Việt Nam không cần “đa nguyên, đa đảng”

15/01/2013
Tags:

2 nhận xét:

  1. Một Đảng cho dễ quản lý, Bác Hồ quả là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta

    Trả lờiXóa
  2. Một đảng là quá đủ, nhiều đảng để làm gì cơ chứ, miễn là đất nước ổn định và phát triển là được rồi

    Trả lờiXóa