Hoàn thiện chính sách pháp luật về tôn giáo – Điều kiện đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

17/01/2013
Tags:

8 nhận xét:

 1. Nhìn lại trong Hiến pháp và pháp luật nước ta luôn có điều luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của người dân.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tín ngưỡng, tôn giáo phát triển trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

  Trả lờiXóa
 3. Vấn đề này thường bị bọn chống phá chính quyền xuyên tạc, bóp méo để hòng kích động lòng dân.

  Trả lờiXóa
 4. Sự thật chỉ có một, dù bọn phản động có xuyên tạc thế nào thì Cũng không thể thay đổi sự thật rằng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo luôn được thừa nhận và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

  Trả lờiXóa
 5. Bọn báo lá cải nào dám nói Việt Nam vi phạm nhan quyền, vi phạm tự do tôn giáo thì vào đây mở to mắt ra mà nhìn.

  Trả lờiXóa
 6. phải hoàn thiện chính sách pháp luật về tôn giáo tránh tạo kẽ hở cho thế lực thù địch chống phá

  Trả lờiXóa
 7. Tôn giáo cũng là mối lo ngại hàng đầu cho sự giữ gìn an ninh trật tự quốc gia. Để có an ninh vững chắc nhất thiết phải giữ ổn định tự do tín ngưỡng, tôn giáo

  Trả lờiXóa
 8. Việt nam luôn tôn trọng các vấn đề dân tộc cũng như tôn giáo, vấn đề rất nhạy cảm ở nước ta đang ngày càng được chú trọng hơn bao giờ hết

  Trả lờiXóa