Chủ Nghĩa đa nguyên - Vì sao không chấp nhận[p2]

03/01/2013
Tags:

4 nhận xét:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa cả đất nước, dân tộc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội thành công.

    Trả lờiXóa
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!!!

    Trả lờiXóa
  3. Chủ nghĩa của sự dối trá !! Nói thì hay thật nhưng chính mỹ cũng không thực hiện nó !! thật phi lý

    Trả lờiXóa