DÂN CHỦ CÓ ĐỒNG NGHĨA VỚI VẤN ĐỀ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG?

23/04/2013
Tags:

43 nhận xét:

 1. Dân chủ không thể đồng nghĩa với đa nguyên. Những kẻ hô hào đa đảng ở Việt Nam là những kẻ phản dân hại nước

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam theo đa đảng thì sẽ đi về đâu? Đất nước sẽ hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân. Nhân dân sẽ bị lợi dụng cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta đã phải vượt qua con đường dài đầy khó khăn, gian khổ, đầy thử thách, hy sinh và biết bao nhiêu máu của đồng bào, đồng chí đã đổ xuống bị tiêu tan! Vì thế rất cần khẳng định tính đúng đắn của điều 4 Hiến pháp và có bổ sung như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, duy trì chế độ một đảng.

  Trả lờiXóa
 3. Không nên mơ hồ chế độ đa nguyên, đa đảng. Hơn lúc nào hết chúng ta cần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, hạt nhân của khối đoàn kết toàn dân tộc. Kiên trì xây dựng và chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đẩy lùi tệ quan liêu và tham nhũng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong tình hình phức tạp hiện nay.

  Trả lờiXóa
 4. Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều hình thức khác nhau, dựa vào sự đóng góp: “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”; một số người tung ra luận điểm sai trái: “đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Họ cho rằng, việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều 4 Hiến pháp sẽ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, sẽ dân chủ và khơi dậy sự sáng tạo của toàn dân. Đây là quan điểm hết sức phản động của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”.

  Trả lờiXóa
 5. Nếu nghĩ dân chủ đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng thì đó quá là sai lầm. Và nếu suy nghĩ một đảng thì ko có dân chủ thì lại càng sai lầm. Đảng ta đang lãnh đạo đất nước, quyền dân chủ của người dân vẫn được đảm bảo tối đa.

  Trả lờiXóa
 6. Ai lại có thể nghĩ là dân chủ đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng nhỉ? Mình thì mình cũng thích dân chủ nhưng không thích đa nguyên đa đảng làm gì. Tự nhiên lại gây ra tranh chấp, mất đoàn kết và không thống nhất!

  Trả lờiXóa
 7. Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng. Có đa đảng chưa chắc đã có dân chủ và ngược lại dân chủ thì không đồng nhất với đa nguyên, đa đảng. Ở Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất nhưng lại có dân chủ vì đảng do nhân dân làm chủ, phục vụ cho lợi ích của nhân dân, là đảng của dân, do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 8. Đa nguyên đa đảng liệu có thể làm đất nước thêm dân chủ không? Hay chỉ làm cho đất nước loạn lên thôi. xã hội cần sự ổn định thì mới có thể tiến lên được chứ không phải cần nhiều Đảng phái để đấu đá tranh giành nhau làm cho nhân dân khổ cực

  Trả lờiXóa
 9. Hai vấn đề chẳng liên quan gì với nhau ấy thế mà cái lũ tự nhận mình là trí thức vẫn có thể vẽ cái đường lòng vòng đọc mà đâu hết cả đầu để nối 2 vấn đề lại được thì đúng là tài năng quá. Phải công nhận một điều là bọn này chắc được uống sữa nhiều nên có trí tưởng tượng phong phú thật

  Trả lờiXóa
 10. đa đảng chỉ béo bọn đầu cơ chính trị chứ không giúp gì cho dân cả. dân chủ là dân làm chủ còn đa đảng chỉ cắn nhau để đòi miếng to hơn trong một cái bánh thôi dân không có hưởng gì cả mà còn khổ hơn.mỹ là một minh chứng 90% dân mỹ phải phụ thuộc vào 1% kẻ giàu kẻ nào nói đa đảng là dân chủ là cố tình nói để đạt mục đích chính trị thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Đa nguyên đa đảng ah theo tôi thấy thì việc này không nên do chúng ta cần phải có sự nhất quán về đường lối và chủ trương phục vụ tốt các nhiệm vụ. Cứ như hiện nay là tốt rồi việc gì mà phải đa, đa chưa chắc bao giờ cũng tốt cả do vậy chúng ta không cần đa gì hết cả. Tất cả các luận điệu pản động của bọn thế lực xấu cần phải được loại bỏ

  Trả lờiXóa
 12. chúng ta phải hiểu rằng: bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nên dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.

  Trả lờiXóa
 13. sao lại nói dân chủ đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng nhỉ? Mình thì mình cũng thích dân chủ nhưng không thích đa nguyên đa đảng làm gì. Tự nhiên lại gây ra tranh chấp, mất đoàn kết và không thống nhất! cứ như Thái Lan, Mỹ, 1 số nước nam phi nữa thì hỏng.

  Trả lờiXóa
 14. Dân chủ có đồng nghĩa với vấn đề đa nguyên đa đảng? đây là vấn đề chẳng thể nào có thực trên thế giới cả, thử hỏi xem Dân chủ là gì, dân chủ là mọi quyền lợi là từ dân, do dân vì dân, người dân có quyền tự quyết, nhà nước phải phục vụ những nguyện vọng chính đáng của họ... Còn đa nguyên đa đảng nếu có thì đảng nào thì đảng đó phục vụ lợi ích của chính nó, Đảng này không cần quan tâm tới vấn đề của đảng kia như thế nào, thậm chí giết bỏ lẫn nhau để giành đk quyền lãnh đạo chỉ huy..

  Trả lờiXóa
 15. dân chủ đâu có đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng.là công dân việt nam yêu nước thì chúng ta phải bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của bọn phản cách mạng. Đa nguyên, đa đảng sẽ không bao giờ có dân chủ cả.nó chỉ làm đất nước càng ngày càng suy thoái và bất ổn mà thui.hãy nhìn vào thực tế ở những nước có chế độ này mà xem!

  Trả lờiXóa
 16. Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng. Có đa đảng chưa chắc đã có dân chủ và ngược lại dân chủ thì không đồng nhất với đa nguyên, đa đảng. Ở Việt Nam chỉ có một đảng duy nhất nhưng lại có dân chủ vì đảng do nhân dân làm chủ, phục vụ cho lợi ích của nhân dân, là đảng của dân, do dân và vì dân. đây là điều minh chứng rõ nét nhất để bác bỏ, đập tan luận điệu của những người thiếu thiện chí cho rằng ở Việt Nam muốn có dân chủ thực sự thì phải thực hiện cơ chế đa nguyên, đa đảng.

  Trả lờiXóa
 17. Dân chủ dù chế độ nào dù cho Đảng nào lãnh đạo; một đảng hay đa đảng cũng vậy nếu nó được giai cấp lãnh đạo đất nước quan tâm có những chính sách tích cực để nó được thực hiện thì dân chủ vẫn tốt nếu họ vì dân thì vẫn tốt với các nước tư sản ai lãnh đạo đó là giai cấp tư sản và họ vì cái gì đó là vì quyền lợi của giai cấp tư sản là chủ yếu còn nhân dân thì chưa chắc nên bản chất nó có thực sự như họ tô vẽ.
  Trở lại vấn đề dân chủ và đa nguyên đa đảng thì thật sự một số kẻ xấu đang cố tình hiểu sai vấn đề cốt lõi của dân chủ.

  Trả lờiXóa
 18. Dân chủ là dân làm chủ là vì nhân dân chứ cái dân chủ mà làm tất cả là để phục vụ quyền lợi của giai cấp nào đó hay để phục vụ quyền lợi của giai cấp thống trị ấy thì có xứng gọi là dân chủ hay không và bản thân có tốt thì người ta nhìn sẽ biết chứ không phải chờ họ vẽ tô đủ thứ màu sắc đẹp như mơ ấy nhưng thực chất thì lại trái ngược lại ấy thì có xứng không. Một xã hội tốt một xã hội có dân chủ là Nhà nước luôn vì nhân dân do dân làm chủ lấy quyền lợi của nhân dân làm gốc ấy chứ không phải cứ kêu gào thảm thiết là thế này thế nọ là đa nguyên thì mới dân chủ như một số kẻ đang gào đâu.

  Trả lờiXóa
 19. Ở đất nước chúng tôi Đảng và nhà nước luôn lấy dân làm gốc và tất cả là vì quyền lợi của nhân dân để nhân dân có một cuộc sống ngày một tốt hơn ấy là không có dân chủ sao?

  Trả lờiXóa
 20. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nên dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.

  Trả lờiXóa
 21. Mĩ và các thế lực thù địch luôn luôn tìm cách biến nước ta theo chế độ đa nguyên đa đảng. Cứ nhìn vào thực trạng của Mĩ và một số nước theo chế độ đa nguyên, đa đảng như Thái Lan chẳng hạn xem nó rối ren và phức tạp như thế nào. Không phải là đa nguyên, đa đảng thì nhân dân mới có dân chủ, điều quan trọng là đảng cầm quyền đó lãnh đạo như thế nào là thôi

  Trả lờiXóa
 22. Dân chủ không đồng nghĩa với vấn đề đa nguyên đa đảng.Còn đa nguyên đa đảng nếu có thì đảng nào thì đảng đó phục vụ lợi ích của chính nó, Đảng này không cần quan tâm tới vấn đề của đảng kia như thế nào, thậm chí giết bỏ lẫn nhau để giành đk quyền lãnh đạo chỉ huy, cứ tranh giành quyền lực cảu nhau như thế liệu nhân dân có được cuộc sống bình yên,ấm no, hạnh phúc, đất nước có thể phát triển được

  Trả lờiXóa
 23. dân chủ không hề đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng, dân chủ được thực hiện bởi các chính sách của nhà nước, không quan trọng có đa đảng hay không chỉ cần nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ thì người dân sẽ có dân chủ, thực tế thì mặc dù việt nam chỉ có sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam vẫn có tự do dân chủ rất tốt

  Trả lờiXóa
 24. thực tế đa nguyên đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ, nếu như vậy thì nước ta đã đa nguyên đa đảng từ lâu rồi, thực tế đa nguyên đa đảng có rất nhiều mặt trái, vì dụ như sự đấu đá giữa nhiều đảng phái, dẫn tới mâu thuẫn xã hội cũng như các hiện tượng phức tạp trong xã hội cản trở sự ổn định và phát triển của đất nước

  Trả lờiXóa
 25. nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước đang có âm mưu chống phá nước ta, muốn vậy chúng thực hiện âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam bằng cách kêu gọi đa nguyên đa đảng, chúng luôn sử dụng luận điệu có đa nguyên đa đảng thì mới có dân chủ, tuy nhiên đó chỉ là luận điều của những kẻ xấu, đá nguyên đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ

  Trả lờiXóa
 26. đa nguyên đa đảng mà không có sự ổn định phát triển và ổn định thì cũng chẳng để làm gì và cũng chẳng thể có dân chủ được, mục đích của bất kỳ nhà nước cũng như chế đô chính trị nào là giúp cho đất nước ổn định và phát triển cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, về mặt đó thì việt nam đang làm rất tốt

  Trả lờiXóa
 27. lấy ví dụ ở việt nam chỉ có sự lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của đảng cộng sản việt nam tuy nhiên người dân vẫn luôn được tạo điều kiện thực hiện quyền dân chủ, nhà nước luôn có phương châm, dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra, có ở đâu trên thế giới được như thế không, điều đó khẳng định chắc chắn rằng dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng

  Trả lờiXóa
 28. dân chủ và đa nguyên đa đảng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng hai phạm trù này với nhau được, có dân chủ không nhất thiết cần phải đa nguyên đa đảng và ngược lại có đa nguyên đa đảng không đồng nghĩa với việc có dân chủ, vì vậy cần phải xác định rõ ràng rằng dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng

  Trả lờiXóa
 29. dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng, đó là thực tế, tuy nhiên vẫn có một số người cố tình không hiểu điều đó mà còn tuyên truyền kích động người dân hiểu sai về chính sách của đảng và nhà nước, gây mâu thuẫn xã hội để người dân hướng theo luận điệu của chúng, tức là dân chủ phải đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng

  Trả lờiXóa
 30. 2 bài học lù lù ấy đã có rồi mà sao vẫn có nhiều người dân mình bị bọn phản động nó lôi kéo, tuyên truyền chống phá thế nhỉ? Liên Bang Xô Viết sau khi ĐCS mất quyền lãnh đạo tuyệt đối, dẫn đến đa nguyên đa đảng thì hậu quả là như thế nào, sụp đổ cả một hệ thống XHCN, đất nước chia năm xẻ bảy. Thái Lan đó, một nước ở ngay trong khu vực ĐNA cũng suốt ngày chiến tranh loạn lạc chỉ vì vấn đề đấu tranh nội bộ giữa các đảng phái. Dân chủ được thể hiện qua các quyền lợi và nghĩa vụ rất thiết thực của nhân dân, chẳng liên quan gì đến đa nguyên hay đa đảng cả.

  Trả lờiXóa
 31. Một bài viết quá kém thuyết phục với những ví dụ và luận điểm ngây thơ. Ai cũng biết độc quyền kinh tế (như độc quyền ngành điện, viễn thông, vv... chắc chắn sẽ kéo theo trì trệ, lợi ích nhóm, những nhiễu, cạnh tranh bất bình đẳng và kềm hãm sự phát triển xã hội. Độc quyền chính trị còn tệ hại gấp vạn lần như thế với sự lạm dụng quyền lực, thao túng cơ cấu tổ chức, tham nhũng... Cách đây cả trăm năm nhà cách mạng Tôn Trung Sơn đã đề cao dân chủ trên cơ sở tam quyền phân lập, mấy người chịu khó tìm đọc và suy nghĩ đi, đừng có theo đuôi hô khẩu hiệu. Quá chán

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dân chủ không đồng nghĩa với vấn đề đa nguyên đa đảng... Cái thằng Nặc danh ngu đần đã không biết gì còn tỏ ra nguy hiểm à??? Chỉ có mày mới có mấy cái luận điệu thơ ngây ấy thôi. Mày thử xem đa Đảng rồi sẽ thế nào, tao thừa biết mày hiểu điều đó hơn ai hết... Đa đảng để cho bọn mày chống phá đúng không???

   Xóa
  2. Bài học đấy rồi còn muốn đa Đảng hả Nặc danh?dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng, đó là thực tế, tuy nhiên vẫn có một số người như mày cố tình không hiểu điều đó mà còn tuyên truyền kích động người dân hiểu sai về chính sách của đảng và nhà nước, gây mâu thuẫn xã hội để người dân hướng theo luận điệu của chúng, tức là dân chủ phải đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng

   Xóa
 32. chúng ta nên nhìn nhận đúng vấn đề trọng tâm, như thế nào là dân chủ ,để có được sư dân chủ thì phải cần như thế nào, như vậy chúng ta sẽ thấy sự đa nguyên đa đảng và vấn đề dân chủ thực ra chẳng có liên quan gì với nhau, có đa nguyên đa đảng chưa chắc đã có dân chủ và ngược lại, có dân chủ chưa chắc đã cần đa nguyên đa đảng

  Trả lờiXóa
 33. thực ra thì vấn đề dân chủ chẳng có liên quan gì tới vấn đề đa nguyên đa đảng cả , tuy nhiên có một sô người lại có cố tình gắn hai vấn đề này lại với nhau, mục đích chính của họ chỉ là làm sao có thể chống đối và lật đổ đảng cộng sản việt nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam chúng ta

  Trả lờiXóa
 34. xã hội mỗi đất nước cần phải được quản lý, và chịu trách nhiệm quản lý xã hội chính là nhà nước, tất nhiên trong xã hội có nhiều thành phần khác nhau, đôi khi quyền lợi của họ mâu thuẫn với nhau, vì vậy để đảm bảo lơi ích cho tất cả nhân dân nhiều khi chỉ mang tính tương đối mà thôi, quan trọng là phải có sự thống nhất

  Trả lờiXóa
 35. chúng ta hãy cùng nhìn vào những gì thực thế đang diễn ra , có ai nói việt nam chúng ta không dân chủ ngoài những thế lực thù địch muốn chống phá đất nước ta, còn nhân dân việt nam mới là những người cảm nhận rõ về thực tế nhất, và không một ai đồng ý với những luận điệu sai trái này

  Trả lờiXóa
 36. đa nguyên đa đảng có gì hay, mấy cái ông này chỉ mong đảng cộng sản việt nam sụp đổ để dễ bề chống phá đất nước ta đấy, đừng tưởng họ muốn đa nguyên đa đảng là để cho cuộc sống của nhân dân ta ngày càng tốt hơn ,không có chuyện đó đâu, họ làm vậy là vì tiền và theo sự chỉ đạo của nước ngoài mà thôi

  Trả lờiXóa
 37. chủ đê này không bao giờ hết nóng đâu, nhân việt nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và luôn khẳng định đảng cộng sản việt nam sẽ luôn là đảng lãnh đạo duy nhất và tuyệt đối với đất nước ta, chính vì vậy những đối tượng chống đối chắc chắn sẽ vẫn đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng

  Trả lờiXóa
 38. dân chủ mà đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng ư, tôi thì tôi không nghĩ như vậy đâu, các thánh lừa trẻ con thì được, chứ người ta hiểu vấn đề rồi thì không ổn đâu, cứ thử xem mây nước có đa nguyên đa đảng, thậm chí là nước mỹ xem, ở đó có dân chủ không, ở đó có người nghèo hay không, rất nhanh chóng, ta sẽ có được câu trả lời

  Trả lờiXóa