Chủ động bảo vệ bản sắc văn hóa Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

27/02/2013
Tags:

84 nhận xét:

 1. giới trẻ giờ bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa phương Tây quá

  Trả lờiXóa
 2. làm sao để bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của ta trong thời hội nhập là bài toán khó

  Trả lờiXóa
 3. nhịp sống càng hối hả, người ta lại càng chú trọng tới việc kiếm tiền mà bỏ quên những giá trị khác

  Trả lờiXóa
 4. muốn vậy cần sự chung tay của toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 5. cần quan tâm tới giáo dục cho trẻ em ngay từ lúc nhỏ để chúng ý thức được những điều hay lẽ phải

  Trả lờiXóa
 6. trong thời đại du nhập các văn hóa từ các nước phương tây đến chúng ta cần có những biện pháp để ko bị mất đi nên văn hóa lâu đời của nước ta

  Trả lờiXóa
 7. Âm mưu của địch là đồng hóa văn hóa của ta rồi từ từ uốn nó theo hướng tư bản chủ nghĩa vì thế chúng ta cần cảnh giác và có biện pháp ngăn chặn việc này

  Trả lờiXóa
 8. Hòa nhập nhưng không hòa tan luôn là phương châm của Đảng ta. Vì vậy mỗi con người dân hãy cùng nhau bảo vệ lấy những nét văn hóa dân tộc ta nhé

  Trả lờiXóa
 9. Không nên để những truyền thống văn hóa lâu đời từ xưa đến nay mai một đi

  Trả lờiXóa
 10. toàn quân, toàn dân cần có những hành động thiết thực để bảo vệ và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Trả lờiXóa
 11. Chỉ cần mỗi người dân cùng có ý thức bảo vệ nền văn hóa dân tộc thiêng liêng thì sẽ chẳng bao giờ nền văn hóa nước ta mai một

  Trả lờiXóa
 12. Nhận thức rừ những vấn đề trên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần có những hành động thiết thực để bảo vệ và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Trả lờiXóa
 13. Mặt trái của kinh tế thị trường cũng làm nảy sinh xu hướng kinh doanh đơn thuần, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động văn hoá, tác động tiêu cực đến tư tưởng và văn hoá, lối sống của xó hội.

  Trả lờiXóa
 14. chúng tacần quan tâm tới giáo dục cho trẻ em ngay từ lúc nhỏ để chúng ý thức được những điều hay lẽ phải chứ

  Trả lờiXóa
 15. chúng ta fai hòa nhập nhưng không được hòa tan, vẫn fai giữ bản sắc tốt đẹp của dân tộc

  Trả lờiXóa
 16. thực chất âm mưu của địch là từ bên trong chứng ta fai cảnh giác với bọn chúng

  Trả lờiXóa
 17. Là người Việt Nam chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ truyền thống quý báu từ xưa đến giờ của cha ông ta

  Trả lờiXóa
 18. Âm mưu cơ bản và lâu dài của các thế lực thù địch là tìm mọi cách để áp đặt các giá trị tư tưởng, văn hóa, lối sống phương Tây, làm mất dần bản sắc văn hóa dân tộc ở Việt Nam vì vậy chúng ta phải có những biện pháp để phòng ngừa chúng

  Trả lờiXóa
 19. Giáo dục từ thanh thiếu niên để tất cả cùng nhau giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc

  Trả lờiXóa
 20. Muốn văn hóa ta ko bị hòa tan trong biển lớn các nền văn hóa thì trước hết trong mỗi chúng ta cần có ý thức để bảo vệ nó đã

  Trả lờiXóa
 21. Chúng ta cần đào tạo từ thế hệ trẻ để có cái nhìn nhận đúng đắn nhất về Văn hóa dân tộc

  Trả lờiXóa
 22. Trong thời đại này việc bảo vệ được những nét văn hóa truyền thống là điều rất khó khăn. Vì vậy cần nhà nước và các cấp các ngành có những biện pháp tích cực hơn nữa để ko làm mai một đi những nét đẹp văn hóa tốt đẹp đó

  Trả lờiXóa
 23. cần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp mà cha ông ta để lại,đó chính la nhiệm vụ của thế hệ trẻ chúng ta!

  Trả lờiXóa
 24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 25. Là người Việt Nam chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ truyền thống quý báu từ xưa đến giờ của cha ông ta

  Trả lờiXóa
 26. chúng ta hội nhập với thế giới, chúng ta tiếp thu những gì tiên tiến của ho, chúng ta cũng quãng bá những tinh hoa của dân tộc ta trên toàn thế giới! để cho họ thấy một Việt Nam tươi đẹp thế nào!

  Trả lờiXóa
 27. Việt Nam đã có trên 4000 năm lịch sử phát triển. Do đó chúng ta cần bảo vệ và phát triển nền văn hóa của chúng ta. Nhưng bên cạnh đó cũng cần học hỏi và tiếp thu những gì tốt đẹp, đáng để chúng ta học hỏi từ các nền văn hóa của các dân tộc khác trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 28. Mỗi dân tộc đều có một bản sắc văn hóa riêng. Việt Nam cũng thế. Chúng ta cần bảo vệ bản sắc văn hóa riêng đó của đất nước chúng ta trước các nền văn hóa khác.

  Trả lờiXóa
 29. Bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng phai nhạt. giới trẻ bây giờ chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương tây, tuy nói răng phải tiếp thu văn hóa nước ngoài, tuy nhiên sự tiếp thu phải có chọn lọc.

  Trả lờiXóa
 30. thế hệ trẻ chúng ta ngày nay cần giữ gìn và phát huy những nét truyền thống tốt đẹp mà cha ông ta đã để lại để nước ta không chỉ đẹp mà còn đậm đà bản sắc đân tộc.

  Trả lờiXóa
 31. trong quá trình hội nhập quốc tế chúng ta càng phải cần gìn giữ những tinh hoa văn hóa của dân tộc

  Trả lờiXóa
 32. Việc hội nhập với thế giới là một cơ hội lớn đối với Việt Nam trong việc phát triển đất nước nhưng đồng thời cũng là một nguy cơ - Nguy cơ bị đồng hóa. Giới trẻ ngày nay đang dần quên đi những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Đừng để nền văn hiến 4000 năm của chúng ta bị lu mờ.

  Trả lờiXóa
 33. toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần có những hành động thiết thực để bảo vệ và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hoá trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại;

  Trả lờiXóa
 34. Bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng phai nhạt. giới trẻ bây giờ chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương tây, tuy nói răng phải tiếp thu văn hóa nước ngoài, tuy nhiên sự tiếp thu phải có chọn lọc.

  Trả lờiXóa
 35. Chúng ta cần đào tạo từ thế hệ trẻ để có cái nhìn nhận đúng đắn nhất về Văn hóa dân tộc

  Trả lờiXóa
 36. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 37. Các thế lực thù địch cũng đang tăng cường các hoạt động xâm nhập văn hóa - nghệ thuật phương Tây vào Việt Nam. Thông qua đó, để tiến hành cuộc xâm lăng văn hóa với qui mô ngày càng lớn. Chúng tìm mọi cách truyền bá văn hóa - nghệ thuật, lối sống trái với bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam vào xã hội nước ta.

  Trả lờiXóa
 38. nền văn hóa của dân tộc chúng ta được xuất xứ từ xa xưa cho nên chúng ta cần phải bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà người đi trước để lại.

  Trả lờiXóa
 39. chúng ta cần chung tay bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.không nên chạy theo trào lưu nền văn hóa Phương tây.

  Trả lờiXóa
 40. Hòa nhập nhưng không hòa tan!! Giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta!!!!!!

  Trả lờiXóa
 41. Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam dù bất kỳ ở nơi đâu, bất cứ khi nào!
  Là niềm tự hào của một công dân Việt Nam được sống trong đất nước đậm đà bản sắc dân tộc...

  Trả lờiXóa
 42. Chúng ta cần bảo vệ bản sắc văn hóa riêng vốn có của đất nước chúng ta

  Trả lờiXóa
 43. nhiệm vụ của thế hệ trẻ chúng ta là cần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp mà cha ông ta để lại !

  Trả lờiXóa
 44. toàn cầu hóa là xu thê chung của thế giời, tạo điều kiện thuận lợi cho chung ta phát triển ,tuy nhiên bên cạnh đó cũng kèm theo những hệ lụy không nhỏ, và văn hóa dân tộc bị phai nhạt là một trong những hệ lụy đó.

  Trả lờiXóa
 45. hội nhập là tốt nhưng để văn hóa dân tộc phai nhạt là điều không tốt mỗi người dân chúng ta điều có trách nhiệm bảo vệ văn hóa dân tộc.

  Trả lờiXóa
 46. bây giờ thấy nhiều loại văn hóa du nhập vào việt nam quá, tốt cũng có ,xấu cũng có nốt, tuy nhiên thấy xấu nhiều hơn là tốt.

  Trả lờiXóa
 47. nhiều người học đòi theo văn hóa phương tây quá, cứ chê việt nam thế này thế nọ chứ, ghét cái mẹt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng đấy mình ghét là cái kiểu nói như là có câu đầu tiên là: "người việt nam minh.." sau đấy là một sàng về tật xấu của người việt nam mình, nói chung là không vơ đũa cả nắm.

   Xóa
 48. Bản sắc dân tộc là nét đẹp của mỗi đất nước. Và nhiệm vụ của chúng ta là gìn giữ nét đẹp đó.

  Trả lờiXóa
 49. Giới trẻ bây giờ chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương tây, tuy nhiên sự tiếp thu đó phải có chọn lọc.

  Trả lờiXóa
 50. Phải luôn biết gì giữ và không ngừng phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Việt vì những gì đất nước chúng ta có là rất đa dạng

  Trả lờiXóa
 51. Toàn cầu hóa là xu thế chung của thế giời, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta phát triển ,tuy nhiên bên cạnh đó cũng kèm theo những hệ lụy không nhỏ, và văn hóa dân tộc bị phai nhạt là một trong những hệ lụy đó. Hãy chỉ hòa nhập chứ đừng bao giờ hòa tan

  Trả lờiXóa
 52. Hãy biết tôn trọng những gì chúng ta đang có...

  Trả lờiXóa
 53. Tôi yêu Việt Nam! Tự hào mang trong mình dòng máu Việt, những văn hóa đậm chất Việt Nam.Nó thấm vào máu vào trong suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta!!!

  Trả lờiXóa
 54. Văn hóa Việt Nam vốn đậm đà bản sắc dân tộc. Mỗi người con đất Việt khi đi xa luôn tự hào về truyền thống ấy cũng như những nét đặc trưng của từng vùng miền, quê hương. Với xu thế hội nhập như hiện nay, chúng ta cần có một cái nhìn tổng thể về nền văn hóa Việt để từ đó tuyên truyền, giáo dục cho tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ những nét đẹp văn hóa của dân tộc sao cho chúng ta "hòa nhập chứ không hòa tan".

  Trả lờiXóa
 55. đúng chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan, bản sắc văn hóa của Việt Nam phải dc giữ vững!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng hào tan là ko thể! văn hóa Việt Nam có nét đặc trưng riêng và đó là điều làm nên sự khác biệt của Việt Nam với bạn bè quốc tế

   Xóa
 56. văn hó Việt Nam không thể hào tan vào văn hóa khác chúng ta phải giữu vững được bản sắc dân tộc mình duy có hội nhập quốc tế.

  Trả lờiXóa
 57. toàn quân, toàn dân cần có những hành động thiết thực để bảo vệ và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Trả lờiXóa
 58. chúng ta phải xác định hòa nhập nhưng không hòa tan, phải bảo vệ nền văn hóa của quê hương, của đất nước! chúng ta có quyền học hỏi những điều hay, những tinh hoa văn hóa của thế giới, nhưng chúng ta không được học những cái không hay, những cái xấu!

  Trả lờiXóa
 59. Việt Nam đang trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế... Nó vừa mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Nền văn hóa cũng vậy, nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ mất đi bản sắc văn hóa. chỉ nên tiếp thu những nền văn hóa tốt và triệt để tẩy chay nền văn hóa không phù hợp với đất nước

  Trả lờiXóa
 60. Không nên chạy theo những cái đồi trụy hoặc không phù hợp từ bên ngoài. Quá trình toàn cầu hóa tiềm tàng nhiều nguy cơ làm mất bản sắc văn hóa dân tộc Việt

  Trả lờiXóa
 61. Bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nền văn hóa của các quốc gia khác du nhập vào nước rất mạnh mẽ, bên cạnh mặt tích cực là chúng ta được tiếp cận với nền văn minh của nhân loại thì mặt trái của sự hội nhập là nền văn hóa dễ bị thay đổi.

  Trả lờiXóa
 62. văn hóa là cả một nền tảng tinh thân của dân tộc được những người đi trước để lại cho nên chúng phải biết kế thừa và phát huy một cách có hiệu quả những bản sắc văn hóa của từng vùng miền,đây coi như là một nền tảng,một kho báu tinh thần.

  Trả lờiXóa
 63. hiện nay nhiều người thường có những phong trào Tây hóa và dần quên đi những nét đẹp văn hóa vốn được để lại từ lâu,vì thế chúng ta phải có những hành động thiết thực để bảo vệ và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiến,đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc,thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  Trả lờiXóa
 64. bản sắc văn hóa dân tộc cần được gìn giữ không được pha tạp khi hội nhập, chủ động giữ gìn là rất cần thiết và đúng đắn. Cần thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hoá trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại

  Trả lờiXóa
 65. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi một quốc gia, dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đàn bản sắc dân tộc” và coi đây là động lực của sự phát triển.

  Trả lờiXóa
 66. Âm mưu của địch là đồng hóa văn hóa của ta rồi từ từ uốn nó theo hướng tư bản chủ nghĩa vì thế chúng ta cần cảnh giác và có biện pháp ngăn chặn việc này

  Trả lờiXóa
 67. Tôi yêu Việt Nam! Tự hào mang trong mình dòng máu Việt, những văn hóa đậm chất Việt Nam

  Trả lờiXóa
 68. toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần có những hành động thiết thực để bảo vệ và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Trả lờiXóa
 69. nhà nước và các cấp các ngành có những biện pháp tích cực hơn nữa để ko làm mai một đi những nét đẹp văn hóa tốt đẹp đó

  Trả lờiXóa
 70. nhịp sống càng hối hả, người ta lại càng chú trọng tới việc kiếm tiền mà bỏ quên những giá trị khác

  Trả lờiXóa
 71. việt nam là quốc gia có truyền thống lâu đời và có nền văn háo đậm đà bản sắc dân tộc, trong qua thời kỳ hiện nay trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa của toàn thế giới, việc giao lưu về mọi mặt trong đó có giao lưu về văn hóa là một điều tất yếu, việc giao lưu đó tạo ra rất nhiều tác đông tích cực, tuy nhiên nó cũng là một nguy cơ đe dọa tới bản sắc văn hóa của dân tộc ta, vì vậy cần phải hết sức quan tâm tới việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hiện nay

  Trả lờiXóa
 72. xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa là một mối đe dọa nghiêm trọng tới việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc của nước ta, vì vậy cơ quan văn hóa cũng như toàn thể xã hội cần ý thức được vai trò quan trọng của việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc cũng như tác hại to lớn nếu bản sắc văn hóa dân tộc bị mất đi, như vậy nước ta mới tránh được nguy cơ mất bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập hiện nay

  Trả lờiXóa
 73. việc mất bản sắc văn hóa dân tộc là một điều rất nguy hiểm, vì vậy, bằng mọi cách, chúng ta không thể để điều đó xảy ra, muốn vậy phải tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là trong các nhà trường, cần tuyệt đối tránh việc hòa nhập với quốc tế mà hòa tan mất bản sắc văn hóa dân tộc

  Trả lờiXóa
 74. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình hội nhập giao lưu hợp tác để cùng phát triển và tất nhiên sẽ có sự giao lưu về văn hóa để có thể tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại làm phong phú thêm cho đời sống văn hóa của nhân dân ta. Tuy nhiên bên cạnh những văn hóa tốt đẹp thì vẫn có rất nhiều những văn hóa xấu không lành mạnh không phù hợp với thuần phong mĩ tục của người Việt Nam ta. Chính vì thế ta cần phải có những biện pháp kế hoạch lâu dài để có thể giải quyết vấn đề này sao cho hợp lí cho đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 75. Chúng ta có quyền tự hào với thế giới bởi vì những truyền thống văn hóa riêng những truyền thống quý báu tốt đẹp của dân tộc ta nhân dân ta. Chính vì thế nên chúng ta cần phải có những chính sách biện pháp để có thể gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp này của dân tộc ta bởi vì hiện nay đã có rất nhiều những truyền thống văn hóa quý báu tốt đẹp của dân tộc đang ngày càng bị mai một và mất đi nếu chúng ta không có những biện pháp kịp thời thì sẽ không thể nào giải quyết được.

  Trả lờiXóa
 76. Đất nước ta không hề thua kém với bất kì nước nào về những truyền thống văn hóa quý báu và tốt đẹp của dân tộc của nhân dân. Chính vì vậy nên chúng ta cần phải biết trân trọng gìn giữ phát huy những truyền thống văn hóa bản sắc văn hóa riêng của dân tộc ta không để cho nó bị mai một hoặc mất đi. Hiện nay đã có rất nhiều những nét đẹp đẽ quý báu những truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc ta đã không được gìn giữ và bảo tồn nên bị mai một và mất đi rất nhiều nếu chúng ta không có những biện pháp kịp thời thì sẽ không thể nào bảo tồn được những bản sắc văn hóa riêng của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 77. Trong quá trình toàn cầu hóa mở rộng quan hệ ngoại giao quốc tế với các nước trên thế giới về kinh tế , văn hóa và xã hội thì việc chủ động bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề rất quan trọng !
  Trong một vài năm gần đây việc du nhập các loại hình văn hóa mới làm biến đổi bản sắc văn hóa rất đáng quan tâm vì ngoài yếu tố tích cực thì cũng có sự xuất hiện nhiều hơn của các yếu tố tiêu cực !

  Trả lờiXóa
 78. Tiếp thu những cái hay cái đẹp trong bẳn sắc của các nền văn hóa trên thế giới là không thể phủ nhận !
  Nhưng cần có sự tiếp thu chọn lọc và tinh tế , không phải bất cứ thứ gì gọi là đặc sắc của quốc gia này cũng có thể áp dụng đến quốc gia khác !
  Ví dụ như năm mới của người Mỹ bị bắt buộc phải ăn mỳ truyền thống của Trung Quốc !

  Trả lờiXóa
 79. bảo vệ bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc song song với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại góp phần xây dựng nước ta có nền văn hóa đa dạng phong phú nhưng đồng thời sẽ có sự thay đổi biến thể của bản sắc văn hóa !
  Cần có chính sách phát triển văn hóa như : hòa nhập mà không hòa tan !

  Trả lờiXóa
 80. Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc chính là bản vệ chủ quyền quốc gia lãnh thổ , truyền thống lâu đời từ ngàn năm để lại !
  TQ đô hộ nước ta với 1000 năm bắc thuộc với chính sách đồng hóa nhưng từ những hành động duy trì bản sắc dân tộc qua cả 1000 năm ấy dân tộc ta vẫn giành được độc lập chủ quyền của mình !

  Trả lờiXóa
 81. bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia chính là cách mà quốc gia đó thể hiện được tên tuổi của mình trên bản đồ thế giới một cách hiệu quả nhất mà không phải mất công truyền bá quảng cáo trên thế giới !
  Đồng thời cũng là cách để quốc gia đó truyền đi tư tưởng của mình , du nhập tư tưởng của mình vào quốc gia khác !
  bảo vệ bản sắc văn hóa cũng chính là bảo vệ đất nước dưới tác động xấu của các nền văn hóa khác muốn nhắm tới !

  Trả lờiXóa
 82. Cá nhân là một người thuộc thế hệ trẻ cũng chính là người tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại kế thừa bản sắc văn hóa dân tộc !
  Mỗi người chúng ta cần có những cái nhìn đúng đắn , kết hợp văn hóa một cách hợp lí đảm bảo gốc rễ văn hóa VN không bị xóa nhòa !
  Bảo vệ nền văn hóa cũng chính là bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc từ ngàn xưa để lại !

  Trả lờiXóa