Đường Hồ Chí Minh trên biển: Nơi tỏa sáng chủ nghĩa yêu nước, quyết tâm thống nhất đất nước của toàn dân tộc Việt Nam (phần 1)

16/10/2012
Tags:

22 nhận xét:

 1. Đường Hồ Chí Minh trên biển là kỳ tích lớn lao của dân tộc, là biểu tượng sáng chói về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, về ý chí kiên cường quyết tâm thống nhất đất nước của toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 2. Không chỉ có Bác và Trung ương Đảng, những cán bộ, chiến sĩ mở đường trong những ngày đầu và sau này trực tiếp hoạt động nhiều năm trên con đường đó cũng thể hiện lòng yêu nước thiết tha, chí căm thù giặc sâu sắc. Họ đã gạt bỏ mọi riêng tư, hết lòng hết sức vì sự tồn tại và phát triển của con đường mà họ hiểu rõ: có thể bị địch bắt hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhưng vẫn quyết tâm sống chết vì con đường. Họ là những nhân chứng cụ thể về lòng yêu nước mà Bác Hồ và Đảng ta đã truyền cho họ.

  Trả lờiXóa
 3. hai con đường mang tên bác đã trở thành huyền thoại!!!

  Trả lờiXóa
 4. Tự hào vì những tấm lòng trung hiếu dũng cảm của các bậc cha anh

  Trả lờiXóa
 5. Huyền thoại về một thời oanh liệt và đau thương .

  Trả lờiXóa
 6. Đường Hồ Chí Minh trên biển là kỳ tích lớn lao của dân tộc, thật đáng tự hào

  Trả lờiXóa
 7. Dân tộc Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng anh hùng.

  Trả lờiXóa
 8. với ý chí kiên cường của dân tộc có truyền thống mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần yêu nước nồng nàn và khát vọng giải phóng Tổ quốc khỏi ách ngoại xâm, Đảng ta, Quân đội ta đã chỉ đạo và thực hiện thành công việc mở đường vận tải trên biển

  Trả lờiXóa
 9. Con đường đầy ý nghĩa và là công sức của biết bao anh hùng để có sự hoà bình cho chúng ta hôm nay

  Trả lờiXóa
 10. Đường Hồ Chí MInh là ý chí kiên cường quyết tâm thống nhất đất nước của toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 11. Đường Hồ Chí Minh trên biển là kỳ tích lớn lao của dân tộc, là biểu tượng sáng chói về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

  Trả lờiXóa
 12. hai con đường mang tên bác đã trở thành huyền thoại!!!

  Trả lờiXóa
 13. Những con đường đã trở thành huyền thoại

  Trả lờiXóa
 14. Những con đường lịch sử gắn với bao chiến công oanh liệt của dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 15. Nhân dân VN đã bỏ biết bao xương máu để giành lại được độc lập cho dân tộc,những con đường đã đi vào lịch sử như nhân chứng oanh liệt nhất cho những năm tháng hào hùng

  Trả lờiXóa
 16. hai con đường mang tên bác đã trở thành huyền thoại!!!

  Trả lờiXóa
 17. Đường Hồ Chí Minh trên biển là kỳ tích lớn lao của dân tộc, là biểu tượng sáng chói về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, về ý chí kiên cường quyết tâm thống nhất đất nước của toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 18. Những còn tàu ko số,đã biết bao còm người hi sinh đổ máu xuống.chúng ta mãi mãi nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ

  Trả lờiXóa
 19. Đất nước và nhân dân sẽ luôn nhớ mãi mãi về công lao của các anh hỡi các anh hùng của dân tộc Việt Nam, các anh đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh và đất nước có được như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 20. Đất nước luôn luôn ghi nhớ công lao của các anh , những người lính vĩ đại của tổ quốc

  Trả lờiXóa
 21. Con đường huyền thoại mang tên người đây sao, con đường đã đem lại sự tự do cho dân tộc việt nam

  Trả lờiXóa
 22. Đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng sáng chói về ý chí kiên cường quyết tâm thống nhất đất nước của toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa