng người Việt và tất cả những gì Bác làm giờ đây là thế hệ trẻ chúng cháu vẫn đang theo gương Bác ...

  Trả lờiXóa
 13. Là một người cộng sản theo chủ nghĩa Mác - Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ phản đối, bài xích các tôn giáo. Người luôn luôn tỏ thái độ tôn trọng và đề cao vai trò của những vị đã sáng lập ra các tôn giáo. Người nói: "Mục đích cao cả của Phật Thích Ca và chúa Giê-su đều giống nhau. Thích Ca và Giê- su đều muốn mọi người có cơm ăn, áo mặc, bình đẳng, tự do và thế giới đại đồng"

  Trả lờiXóa
 14. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là mẫu mực của sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Người không hề có sự phân biệt đối xử giữa tôn giáo này và tôn giáo khác, giữa người có đạo và người không có đạo. Tư tưởng đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo là tư tưởng nhất quán và trở thành chính sách lớn của Bác.

  Trả lờiXóa
 15. Tư tưởng đoàn kết tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ ràng nổi lên quan điểm bỏ qua những dị biệt nhỏ để giữ lấy cái tương đồng lớn; vượt qua những khác biệt về đức tin, lối sống… để giữ lấy tình đoàn kết dân tộc, giữ lấy mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 16. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo không chỉ xuất phát từ thực tế đất nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc, từ tinh hoa văn hóa dân tộc, từ lý luận Mác - Lê nin xem cách mạng là sự nghiệp của quần chúng... mà còn từ tình cảm yêu thương, lòng nhân ái của Người với đồng bào các tôn giáo. Tấm lòng ấy là bản sắc Hồ Chi Minh luôn biết hòa vào quần chúng, hiểu họ yêu gì, ghét gì và mong muốn điều gì.

  Trả lờiXóa
 17. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc có một ý nghĩa rất to lớn. Nó đã trở thành cơ sở cho việc hình thành chính sách tôn giáo của Đảng và Chính phủ ta trong các giai đoạn cách mạng nhằm phát huy được mặt tích cực của đạo đức tôn giáo trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 18. Có thể nói, ở Hồ Chí Minh tư tưởng và hành động của Người là sự dung hợp những giá trị tư tưởng nhân vǎn cao cả trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa cộng sản vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Trong sự dung hoà đó các giá trị nhân bản của tôn giáo được Hồ Chí Minh kế thừa, nâng cao trên cơ sở bổ sung những nội dung mới phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thời đại.

  Trả lờiXóa
 19. Bản chất của tôn giáo là khẳng định, nhấn mạnh vai trò của siêu nhiên như một giá trị xã hội cao nhất và đề ra một hệ thống chuẩn mực bình đẳng cho sự củng cố, giữ vững niềm tin ở sức mạnh của các thế lực siêu nhiên. Dù tôn giáo có lý tưởng cứu khổ, giải phóng con người nhưng tôn giáo đã phủ định sức mạnh ở chính con người. Với tôn giáo, con người chỉ là “con cừu bé nhỏ”, là “chúng sinh đau khổ”, cần được “chǎn dắt”, “cứu vớt”, “giải thoát”. Với Hồ Chí Minh, xuất phát từ sự tôn trọng, tin tưởng vào sức mạnh to lớn của bản thân con người, Người cho rằng sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng dân tộc phải dựa vào chính tiềm nǎng, sức mạnh to lớn của con người, của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 20. trong các vǎn bản quan trọng cũng như sắc lệnh mà Người trực tiếp tuyên bố và soạn thảo, Hồ Chí Minh luôn khẳng định tư tưởng nhất quán, lâu dài trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Hồ Chí Minh không chỉ nêu ra những quan điểm của mình mà còn giáo dục cán bộ, Đảng viên cũng như đồng bào lương giáo phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng đó. Sự tôn trọng ấy không chỉ thể hiện trên vǎn bản, lời nói mà cả trên hành động thực tiễn của Người.

  Trả lờiXóa
 21. Sự tôn trọng đức tin của đồng bào có đạo và lòng thương yêu bà con có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau ở Hồ Chí Minh làm cho những người không cùng quan điểm với Người cũng phải kín phục. Chính ông J. Sainteny đã viết trong cuốn sách “Đối diện với Hồ Chí Minh”: “Về phần tôi phải nói rằng chưa bao giờ tôi có cớ nơi các chương trình của cụ Hồ Chí Minh một dấu vết nào dù rất nhỏ của sự công kích, đa nghi hoặc chế diễu đối với bất kỳ một tôn giáo nào”.

  Trả lờiXóa
 22. Có thể nói, cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tôn giáo thể hiện trong đó tính khoa học và nghệ thuật, nhưng đồng thời còn chứa đựng tính nhân bản, nhân vǎn đối với con người, đối với quần chúng có đạo. Có lẽ vì thế mà Người đã được đông đảo quần chúng tín đồ coi như mộ tấm gương mẫu mực phấn đấu cho đạo và cho đời của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 23. Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng đoàn kết tôn giáo của Người nói riêng đã được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa phát huy những giá trị vǎn hoá truyền thống của dân tộc qua hàng ngàn nǎm lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như tiếp thu những tinh hoa vǎn hoá của nhân loại (trước hết là những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin), đồng thời vận dụng nó một cách sáng tạo vào hoàn cảnh, điều kiện lịch sử nước ta. Vì vậy, tư tưởng đoàn kết lương giáo, hoà hợp dân tộc của Hồ Chí Minh đã đạt đến đỉnh cao truyền thống đoàn kết của nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 24. đã nói về Bác dù là hành động hay suy nghĩ nhỏ nhất của mình thì đừng có hỏi vì sao Bác làm như vậy, Hồ Chí Minh tư tưởng và hành động của Người là sự dung hợp những giá trị tư tưởng nhân vǎn cao cả trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa cộng sản vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Trong sự dung hoà đó các giá trị nhân bản của tôn giáo được Hồ Chí Minh kế thừa, nâng cao trên cơ sở bổ sung những nội dung mới phù hợp với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 25. càng tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tôn giáo của đồng bào bao nhiêu, Hồ Chí Minh càng vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch và vô hiệu hoá sự lợi dụng đó, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước bấy nhiêu. Có như vậy xã hội mới tiến bộ, công bằng bình đẳng không phân biệt được

  Trả lờiXóa
 26. ước mơ của tín đồ các tôn giáo như ở cõi Niết bàn, chốn Tây phương cực lạc, thiên đường “nước Chúa ngàn năm”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận định: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm của nó là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của nó, chính sách của nó thích hợp với nước ta.

  Trả lờiXóa
 27. Tổ quốc, đồng bào và Chính phủ bao giờ cũng khoan hồng. Một khi các người đã trở về với Tổ quốc thì các người sẽ được hoan nghênh rộng rãi như những người con đi lạc mới về”. Còn những ai lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng cũng phải bị nghiêm trị, bảo vệ tự do tín ngưỡng, nhưng kiên quyết trừng trị những kẻ đội lốt tôn giáo để phản Chúa, phản nước. Đồng thời, Người cũng nghiêm khắc phê bình cán bộ do thiếu hiểu biết, có nơi đã “hành động lố lăng, phạm đến tín ngưỡng và quyền lợi của đồng bào tôn giáo

  Trả lờiXóa
 28. Người là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta , người đã cống hiến cả cuộc đời mình ra đi để tìm con đường cứu nước nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi sâu trong tâm trí Bác sẽ sống mãi trong lòng người Việt và tất cả những gì Bác làm giờ đây là thế hệ trẻ chúng cháu vẫn đang theo gương Bác ..., Chúng ta phải cùng nhau xây dựng đất nước ngày 1 giàu đẹp văn minh, đảm bảo chủ quyền đất liền cũng như biển đảo

  Trả lờiXóa
 29. Chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo mà Bác Hồ đưa ra cũng là một trong những chính sách giúp đại đoàn kết dân tộc. Kế thừa những tư tưởng khoan dung tôn giáo của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Thực tiễn ở Việt Nam hiện nay đã chứng minh tính đúng đắn của những chính sách này

  Trả lờiXóa
 30. Cách ứng xử đày thông minh và khéo léo này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào giáo dân thể hiện trong đó tính khoa học và nghệ thuật, nhưng đồng thời còn chứa đựng tính nhân bản, nhân vǎn đối với con người, đối với quần chúng theo đạo. Sống tốt đời đẹp đạo và học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là mục tiêu lớn nhất mà mọi giáo dân muốn hướng tới

  Trả lờiXóa
 31. Càng tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tôn giáo của đồng bào bao nhiêu, Hồ Chí Minh càng vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch và vô hiệu hoá sự lợi dụng đó, đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước bấy nhiêu. Những chính sách và việc làm của Bác luôn luôn thể hiện tính đúng đắn và khoa học

  Trả lờiXóa
 32. Bác Hồ luôn là người công bằng, không thiên vị một tôn giáo nào, Mục đích cao cả nhất của các tôn giáo là làm cho tâm hồn của con người thanh thản, tìm được sự bình yên và cách nhìn nhận cuốc đời tươi đẹp hơn, bác đã nhìn ra những điều tưởng chừng đơn giản nhưng 1 số cán bộ hiện nay lại thường xyên bôi nhọ và xuyên tạc nào là các tôn giáo này ko tốt hay phản động này nọ và những điều đó là không nên đối với xã hội và đất nước ta hiện nay.

  Trả lờiXóa
 33. Bác Hồ không bao giờ có ý nghĩ là phân biệt tôn giáo hay một cái gì hết,Bác là người sáng suốt nhất từ trước đến nay mà dân tộc chúng ta có, Bác luôn khuyến khích phát triển các loại tôn giáo trong đất nước. Tự do tôn giáo cũng chính là một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên vấn đề này lại bị các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt để kích động,làm giảm uy tín của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 34. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 35. là người dân Việt Nam, ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau, hưởng quyền lợi như nhau, ko hề có sự phân biệt nào cả. đó là tiền đề, là cơ sở để hình thành chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Đảng và Nhà nước ta đã thấm nhuần tư tưởng đó của người, đang ra sức thực hiện theo tư tưởng Người

  Trả lờiXóa
 36. Chủ tịch HỒ Chí MInh vĩ đại, người là một vị thánh đã đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Không có lời nào để diễn tả hết về đạo đức của người đối với nhân dân Việt Nam cả nhưng những tư tưởng của người để lại sẽ mãi soi đường cho dân tộc Việt Nam đi tới tương lai.Chúng ta dù lương hay giáo hãy đoàn kết một lòng xây dựng đất nước để không phụ lòng mong mỏi của Bác.

  Trả lờiXóa
 37. Bốn quan điểm mà Bác đã đưa ra... Hồ Chí Minh thật sáng suốt biết nhìn thật xa về tương lai... ai cũng có quyền lợi như nhau, luôn khoan dung trong tôn giáo của người sẽ luôn được thế hệ trẻ tiếp thu và phát huy

  Trả lờiXóa
 38. Khi cách mạng thành công, đồng bào tôn giáo cũng trở thành người chủ chân chính của đất nước, họ vừa là công dân, vừa là tín đồ, đồng bào cần và phải làm tròn bổn phận công dân - tuân thủ pháp luật, đồng thời họ hoàn toàn được bảo đảm sinh hoạt theo pháp luật... họ làm sai điều gì thì Bác đều nêu ra những luận điểm hết sức khoan dung để cho họ quay đầu

  Trả lờiXóa
 39. chủ tịch hồ chí minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam, tư tưởng của người luôn là vô cùng đúng đắn và là sự soi đường chỉ lối cho dân tộc việt nam trong mọi chính sách trong đó chó chính sách tự do tôn giáo của nước ta

  Trả lờiXóa
 40. muốn đất nước ổn định và phát triển thì một việc cần thiết và không bao giờ được coi nhẹ đó là luôn phải học tập và tìm hiểu tư tưởng hồ chí minh cũng như áp dụng những tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh vào trong cuộc sống hàng ngày trên nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống

  Trả lờiXóa
 41. vân đề tôn giáo là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó cũng hết sức nhạy cảm và thực tế đây là một vấn đề mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng để chống phá nước ta, vì vậy đảng cộng sản việt nam cũng như nhà nước cần phải hết sức quan tâm tới các chính sách về tôn giáo

  Trả lờiXóa
 42. nếu hiểu rõ và làm tốt được theo các tư tưởng hết sức đúng đắn của chủ tịch hồ chí minh thì trong mọi tình hình đảng và nhà nước ta sẽ luôn lãnh đạo được đất nước ổn định và phát triển đúng hướng, kể cả trên lĩnh vực tôn giáo vốn dĩ rất phức tạp trong quá khư và hiện tại

  Trả lờiXóa
 43. trong mọi thời kỳ mọi địa phương mọi lĩnh vực thì đảng và nhà nước ta cũng cần phải quán triệt rất rõ ràng việc này, đó là cách tốt nhất để giúp duy trì đất nước ổn định và phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa mà đảng cộng sản việt nam cũng như nhân dân đã lựa chọn

  Trả lờiXóa
 44. đẻ những thế lực thù địch trong và ngoài nước không có điều kiện để lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo ở nước ta thì cách tốt nhất là chúng ta thực hiện thật tốt và để làm được như vậy cần phải quán triệt những tư tưởng của chủ tịch hồ chí mình vĩ đại của dân tộc

  Trả lờiXóa
 45. vậy mà có những người vẫn không làm tốt việc này đấy, đó là điều hết sức nguy hiểm bởi đây chính là cơ hội để các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhảy vào tân công, tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu chính sách của nước ta ,đây là điều mà đảng cần phải hết sức lưu tâm

  Trả lờiXóa
 46. vâng từ lời nói tới hành động là cả một quá trình ,và quá trình này không hề đơn giản chút nào đâu, trong thực tế thì đảng cũng như nhà nước ta đang yếu khâu này, kể cả trong việc thực hiện tư tưởng hồ chí mình ,đó là một thực tế và chúng ta phải nhận ra điều đó để khắc phục

  Trả lờiXóa