Việt Nam có tự do tín ngưỡng tôn giáo?

05/10/2012
Tags:

45 nhận xét:

 1. mỗi người dân việt nam đều có quyền tự do tôn giáo . điều đó luôn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật .

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam luôn ủng hộ quyền phát triển của các dân tộc. Những vu cáo cho rằng Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng là hoàn toàn không có căn cứ.

  Trả lờiXóa
 3. Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện và giúp đỡ các giáo dân sống tốt dời đẹp đạo

  Trả lờiXóa
 4. Những luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo… chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

  Trả lờiXóa
 5. quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc VN đã đk quy định trong văn bản pháp luật.vì

  Trả lờiXóa
 6. quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc VN đã đk quy định trong văn bản pháp luật.vì

  Trả lờiXóa
 7. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những chính sách của Nhà nước Việt Nam ta tại sao lại phải nói Việt Nam có hay không.

  Trả lờiXóa
 8. luật pháp Vn chẳng phải là vẫn khuyến hích sự phát triển của tôn giáo tín ngưỡng hay sao.vậy sao lại dặt ra câu hỏi 'Việt Nam có tự do tín ngưỡng tôn giáo?' một câu hòi thừa.

  Trả lờiXóa
 9. mỗi công dân Việt Nam đều đk đi theo tôn giáo mà họ cảm thấy tin tưởng tôn trọng

  Trả lờiXóa
 10. việc tự do tín ngưỡng ở Việt Nam luôn đk coi trọng.VN luôn tạo điều kiện cho tín ngưỡng tôn giáo phát triển

  Trả lờiXóa
 11. Việt Nam có tự do tín ngưỡng tôn giáo? câu hỏi hơi thừa thì phải bởi vì Việt Nam luôn là nước có tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo điều này đã đk khẳng định trọng cac điều luật

  Trả lờiXóa
 12. tự do tin ngương,tôn giáo ở Việt Nam luôn đk pháp luật nhà nước coi trọng

  Trả lờiXóa
 13. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng.

  Trả lờiXóa
 14. vc tự do tin ngương tự do tôn giáo ở VN ngày cang đk nhà nước cho phép và tạo điều kiện hoạt động.các lễ hội lớn của các tôn giáo đk mở ra trước sự điều tiết của Pl với sự tham gia của cá tín đồ

  Trả lờiXóa
 15. Việt Nam luôn ủng hộ quyền phát triển của các dân tộc. Những vu cáo cho rằng Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng là hoàn toàn không có căn cứ.

  Trả lờiXóa
 16. Báo chí chỉ phản ánh sự thật và Việt Nam luôn coi trọng quyền phản ánh sự thật đó của giới báo chí

  Trả lờiXóa
 17. uật pháp Vn chẳng phải là vẫn khuyến hích sự phát triển của tôn giáo tín ngưỡng hay sao.vậy sao lại dặt ra câu hỏi 'Việt Nam có tự do tín ngưỡng tôn giáo?' một câu hòi thừa.

  Trả lờiXóa
 18. moi nguoi deu co quyen tu do ngon luan

  Trả lờiXóa
 19. Có nhiều vụ nhà báo bị sát hại không biết có phải do viết thật quá không nhỉ

  Trả lờiXóa
 20. Tôi là một công dân của Việt Nam, được sống trong sự hòa bình, tự do và hạnh phúc, đương nhiên là được tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Chỉ có bọn phản động, bán nước đặt điều bôi xấu nước ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 21. Việt Nam tôn trọng quyền phát triển con người, tự do tín ngưỡng tôn giáo. Điều đó đã được khẳng định trong Hiến pháp của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

  Trả lờiXóa
 22. Công dân Việt Nam được hưởng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo mà pháp luật Việt Nam đã quy đính.

  Trả lờiXóa
 23. Luật pháp Việt Nam đã quy định rõ về quyền tự do tín ngưỡng vầ tôn giáo rồi, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân.

  Trả lờiXóa
 24. Cái lũ phản động này lúc nào cũng giở cái chiêu trò kích động tôn giáo ra để chia rẽ mất trật tự an ninh nước Việt Nam ta đây mà.

  Trả lờiXóa
 25. Chúng ta cần tích cực tuyên truyền điều này cho nhân dân đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa để tránh cho họ lôi lũ phản động kích động lôi kéo.

  Trả lờiXóa
 26. Suốt ngày cái luận điệu cũ rích này ư lũ phản động kia?

  Trả lờiXóa
 27. Bỏ tù hết cái bọn xuyên tạc láo toét này đi các đồng chí!

  Trả lờiXóa
 28. Việt Nam có tự do tín ngưỡng tôn giáo điều đó luôn được đảm bảo và coi trọng

  Trả lờiXóa
 29. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng

  Trả lờiXóa
 30. Điều này đã được thể hiện không chỉ là trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo thực hiện trong thực tiễn

  Trả lờiXóa
 31. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Điều này đã được thể hiện không chỉ là trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo thực hiện trong thực tiễn

  Trả lờiXóa
 32. Việt Nam có tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được nhà nước quan tâm và đảm bảo

  Trả lờiXóa
 33. Việt Nam luôn có tự do tín ngưỡng và luôn được quan tâm một cách đúng mức

  Trả lờiXóa
 34. quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến ngay từ những văn kiện cách mạng đầu tiên và được ghi nhận trong rất nhiều các văn bản pháp luật khác thể hiện sự quan tâm đối với tự do tín ngưỡng

  Trả lờiXóa
 35. Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

  Trả lờiXóa
 36. một điều hiển nhiên về tự do tín ngưỡng là nếu họ vẫn tiếp tục xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, e rằng họ sẽ là những người lạc điệu và bị đông đảo tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam cũng như nhân dân tiến bộ trên thế giới lên án

  Trả lờiXóa
 37. Việt Nam dĩ nhiên là được tự do tín ngưỡng tôn giáo ròi !! chỉ có điều bọn phản động lợi dụng điều này để kích động tín đò gây bạo loạn !! Bởi vậy việc hoạt động của tôn giáo cần được nhà nước quản lý chặt chẽ !!

  Trả lờiXóa
 38. tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam đk khẳng định qua các chính sách khuyến khich tín ngưỡng tôn giáo hợp pháp phát triển

  Trả lờiXóa
 39. nhà nươc ta luôn tạo điều kiện cho tự do tôn giáo ơhats triển ví dụ như: Việc mở trường và đào tạo chức sắc tôn giáo

  Trả lờiXóa
 40. quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc VN đã được quy định trong văn bản pháp luật

  Trả lờiXóa
 41. cái này là đúng rồi. Không cần bàn cãi

  Trả lờiXóa
 42. Dương nhiên Việt Nam có tự do tín ngưỡng.Không những thế nhà nước ta luôn tại mọi điều kiện tốt nhất cho mọi người có thể tham gia trong khuôn khổ luật pháp quy định!!!

  Trả lờiXóa
 43. Việt Nam có tự do tín ngưỡng tôn giáo? câu hỏi hơi thừa thì phải bởi vì Việt Nam luôn là nước có tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo điều này đã đk khẳng định trọng cac điều luật

  Trả lờiXóa
 44. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Điều này đã được thể hiện không chỉ là trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo thực hiện trong thực tiễn

  Trả lờiXóa
 45. thanks tác giả,lời nói của @nguoi vien xu@ cũng chính là đại diện của tôn giáo ở Việt NAm nói lên chính sách quan tâm ,tạo điều kiện cho đồng bào tôn giáo của Đảng và nhà nước Việt Nam đc tự do dân chủ,truyền bá,thực hiện quyền công dân.
  cảm ơn!

  Trả lờiXóa