Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội - đó là ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam

15/01/2013
Tags:

2 nhận xét:

  1. Số lượng thế lực đối lập không đáng kể. Đồng ý Việt Nam chỉ có 1 Đảng là Đảng CSVN và có quyền lực tuyệt đối

    Trả lờiXóa
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đọa nhân dân ta vượt qua 2 cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước và đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Điều đó có thể nói lên rằng Đảng chính là ý chí, là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Các thế lực thù địch muốn lợi dụng điều 4 hiến pháp để muốn lập ra nhiều Đảng phái khác thực chát chỉ muốn phá hoại đất nước

    Trả lờiXóa