Việt Nam không cần thiết phải đa nguyên, đa đảng? P2

30/12/2012
Tags:

2 nhận xét:

  1. Đa nguyên đa đảng ở Việt Nam là không cần thiết, lịch sử đã chứng minh được hậu quả to lớn của đa nguyên đa đảng. Ở Việt Nam chỉ trung thành với một đảng duy nhất là đảng cộng sản Việt Nam. Đa nguyên đa đảng chỉ là chiêu trò mà các thế lực thù địch trong và ngoài nước làm cái cớ để chống phá lại Đảng và Nhà nước ta. Chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam mới đưa nước ta phát triển được và gặt hái được nhiều thành công.

    Trả lờiXóa
  2. đa nguyên đa đảng không bao giờ là điều tốt đẹp cả và nước việt nam đang đi theo đúng con đường vì quyền lợi của nhân dân chứ không phải là những con người chỉ biết đến lợi ích cá nhân mình và như thế chúng ta sẽ thấy được sự tốt đẹp của một đất nước xã hội chủ nghĩa

    Trả lờiXóa