Tự do tôn giáo và “Tự do tôn giáo kiểu Mỹ”

01/04/2013
Tags:

7 nhận xét:

 1. rõ ràng là pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cũng như những chủ trương của đảng và nhà nước việt nam đã quy định rất rõ, tự do tôn giáo là một vấn đề vô cùng quan trọng và sẽ được ưu tiên hàng đầu, tuy nhiên không phải vì thế mà có một số người lợi dụng tự do tôn giáo để hoạt động phạm pháp, điều đó sẽ bị xử lý ngay

  Trả lờiXóa
 2. cũng là vấn đề liên quan tới tự do thôi, nhưng thật sự là tự do ở mỗi nước là ,khác nhau, theo tôi hiểu là chúng ta được phép làm những điều mà pháp luật không cấm, mà pháp luật ở những quốc gia khác nhau thì khác nhau, bởi điều kiện thực tế của mỗi quốc gia là khác nhau, vì vậy không khó khăn gì để giải thích cho việc này

  Trả lờiXóa
 3. kiểu mỹ ư, có biết nước mỹ họ như thê nào mà phán như đúng rồi vậy, đúng là nước mỹ rất đông đảo thành phần nguồn gốc, hợp chủng quốc hoa kỳ mà, văn hóa của họ cũng đa dạng, điều đó là do đặc điểm xã hội, chính vì vậy chúng ta không thể theo khuôn mẫu như vậy được, chúng ta có đặc điểm riêng của chúng ta

  Trả lờiXóa
 4. chẳng có gì gọi là chuẩn mực cả, chẳng có gì mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải theo một nước , cho dù nước đó có như thế nào đi chẳng nữa, nước mỹ đừng tưởng rằng mình là một cường quốc trên thế giới mà nghĩ tất cả những gì trên đất nước mình là chuẩn mực, bởi vì thực tế thì nước mỹ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề nan giải đấy

  Trả lờiXóa
 5. kiểu mỹ hay kiểu nào đi chăng nữa thì cũng không thể áp dụng một cách rập khuôn ở việt nam được, cái gì cũng có nét riêng của nó, đặc biệt là việc quản lý của một quốc gia, đây là vấn đề có ảnh hưởng tới rất nhiều người, không thẻ chỉ vì những lời nói đầy ác ý của kẻ xấu mà có thể thay đổi được

  Trả lờiXóa
 6. không những tôn giáo mà tất cả các vấn đề đều được đảm bảo tự do ở việt nam , điều đó chúng ta đều biết ,nhưng biết thôi thì chưa đủ, chúng ta còn phải nhận diện đươc âm mưu của những thế lực thù địch luôn luôn muốn lợi dụng vấn đề tôn giáo này để truyền bá những tư tưởng sai trái

  Trả lờiXóa
 7. tự do tôn giáo cũn như những vấn đê khác như báo chí, dân chủ nhân quyền luôn luôn có giới hạn của nó, đó là những quy định của pháp luật, mọi hành động đều phải hoạt động dựa trên khuôn khổ pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, nếu vi phạm sẽ lập tức bị xử lý

  Trả lờiXóa