“Đưa Việt Nam trở lại CPC” - một luận điệu đã lỗi thời

04/10/2012
Tags:

18 nhận xét:

 1. Việt nam đang từng bước phát triển và không ngừng phát triển, cần có thời gian và đầu tư hơn nữa

  Trả lờiXóa
 2. Nước ta không bắt buộc theo một tôn giáo nào nhưng mỗi người dân Việt Nam cũng cần phải quan tâm đến những người theo đạo giáo không nên phân biệt đối xử

  Trả lờiXóa
 3. Mấy thằng ôn dịch lại chém gió. định tạo bão ở VN à

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam sẽ thành công trong nỗ lực xây
  dựng đất nước hiện đại, công bằng, dân chủ, văn minh. Việt Nam sẽ là một
  đất nước phồn vinh

  Trả lờiXóa
 5. hãy chung tay vì tương lai tốt đẹp của đất nước, hãy cống hiến hết mình vì tổ quốc

  Trả lờiXóa
 6. Việt Nam luôn có chính sách tôn trọng tự do tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân cũng như quan tâm hỗ trọ tôn giáo!

  Trả lờiXóa
 7. pháp luật việt NAm cho phép tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo thế sao lại co kẻ noi Vn k có tự do tôn giáo.thật vớ vẩn

  Trả lờiXóa
 8. Vn co tự do tôn giáo nhưng những cá nhân, tổ chức đã và đang lợi dụng tínngưỡng, lợi dụng tôn giáo vào các hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam,
  phá hoại khối đoàn kết dân tộc thì phải bị xủ lý truocs PL

  Trả lờiXóa
 9. Việt nam đang từng bước phát triển và không ngừng phát triển, cần có thời gian và đầu tư hơn nữa

  Trả lờiXóa
 10. Việt Nam sẽ thành công trong nỗ lực xây
  dựng đất nước hiện đại, công bằng, dân chủ, văn minh. Việt Nam sẽ là một
  đất nước phồn vinh

  Trả lờiXóa
 11. Dù khó khăn nhưng nhân dân Việt nam sẽ đoàn kết và vượt qua.

  Trả lờiXóa
 12. Việt nam đang từng bước phát triển và không ngừng phát triển, cần có thời gian và đầu tư hơn nữa

  Trả lờiXóa
 13. Việt Nam chúng ta đã và đang tạo điều kiện cho việc tự do tôn giáo,
  đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa
 14. pháp luật VN luôn tạo điều kiện cho vc tự do tin ngưỡng tự do tôn giáo.Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách “cácnước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” là k hơp lý

  Trả lờiXóa
 15. pháp luật VN luôn tạo điều kiện cho vc tự do tin ngưỡng tự do tôn giáo.Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách “cácnước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” là k hơp lý

  Trả lờiXóa
 16. Luận điệu hoàn toàn sai trái đã vậy lại còn cũ nữa chứ, nói lại làm gì.

  Trả lờiXóa
 17. 1 luận điệu cũ rích và đáng nhục nhã của bọn đế quốc

  Trả lờiXóa
 18. Việt Nam luôn có chính sách tôn trọng tự do tôn giáo tín ngưỡng của nhân dân cũng như quan tâm hỗ trọ tôn giáo!

  Trả lờiXóa