DÂN VỚI ĐẢNG

15/01/2013
Tags:

3 nhận xét:

  1. Quân dân ta như cá với nước ^^

    Trả lờiXóa
  2. Mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân đã trở thành quy luật, trở thành sức mạnh để đất nước chúng ta ngày càng vững mạnh và giàu đẹp

    Trả lờiXóa
  3. Đảng và nhân dân ta là một và không thể tách rời. Sự đi đến thắng lợi của Đảng có được là nhờ vào quần chúng nhân dân và ngược lại nhân dân có sự lãnh đạo đúng đắn đó thì mới đem lại hạnh phúc, ấm no

    Trả lờiXóa