Suy nghĩ gì về vấn đề đổi tên nước

19/04/2013
Tags:

1 nhận xét:

  1. không nên đổi tên nước, việc đổi tên nước là 1 việc vô cùng hệ trọng của 1 quốc gia mà khi có 1 sự kiện hệ trọng nào găn liền với vân mệnh của đất thì còn có thể được chứ trong thời buổi như hiện nay đổi tên nước nó sẽ gây ra những xao động hoang mang trong lòng người dân và sẽ có rất nhiều những câu hỏi vì sao? làm cho tình hình rối ren, đất nước sẽ không được bình yên. Vì vậy cần có những suy tính chu đáo cho việc hệ trọng này

    Trả lờiXóa