Việt Nam có nhất thiết phải thực hiện đa nguyên, đa đảng?

25/01/2013
Tags:

22 nhận xét:

 1. Việt Nam chỉ cần duy nhất Đảng Cộng Sản lãnh đạo là đủ. Tất cả luận điệu đòi đa nguyên chỉ là của lũ phản động chống phá chính quyền.

  Trả lờiXóa
 2. Kiến trúc rất đặc sắc, rất sáng tạo, rất mong những vị kiến trúc sư tài ba này tiếp tục ở lại cống hiến cho quê hương Việt Nam thêm giàu đẹp.

  Trả lờiXóa
 3. Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng duy nhất của Tổ quốc Việt Nam. Đảng Cộng Sản đã sáng suốt lãnh đạo đưa đất nước ta giành đc độc lập, từng bước thoát khỏi nghèo khổ, và đang trên đà phát triển. Cuộc sống của nhân dân đc cải thiện rõ nét và quan trọng nhất là mọi người đc sống trong hòa bình, bác ái. Liệu còn Đảng nào hơn đc đây. Việc thực hiện đa đảng ở Việt Nam là không hợp lý.

  Trả lờiXóa
 4. Đúng là những tên phản động chúng muốn thực hiện đa đảng để tiêu diệt Đảng Cộng Sản Việt Nam để từng bước chống phá và xâm chiếm nước ta. Không thể cho bọn này toại nguyện. Việt Nam chỉ có duy Đảng Cộng Sản Việt Nam để dẫn dắt và lãnh đạo nhân dân

  Trả lờiXóa
 5. đa nguyên đa đảng cũng có cái tốt, tuy nhiên không phải quốc gia nào cũng phù hợp, với việt nam chúng ta, thì theo mình nghĩ là không nên đa nguyên, đa đảng.

  Trả lờiXóa
 6. Một đảng độc quyền chỉ có lợi cho người bắc , cơ hội xâm chiếm miền nam,đề nghị đa đảng để người dân có thể chọn một đảng có tài lảnh đạo đất nước

  Trả lờiXóa
 7. Đa đảng thực chất là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, hướng lái Việt Nam theo con đường của các nước tư bản phương Tây và Mỹ. Như vậy chỉ có lợi cho giai cấp tư bản

  Trả lờiXóa
 8. Đa đảng để mà loạn à??? Hãy nhìn vào sự thật và thử nghĩ xem Đảng đã đưa lại những dổi thay cho đất nước như thế nào... Không 1 quốc gia nào trên thế giới có các nhà lãnh đạo có thể làm được điều đó giống đất nước chúng ta

  Trả lờiXóa
 9. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Trả lờiXóa
 10. Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều hình thức khác nhau, một số người tung ra luận điểm sai trái: “đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Họ cho rằng, việc xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều 4 Hiến pháp sẽ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, sẽ dân chủ và khơi dậy sự sáng tạo của toàn dân. Cùng với một số người trong nước mơ hồ về chính trị; các thế lực thù địch huy động nhiều phương tiện, tận dụng mọi cơ hội, với nhiều hình thức, biện pháp, nhiều mũi tiến công vào vấn đề này. Song chung quy lại tất cả đều nhằm vào mục tiêu quan trọng nhất, quyết định nhất là gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam; đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, nhằm “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đẩy nước ta vào tình trạng hỗn loạn. Đây là quan điểm hết sức phản động của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”.

  Trả lờiXóa
 11. Kẻ thù muốn hạ thấp những giá trị to lớn của tư tưởng của Bác, những giá trị mà Đảng ta đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại...”. Điều này đã được lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta chứng minh và được tổng kết một cách khoa học.

  Trả lờiXóa
 12. mấu chốt của một chế độ chính trị, một nhà nước đó là làm sao để cho đất nước mình ngày càng giàu mạnh, phát triển, nhân dân mình ngày càng ấm no mà thôi, nếu thực hiện được những mục tiêu này rồi thì đất nước đó có chế độ chính trị thế nào cũng không quá quan trọng

  Trả lờiXóa
 13. đa nguyên đa đảng để làm gì, cần gì phải đa nguyên đa đảng trong khi đất nước vẫn đang ổn định và phát triển hết sức đúng hướng, có nhiều nước trên thế giới cũng có chế độ đa nguyên đa đảng nhưng họ đâu có đạt được những thành tựu đáng tự hào như ở việt nam đâu

  Trả lờiXóa
 14. nếu bây giờ có ai mà dùng luận điệu rằng việt nam cần phải có đa nguyên đa đảng thì người đó thực sự là thiếu hiểu biết hoặc cố tình tỏ ra mình là người thiếu hiểu biết để đạt được mục đích nào đó mà thôi, ai cũng hiểu rằng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thì nước ta vẫn đã và đang phát triển hết sức đúng hướng

  Trả lờiXóa
 15. theo tôi nghĩ là không, việt nam không cần đa nguyên đa đảng , bởi với những gì tôi nhìn vào thực tế của đất nước trong thời gian vừa qua tôi thấy rằng sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam với mọi mặt đời sống xã hội của đất nước ta là rất hiệu quả và thành công

  Trả lờiXóa
 16. vân đề này thực ra đã được mọi người bàn tán từ lâu, tất nhiên cũng có ý kiến trái chiều, nhưng nó là rất ít, còn mọi người đều nhận thấy rằng, việt nam không cần có sự đa nguyên đa đảng, sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam sẽ vẫn giúp việt nam phát triển mạnh mẽ và ổn định, ngày càng lớn mạnh

  Trả lờiXóa
 17. có đa nguyên đa đảng chắc gì đã là tốt, nhiều nước có nhiều đảng phái chính trị mà suốt ngày bất ổn rối loạn , có được như việt nam chúng ta, mâu chốt của vấn đề là chế độ đó có chính sách phát triển như thế nào chứ không phải là đất nước đó có đa nguyên đa đảng hay không

  Trả lờiXóa
 18. có thể chế độ đa nguyên đa đảng với nước khác có thể là phù hợp, nhưng thực tiễn cho thấy thì với tình hình cụ thể của việt nam thì sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là thích hợp và hiệu quả nhất, toàn thể nhân dân việt nam cũng luôn đồng ý với sự lãnh đạo đó

  Trả lờiXóa
 19. có dân chủ nhân quyền không nhất thiết phải đa nguyên đa đảng, có đa nguyên đa đảng không đồng nghĩa với nhân quyền, đó là một thực tế ma ai cũng biết, vì vậy không cần quá quan tâm tới những luận điệu sai trái của những thế lực thù địch, dân tộc ta cứ thế đoàn kết mà tiến lên thôi

  Trả lờiXóa
 20. không cần thiết, việt nam dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện và duy nhất của đảng cộng sản việt nam , theo con đường xã hội chủ nghĩa luôn duy trì được xã hôi ổn định, kinh tế đất nước tăng trưởng tốt ,cuộc sống của người dân được cải thiện không ngừng, còn gì có thể mong đợi hơn thế nữa

  Trả lờiXóa
 21. cần phải khẳng định lại rằng việt nam không cần phải đa nguyên đa đảng, thực tế vẫn có những ý kiến cho rằng việt nam cần phải có đa nguyên đa đảng thì mới có dân chủ và nhân quyền, nhưng thực tế không phải vậy, thực tê cho thấy chỉ cần sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thì đất nước ta vẫn có thể duy trì điều đó

  Trả lờiXóa
 22. Ở Việt Nam chỉ cần duy nhất một đảng lãnh đạo đó là Đảng cộng sản Việt Nam. Cái gọi là đa nguyên đa đảng ở Việt Nam là không cần thiết. Đa nguyên đa đảng sẽ dẫn đến những hệ lụy không đáng có. Chỉ có đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì nước ta mới ổn định, kinh tế phát triển, dân giàu nước mạnh.

  Trả lờiXóa