Nhìn nhận đúng về những hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo tuyên truyền chống Việt Nam

07/02/2013
Tags:

45 nhận xét:

 1. Tôn giáo, dân tộc luôn là vấn đề mà phản động lợi dụng để lôi kéo nhân dân chống lại Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 2. Đảng và nhà nước cần siết chặt hơn nữa việc quản lý vấn đề dân tộc tôn giáo để tránh tình trạng bị lợi dụng

  Trả lờiXóa
 3. Lần sửa đổi bổ sung hiến pháp cần có những quy định chặt chẽ hơn về vấn đề dân tộc tôn giáo

  Trả lờiXóa
 4. Nhà nước phải cần thắt chặt lại vấn đề tôn giáo hơn nữa, tránh gây hiểu nhầm ko tốt của bà con tôn giáo đối với đảng Và Chính Phủ Việt Nam

  Trả lờiXóa
 5. tôn giáo luôn là vấn đề gây nhiều khó khăn với chúng ta. Vì các tội phạm luôn tìm cách lợi dụng vấn đề này để gây khó khăn cho đất nước

  Trả lờiXóa
 6. cần phải trao dồi cho những người dân hiểu rõ những vấn đề hiện nay. Không để cho kẻ xấu lợi dụng làm những điều phạm pháp

  Trả lờiXóa
 7. mọi người phải có lòng tin vào Đảng vào Đất nước đừng làm những điều có hại cho đất nước

  Trả lờiXóa
 8. cần có cái nhìn đúng đắn về cái mà chúng ta làm được và những gì còn yếu kém để đưa đất nước vươn lên

  Trả lờiXóa
 9. tôn giáo là vấn đề đang được quan tâm hiện nay,vì những người có tư tưởng sai lệch lợi dụng điều đó thực hiện ý đồ xấu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng vậy nhiều người đã lợi dụng tự do tôn giáo để tuyên truyền chống phá nhà nước.vậy chung ta cần thắt chặt vấn để tôn giáo hơn nữa

   Xóa
 10. Nước ta phải cần thắt chặt lại vấn đề tôn giáo hơn nữa, tránh gây hiểu nhầm ko tốt của bà con tôn giáo đối với Đảng

  Trả lờiXóa
 11. bây giờ nhiều người mưu mô lắm toàn lợi dụng tôn giáo tạo mưu đồ xấu

  Trả lờiXóa
 12. Tôn giáo là vấn đề nhạy cảm bị rất nhiều kẻ xấu lợi dụng chống phá.

  Trả lờiXóa
 13. Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa về vấn đề tôn giáo, tránh những mưu đồ xấu.

  Trả lờiXóa
 14. Vấn đề tôn giáo đang được quan tâm rất đặc biệt, những kẻ chống phá đã lợi dụng nhằm đạt được những mục đích của chúng.

  Trả lờiXóa
 15. lợi dụng tự do tôn giáo để chống đối nhà nước việt nam là k thể chấp nhận được cần có biện pháp xử phạt chung nghiêm khắc

  Trả lờiXóa
 16. chúng ta cần thắt chặt vấn đề tôn giáo hơn nữa

  Trả lờiXóa
 17. phải chăng tôn giáo nước ta được hoạt đọng quá tự do hay sao mà các thế lưc thù địch luôn lợi dụng điều này để chông phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 18. cần có biện pháp tuyền truyeeng giáo dục nhân dân về vấn đè tôn giáo k để nhân dân tin vào những lời xằng bậy của các thế lực thù đich được

  Trả lờiXóa
 19. Luận điệu của họ tập trung vào những nội dung chủ yếu như: đả kích, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng là chủ yếu nhắm vào các vấn đề tôn giáo

  Trả lờiXóa
 20. tôn giáo hiện nay đang là vấn đề nóng bỏng được nhiều người quan tâm. Đảng và nhà nước fai có những biện pháp để ngăn chặn những kẻ xấu co mưu đồ lợi dụng quyền này nhằm mục đích riêng

  Trả lờiXóa
 21. Đảng và nhà nước ta cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này

  Trả lờiXóa
 22. có lẽ đảng và nhà nước ta nên thắt chặt quản lý vấn đề tôn giáo này

  Trả lờiXóa
 23. tốn giáo là 1 vấn đề nhạy cảm nó liên quan đến đời sống tâm linh của người dân nên rất dễ bị lợi dụng vấn đề này

  Trả lờiXóa
 24. tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, cần giải quyết triệt để

  Trả lờiXóa
 25. từ trước đến nay tôn giáo, dân tộc luôn là vấn đề mà phản động lợi dụng để lôi kéo nhân dân chống lại Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 26. Họ không còn là đại diện cho các tôn giáo, các tín đồ tôn giáo ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 27. yeuconnguoivietnam20:23:00, 25 thg 2, 2013

  Hoạt động của họ không phải là hoạt động tôn giáo mà là lợi dụng tôn giáo vào các mục tiêu chính trị phản động, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của dân tộc và của các tín đồ tôn giáo

  Trả lờiXóa
 28. Những hoạt động như vậy phải bị ngăn chặn, loại trừ ra khỏi đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Đó cũng là nguyện vọng của đông đảo chức sắc tôn giáo và quần chúng tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 29. Trong khi chờ đợi những văn bản như vậy, tôi cũng như các bạn cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trước hết đối với chính bản thân, sau đó là những người khác và toàn xã hội. Chúng ta cần tự kiểm soát mọi thông tin cá nhân trước khi đưa lên Facebook, tránh xa những đường link độc hại không rõ nguồn, những lời kêu gọi, những phong trào… khi chưa biết bản chất thật sự của nó.

  Trả lờiXóa
 30. Trong tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay, nhiều quốc gia có số lượng người thất nghiệp cao, không có lương, thậm chí nhiều người đã trở nên không nhà không cửa. Trong tình hình đó, xã hội ta vẫn chăm lo đến con người, điều đó thể hiện bản chất chế độ xã hội ta.

  Trả lờiXóa
 31. Theo tôi, lúc này không có cách nào khác ngoài cách chung sức nhau để vượt qua khó khăn, tránh tình trạng người nọ ghen ghét người kia, không đoàn kết với với nhau, nhân dân không đồng tình với các nhà quản lý... Càng khó khăn, chúng ta càng cần phải đoàn kết để tạo ra sức mạnh.

  Trả lờiXóa
 32. Nước ta là một quốc gia có nhiều tôn giáo, hầu hết các tôn giáo lớn đều có mặt tại Việt Nam. Nhà nước Việt Nam luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động và quan tâm giải quyết hợp lý các nhu cầu, tín ngưỡng tôn giáo chính đáng của quần chúng nhân dân nhưng 1 số thế lực thù địch lợi dụng vào vấn đề tôn giáo để chống phá

  Trả lờiXóa
 33. Hãy luôn thận trọng trong vấn đề tôn giáo vì rất dễ bị các thế lực bên ngoài và bên trong lợi dụng sơ hở để phản động

  Trả lờiXóa
 34. Đây là vấn đề mà Đảng và Nhà nước ta cần phải luôn đề phòng, cảnh giác vì các thế lực thù địch và phản động trong va ngoài nước thường lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để tiến hành các hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân, chống phá đảng và nhà nước, và hiện nay tình hình đang diễn ra hết sức phức tạp, tiêu biểu vụ việc ở Nghệ An vừa rồi

  Trả lờiXóa
 35. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng ngọn cờ, tập hợp lực lượng chống đối và thực hiện diễn biến hòa bình ở nước ta. Nên Đảng và Nhà nước cần phải luôn cảnh giác với những vấn đề này và có những biện pháp cụ thể để chống lại các âm mưu này

  Trả lờiXóa
 36. Ngay từ khi đặt chân vào Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc đã tính toán đến âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta, và ngày nay cũng thế, chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo các giáo sĩ, tín đồ các tôn giáo để thực hiện mục đích chính trị phản động, kích động quần chúng giáo dân chống lại chính quyền. đây rõ ràng là một âm mưu của bọn chúng nên Đảng và Nhà nước ta cần phải đề phòng

  Trả lờiXóa
 37. Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và đang hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất, phục vụ cho âm mưu sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hoá” nhằm làm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn huong nguyen nói rất đúng chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ thách đố với chính quyền, như: Chúng có ý đồ thành lập nhà nước riêng, lôi kéo tín đồ, tụ tập đông người, xúi giục biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để chờ bên ngoài can thiệp với danh nghĩa là giúp tôn giáo chống lại sự đàn áp

   Xóa
 38. Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau đây: Một là, tìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề tôn giáo để hoạt động can thiệp, chống phá. Hai là, dung túng, giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở hải ngoại tổ chức hoạt động chống Việt Nam. Ba là, hỗ trợ, kích động và chỉ đạo các đối tượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước tổ chức các hoạt động chống phá

  Trả lờiXóa
 39. thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động là chỉ đạo cho một số đối tượng cực đoan, núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo, như “mục sư”, “tình nguyện viên”,... để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, nhằm lừa phỉnh, dụ dỗ, xúi giục, kích động các tín đồ bỏ lao động sản xuất để tham gia hoạt động biểu tình chống đối chính quyền. đây chính là vấn đề mà Đảng, Nhà nước ta cần phải chú ý và đề phòng

  Trả lờiXóa
 40. Hiện nay và trong thời gian tới,các thế lực thù địch và bọn phản động đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 41. điều kiện mở cửa và hội nhập quốc tế, tác động của kinh tế thị trường, vì vậy trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, các phần tử thù địch ở trong nước và ngoài nước lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động tín đồ tiến hành hoạt động chống đối nhà nước, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực tới trật tự, an toàn xã hội. đây là vấn đề đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 42. vấn đề tôn giáo luôn là vấn đề nóng đối với Đảng và Nhà nước ta. Hiến pháp đã quy định quyền tự do tôn giáo, và bọn phản động và các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc về quyền tự do này để kích đông các các giáo dân có những đòi hỏi trái pháp luật và chống lại chính quyền nhân dân. để chống lại các âm mưu này, Đảng và Nhà nước ta cần phải có những biện pháp hơn nữa và điều quan trọn nhất là phải giáo dục cho nhân dân hiểu và ý thức đúng về pháp luật

  Trả lờiXóa