ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA LUÔN ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

15/01/2013
Tags:

39 nhận xét:

 1. Với các chính sách như trên, chúng ta có thể vững tin đồng bào dân tộc thiểu số sẽ là bộ phận quan trọng, giúp đất nước phát triển cũng như bền vững về nhiều mặt

  Trả lờiXóa
 2. Các dân tộc luôn ình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển với phương châm nơi nào khó khăn hơn được quan tâm, ưu tiên hơn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Điều đó chứng tỏ Đảng ta luôn đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số

  Trả lờiXóa
 3. các dân tộc Việt Nam là một thể thống nhất. tất cả dân tộc anh em không phân biệt già trẻ, gái trai, tuổi tác đều có những quyền và nhiệm vụ bình đẳng với nhau.

  Trả lờiXóa
 4. việt nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên dải đất hình chữ s, so với dân tộc đa số là dân tộc kinh, điều kiện sinh hoạt cảu các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên hiện nay đảng và nhà nước ta đang có rất nhiều chính sách quan tâm tới việc ổn định cuộc sống và phát triển của đồng bào các dân tộc

  Trả lờiXóa
 5. Vấn đề dân tộc đang là những vấn đề nhạy cảm, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền chống phá Nhà nước ta một cách quyết liệt. Nhà nước ta luôn đảm bảo quyền cho các dân tộc thiểu số. Đất nước ta đoàn kết là sức mạnh, hễ là người Việt Nam không phân biệt dân tộc đều là một gia đình.

  Trả lờiXóa
 6. hiện nay đảng va nhà nước ta rất quan tâm tới các chính sách đầu tư và phát triển cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp đất nước, các chương trình như 134 135 ... và rất nhiều chương trình ý nghĩa khác cũng đều có chung là phát triển kinh tế xã hội của các đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào vùng sâu vùng xa

  Trả lờiXóa
 7. Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm đặc biệt tới những đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa như là chính sách hỗ trợ phát triển về đào tạo hay ưu tiên cho các bạn dân tộc được cộng điểm khi thi đại học,... điều đó thể hiện rõ sự quan tâm của Nhà nước ta với đồng bào

  Trả lờiXóa
 8. ở những nơi vùng sâu vùng xa, kinh tế còn khó khăn, dân trí chưa được nâng cao. Vì thế đồng bào nơi đây đáng bị bọn phản động lợi dụng kích động, nói xấu Đảng và Nhà nước đi theo chúng. Chúng ta cần quan tâm hơn nữa tới nâng cao giáo dục và tuyên truyền cho người dân những nơi đó.

  Trả lờiXóa
 9. phải khẳng định một điều rằng, đảng và nhà nước ta đã và đang rất quan tâm tới các chinh sách phát triển cho các đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên do nhiều điều kiện khách quan như điều kiên tự nhiên, trình độ nhận thức của đồng bào còn thấp vì vậy cuộc sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với những chính sách cụ thể và thiết thực của đảng và nhà nước thì trong thời gian ngắn tới cuộc sống của đồng bào sẽ được cải thiện

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mặc dù đảng và nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển về kinh tế và xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên cuộc sống thực tế của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất nhiều khó khăn, vì vậy đảng và nhàn nước vẫn cần quan tâm hơn nữa tới đồng bào dân tộc thiểu số

   Xóa
 10. Mỗi công dân điều có quyền như nhau không ai thiệt ai hơn. Nhưng điều còn tồn tại chính là các dân tộc Việt Nam sinh sống đan xen nhau trên mọi vùng miền của đất nước; các dân tộc thiểu số cư trú tập trung chủ yếu ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa – là nơi điều kiện phát triển còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông còn thấp kém, tỷ lệ nghèo cận nghèo và tái nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước. Vì thế đó là cơ hội để những kẻ hại nước bán nước có thể lợi dụng để thực hiện âm mưu xấu xa của chúng

  Trả lờiXóa
 11. Đồng bào dân tộc thiểu số của ta nhiều nơi còn khó khăn, được sự trợ giúp của Đảng và Nhà nước nên ngày càng có những đổi thay. Song do đất nước mình vẫn còn chưa phát triển nên rất cần sự đồng lòng của cả cộng đồng cùng góp sức, hướng tới xây dựng quê hương.

  Trả lờiXóa
 12. Mình nhớ đã được nhiều lần xem tài liệu về những em bé vùng cao, được đọc nhiều bài báo nói về tình hình khó khăn về kinh tế, về giáo dục ở những nơi đó mà không khỏi thấy xót xa.. Hy vọng với sự đi lên của đất nước, dân ta đặc biệt là những vùng sâu vùng xa sẽ bớt khó khăn hơn.

  Trả lờiXóa
 13. để vô hiệu hóa mọi thủ đoạn chia rẽ nội bộ của bọn phản động thì người dân cần tích cực tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, phải đặt niềm tin vững chắc nơi Đảng và Nhà nước, chớ vội lung lay theo hướng của bọn phản động là rất có thể sẽ trở thành mồi câu của chúng

  Trả lờiXóa
 14. đồng bào các dân tộc thiểu số là bộ phận anh em không thể tách rời của 54 dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã có những chính sách phát triển kinh tế vùng miền núi nhưng có vẻ hiệu quả còn chưa được cao, những mô hình hỗ trợ người nghèo còn có nhiều khâu chưa được thông suốt

  Trả lờiXóa
 15. vấn đề dân tộc là vấn đề rất nhạy cảm, thường xuyên được bọn phản động dùng nó làm vũ khí để chia rẽ đoàn kết nội bộ, Từ đó chúng tìm mọi cách tấn công, kích động đồng bào chống đối chính quyền, thực hiện âm mưu xấu xa của chúng rồi khi đó tội vạ đâu thì đồng bào phải hứng chịu

  Trả lờiXóa
 16. Việt nam ta có đến 54 dân tộc, và mỗi dân tộc lại có 1 nét văn hóa cũng như 1 lối sống riêng, nhưng tất cả đều là dân việt nam và có lòng yêu nước, hiện thì có nhiều dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, do điều kiện nên đời sống còn khó khăn hơn đối với những vùng đồng bằng, Đảng và nhà nước luôn có những chính sách nhằm hỗ trợ để giúp đông bào phát triển.

  Trả lờiXóa
 17. Nước ta có rất nhiều dân tộc thiểu số mỗi dân tộc 1 tôn giáo và quan niệm sống khác cho nên vấn đề dân tộc là vấn dề chiến lược quan trọng hiện nay của đất nước ta, nhiều thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá chính quyền nhà nước, lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân tộc để lôi kéo kích động nói xấu Đảng và nhà nước, Đảng và nhà nước ta luôn có những chủ trương chính sách nhằm hỗ trợ 1 cách tốt nhất cho đồng bào dân tộc để cùng phát triển và cuộc sống được cải thiện.

  Trả lờiXóa
 18. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Những vấn đề dân tộc, những chính sách xây dựng và phát triển đất nước luôn xuất phát từ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 19. lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoạch định những chính sách phát triển đất nước nói chung và những chính sách ngôn ngữ văn hoá dân tộc nói riêng của Đảng và Nhà nước. Đó là lý do giải thích vì sao khi đề cập đến quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề ngôn ngữ văn hoá dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số, chúng ta không thể không đề cập đến chủ nghĩa Mác-Lênin với vấn đề ngôn ngữ văn hoá các dân tộc thiểu số.

  Trả lờiXóa
 20. đất nước ta có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng nhau xây dựng vào bảo vệ tổ quốc, tuy vẫn còn có một số dân tộc khá lạc hậu nhưng với sự quan tâm của đảng, nhà nước ta thì đời sống của nhân dân đồng bào các dân tộc đã không nừng được cải thiện bằng việc đầu tư, thực hiện các chính sách kinh tế. bên canh đó là các thế lực thù địch luôn tìm cách chia rẽ dân tộc bằng việc kích động dồng bào ta nhằm gây náo loạn, mất trật tự an ninh ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. mọi âm mưu của chúng đều thất bại vì đảng ta luôn chăm lo cho đồng bào các dân tộc để cân bằng về mọi mặt của các dân tộc anh em chúng ta. chúng ta sẽ luôn tin theo đảng để đất nước ta trở thành đất nước theo đúng nghĩa là nahf nước XHCN, của dân do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 21. Vấn đề dân tộc đang là những vấn đề nhạy cảm, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền chống phá Nhà nước ta một cách quyết liệt. Nhà nước ta luôn đảm bảo quyền bình đẳng cho các dân tộc thiểu số.chúng ta có 54 dân tộc anh em trên mảnh đất hình chữ S 54 dân tộc anh em chúng ta đoàn kết luôn luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, lịch sử đã chứng minh điều đó trong các cuộc kháng chiến cứu nước mà gần nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống mĩ và phấp, 54 dân tộc anh em chúng ta sát cánh ben nhau cùng đòng cam cộng khổ cùng chiến đấu để cùng đánh bại ngoại xâm dành lại độc lập chủ quyền cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 22. Từ lúc sinh thời Bác Hồ đã luôn luôn quan tâm chú ý, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho đồng bào dân tộc có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trước lúc đi xa người cũng không quên căn dặn Đảng và các cán bộ lãnh đạo của nhà nước ta là phải lấy dân làm gốc không được để mất đi niềm tin của nhân dân, phải biết chăm lo cho nhân dân cho dù là dân tộc nào đi chăng nữa thì cũng đều là công dân, đồng bào của ta. Có thể thấy Đảng và nhà nước ta vẫn luôn luôn có những chính sách để quan tâm giúp đỡ đồng bào dân tộc tạo mọi điều kiện để đồng bào dân tộc có một cuộc sống ấm no hạnh phúc để cùng nhau chung sống trên đất nước Việt Nam ta một cuộc sống tươi đẹp.

  Trả lờiXóa
 23. tất cả các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ của nước Việt Nam đều được hưởng những quyền và nghĩa vụ như nhau!Đảng và nhà nước luôn có những chính sách đặc biệt nhằm hỗ trợ cho các đồng bào dân tộc thiểu số!gần đây, đã có rất nhiều nguồn đầu tư vào các khu vực vùng sâu vùng xa, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân vùng núi cũng như những người dân tộc thiểu số!Đảng và nhà nước sẽ luôn công bằng, và sẽ có nhiều hơn nữa những chính sách phát triển, nâng cao chất lượng đời sống của người dân!

  Trả lờiXóa
 24. đồng bào dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời của đất nước ta. Đảng và Nhà nước luôn có những chính sách quan tâm hỗ trợ đồng bào về vật chất, về văn hóa và giáo dục, y tế và có những ưu tiên cho con cháu,, trẻ em vùng sâu vùng xa.

  Trả lờiXóa
 25. sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo hay là đồng bào dan tộc thiểu số đã được thực tế chứng minh. với những chính sách như hỗ trợ người nghèo, ưu tiên điểm cộng cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số khi đi thi đại học...

  Trả lờiXóa
 26. vấn đề dân tộc luôn là vấn đề nhạy cảm mà lũ phản động luôn tìm cách bới móc, kích động bà con tự trị, tự li khai nhằm chia rẽ nội bộ đoàn kết dân tộc. Chúng biết rằng sức mạnh đoàn kết của toàn dân là đáng gờm với chúng, nên chúng giở thủ đoạn thâm độc đó

  Trả lờiXóa
 27. đất nước mình còn nghèo, nhiều nơi nhiều vùng kinh tế còn khó khăn. Chúng ta biết rằng nơi vùng cao còn nhiều thiệt thòi, song chúng ta vẫn luôn nỗ lực cố gắng tương trợ cho bà con bớt nghèo, biết vươn lên trong cuộc sống. Hãy tỉnh táo đừng vội tin vào lũ phản động

  Trả lờiXóa
 28. Lời Bác dạy luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Bác đã nói phải quan tâm tới đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Bác thương lắm đồng bào nơi hẻo lánh còn khó khăn, vì thế Đảng ta đã luôn tiếp bước lời răn của Bác, chưa khi nào quên hỗ trợ bà con

  Trả lờiXóa
 29. Trong dự thảo báo cáo tình hình thực hiện quyền con người đối với các dân tộc thiểu số từ năm 2009-2012 và nội dung dự thảo trả lời các khuyến nghị của báo cáo chu kỳ I (2009), nêu rõ: đường lối nhất quán của Nhà nước Việt Nam là: Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển. Hệ thống pháp luật của Việt Nam liên tục xây dựng và hoàn thiện tương đối đồng bộ, đáp ứng về cơ bản chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong đó có việc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các dân tộc thiểu số.

  Trả lờiXóa
 30. Có thể thấy hơn 10 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã ban hành 151 luật, trong đó có 38 luật trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các dân tộc thiểu số. Người dân tộc thiểu số tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã chiếm tỉ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước; Nhiều chính sách xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số được các địa phương quan tâm thực hiện. Giáo dục dân tộc thiểu số năm 2009 so với năm 2012 đã có nhiều đầu tư và đổi mới rõ nét, tỉ lệ con em DTTS thi đỗ đại học, cao đẳng ngày càng tăng.

  Trả lờiXóa
 31. Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Các dân tộc Việt Nam cư trú xen kẽ nhau, không có dân tộc nào tách riêng theo vùng lãnh thổ. Việt Nam sẽ triển khai có hiệu quả các nội dung điều ước, công ước quốc tế về nhân quyền trong đó có tuyên ngôn về quyền những người thuộc các nhóm thiểu số về dân tộc, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ.

  Trả lờiXóa
 32. Mình cũng là một người dân tộc thiểu số. Sống ở vùng núi đời sống tuy còn rất khó khăn nhưng luôn được Đảng và nhà nước quan tâm. Xây dựng trường học, bệnh viện, cấp thuốc miến phí, cấp sách vở cho mình đi học, mở đường lên xóm, mang điện về cho bản. Nhờ vậy mà mình mới có được ngày hôm nay là trở thành sinh viên đại học. Mình luôn được ưu tiên. Mình rất cảm ơn Đảng, nhà nước đã tạo điều kiện giúp đỡ đồng bào dân tộc như mình.

  Trả lờiXóa
 33. Bọn phản động lợi dụng trình độ nhận thức của các dân tộc thiểu số chưa cao để âm mưu chia rẽ các dân tộc Việt. Cùng với đó là bon người việt phản động sống lưu vong đang hàng ngày, hàng giờ dựng nên những câu chuyện dân tộc, nhân quyền để bôi nhọ chính quyền, bôi xấu Đảng. Nhưng thực tế thì Việt Nam không phan biệt dân tộc thiểu số hay đa số vì tất cả đều cùng máu đỏ da vàng.

  Trả lờiXóa
 34. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và luôn tôn trọng đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số... Điều đó được quy định rõ trọng các văn bản pháp luật... Bọn bè lũ phản động luôn rình rập để chia rẽ tình dân tộc giwuax các dân tộc.. và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra

  Trả lờiXóa
 35. Đúng thế tôi nghĩ chưa bao giờ có một Đảng cầm quyền nào, một đất nước nào có thể thực hiện và đảm bảo các quyền của con người cũng như quyền dân tộc thiểu số tố như nước ta. chỉ cần ví dụ điển hình là người dân tộc thiểu số cũng có nhiều trong cơ quan quan trọng của Đảng, mặt khác còn tạo nhiều điều kiện cho bà con dân tộc thiểu số phát triển sống bền vững, hòa bình cùng các dân tộc khác trong cộng đồn dân tộc Việt nam.

  Trả lờiXóa
 36. Thật chả hiểu sao mấy thằng này nó có học sao mà nó thể hiện trình độ học vấn của nó ngu đến thế, Làm gì có nước nào được tự do báo chí như việt nam, tự do báo chí là phải tự do trong khuôn khổ của pháp luật, đó là điều dễ hiểu, thế mà mấy tên ở bauxite với mấy tên rận này nói mãi mà không hiểu, ngay cả mỹ đang còn có những điều luật hạn chế báo chí không được làm đó thôi.

  Trả lờiXóa
 37. ĐẢng và Nhà nước ta rất quan tâm chăm lo đời sống của các dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, vùng xâu vùng xa. Chính sách của Đảng với các dân tộc luôn nhất quán, đó là các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Quả là chủ trương đúng đắn!

  Trả lờiXóa
 38. Dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt đối với dân tộc thiểu số không chỉ là chủ trương đúng đắn của Đảng góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nhất quán với phương châm "bình đẳng, tôn trọng, hợp tác cùng phát triển" giữa các dân tộc trong cộng đồng dân tộc VN

  Trả lờiXóa